Tájékoztatás az Európai Parlament Petíciós Bizottságához történő csoportos beadványunk aláírásához

Tisztelt Bajtársak!

A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom az Európai Parlament Petíciós Bizottságához fordul a szolgálati nyugdíjak 2012. január 01-től történt magyarországi megvonása miatt, mert ez az intézkedés a szerzett jogokat sérti és a nyugdíj-tulajdonjogok védelmére vonatkozó közösségi jogokat semmibe veszi.

A petíció beadásával az alábbi céljaink vannak:

– A Petíció kivizsgálása, ténymegállapítás vagy megoldások keresése céljából a Bizottság szervezzen tényfeltáró látogatásokat a petíció által érintett Magyarországra,

– A Petíciós Bizottság kérje az Európai Parlament elnökének az intézkedését,

– Tekintettel arra, hogy a petíció tárgya általános érdekeket érint – amennyiben  a Bizottság megállapítja a közösségi jog megsértését –, akkor a Bizottság megindíthatja a Szerződés megsértése miatti eljárást, amely a Bíróság által hozott ítélethez vezethet.

Az egyesületünk elnöksége a csoportos petíciós formára vonatkozó aláírásgyűjtéssel kapcsolatos  tudnivalókról, feladatokról és a szoros határidők betartásáról az egyéni tagsági cím elérhetőségekre bizalmas jellegű és csak a tagjainkra tartozó tájékoztató levelet küld bajtársainknak 2012. 03. 15-16-n.

A petíciót március utolsó hetében adjuk át Brüsszelben (személyesen), amely héten az egyesület elnöksége Strasbourgban az Emberi Jogok Európai Bírósága Hivatalában a pereinkkel kapcsolatos személyes ügyintézésen vesz részt, továbbá Brüsszelben az Európai Bizottság egyik biztosi kabinetjével tárgyalásokat folytat a szolgálati nyugdíjakkal kapcsolatos jogsérelmeink EU közösségi szinten történő nyílt felvetési és megoldási lehetőségeiről.

                                 Tisztelettel: Szolgálat és Becsület elnöksége

You can leave a response, or trackback from your own site.

Hozzászólás

You must be logged in to post a comment.