Több embert érint: külföldi munkavégzés – egy sikeres perünk 2014-ben – ítélet szövege

Az ítélet lényege – idézet a szövegből:

„ Fentiekből következik az is, hogy felperes az ausztriai munkaviszonyból származó jövedelméből Magyarországon nem volt köteles nyugdíjjárulékot fizetni, ily módon az ausztriai jövedelem nem képezte ,,nyugdíjjárulék alapját” Magyarországon ” Fentiek alapján a felperes ausztriai munkaviszonya, illetve az abból származó jövedelme nem minősül a Tny, 83/B § (1) bekezdésében meghatározott jogviszonynak, illetőleg jövedelemnek, így a Tny 83/B § (1) bekezdésében meghatározott éves keretösszeg számításakor figyelmen kívül kell hagyni. Helytelenül értelmezte tehát az alperes, illetve a másodfokú határozatot hozó szerv a jogszabályokat a bíróság álláspontja szerint, amikor a felperes ausztriai munkaviszonyából származó, Magyarországon nyugdíjjárulék alapját nem képező jövedelme alapján rendelkezett a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetéséről.”

Teljes szöveg: 

ítélet 2014 (1)

Both comments and pings are currently closed.