Tájékoztató

1.     Egyesületünk 2017.04.07-n levelet intézett az Európai Parlament Petíciós Bizottságához, annak utána, hogy az Európai Unió Bírósága Hivatalához fordultunk 2016.12.01-n „intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset” tárgyú beadvánnyal.

A Petíciós Bizottságot tájékoztattuk ismételten, immár az Európai Unió Bíróságánál (Luxembourg) tett lépésünkről is, melyben sérelmeztük a 0474/2012. számú petíciónk elutasítását, s egyben jeleztük, hogy „intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset” hivatalos megindítása elkerülhetetlen, amennyiben újra nem vizsgálja a Petíciós Bizottság a 0474/2012. számú petíciónkat.

A Petíciós Bizottság ez ideig nem válaszolt a 2017.04.07-n megküldött levelünkre. Elmondható azonban előre az is, hogy ha nem vizsgálja újra a panaszunkat a Petíciós Bizottság, akkor szabad az út a hivatalos bírósági eljárás előtt.

Amikor a Petíciós Bizottság megküldi válaszlevelét, azt továbbítjuk az Európai Bíróság Hivatala részére.

2.     Emlékeztető a folyamatban lévő 2017. évi ügyeinkről

Az alábbi három, nemzetközi bíróság előtt folyamatban lévő ügyünk még 2017-ben is aktuális.

a, Függetlenül attól, hogy az EJEB 2014. nyarán elutasította a szolgálati nyugdíjjal összefüggő keresetünket, az EJEB-n még két keresetünkben nem döntöttek. Úgy néz ki, hogy nehéz a döntés. Immár három éve várjuk az ún. kettős ellátás és a várományjog megsértése okán indított keresetünkre az EJEB válaszát.

b, Luxembourghoz azért fordultunk, mert a 0474/2012. sz. petíciónkat az Európai Parlament Petíciós Bizottsága úgy zárta le, hogy az EP Petíciós Bizottsága érdemben nem indokolta a döntését (érdemben nem vizsgálta), továbbá a petíciót lezáró határozatban az Európai Bizottság lejárt mandátumú biztosának (tartalmilag téves) állásfoglalására hivatkozott.

FOLYAMATBAN LÉVŐ ÜGYEINK:

1197/14 B. Béláné./. Magyarország ügyszámú EJEB kérelmünkről (az ún. kettős ellátás tilalmával kapcsolatosan)

Várományjogi tulajdonjog elleni sérelem miatt is van ügyünk Strasbourgban

Tájékoztatást kértünk az Európai Unió Bírósága Hivatalától

3. Az egyesületi tagsági díj befizetések adminisztrációs ellenőrzése a befejező szakaszához érkezett. Az ellenőrzés eredményeként megkezdtük az egyénre szóló tagdíjbefizetési kimutatások/ igazolások postázását. Itt fontos megjegyezni, hogy az egyesületi tagság feltétele az alapszabály szerinti tagdíjfizetés!

4.     A Szolgálat és Becsület 2017. május 26-n 13.00 órai kezdéssel közgyűlést tart az egyesület tagsága részére a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón.

A közgyűlés pontos helyszíne: Hercegszántó, Teaház

Cím: 6525 Hercegszántó Dózsa György utca 8/a

Az egyesületünk elnöksége nevében tisztelettel meghívom az egyesületünk minden egyes tagját a 2017. 05. 26. napi közgyűlés 13.00-16.00 óráig tartó napirendi pontjaira, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 2017. 05. 26. napi 14.00 órától 17.00 óráig tartó program pontjaira.

Közgyűlési napirendi pontok: közgyűlési tájékoztató, 2016. évi beszámoló, 2017. évi tervezés, egyebek.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideje: 2017. 05. 26. 14.00 óra

A megismételt közgyűlés határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül.

Közgyűlésre utazás: egyénileg és irányonként, helyileg szervezve csoportosan, az utazási költségek a közgyűlésre utazó tagot terhelik teljes egészében.

A közgyűlésen történő személyes részvételi szándékot az szbiroda@gmail.com elektronikus elérhetőségünkre kérjük megadni – 2017. május 20-ig-  az alábbi tartalommal:

x……………y…………… SZB tag (…………………………………………-.megye, ……………………………………város/község …………………………..utca/ út/ közterület……………..szám alatti lakos) az egyesület 2017. 05. 26. napi közgyűlésén részt veszek.

Szolgálat és Becsület elnöksége

 

Both comments and pings are currently closed.