Tagsági belépés

A Szolgálat és Becsület tisztelettel tájékoztatja a fegyveres és rendvédelmi szolgálati járandóságban részesülő bajtársait, hogy a szolgálati nyugdíjak megszüntetése okán életre hívott perközösségünk tagsági létszámát 2011. év végével lezártnak tekintjük. Perközösségünkhöz a jövőben csatlakozni nincs módja és lehetősége senkinek sem.

Ezt az egyesületi elnökségi döntést tegnap, a 2012. január 12-én megtartott jogi megbeszélésen, szakmailag is szükségesnek és célszerűnek állapította meg az egyesületünket és tagjainkat képviselő ügyvédi iroda. A perközösség 2011. év végi tagsági-létszám lezárásának szakmai célszerűségét egyértelműen a perközösség szempontjából egységes per-előkészítési és perképviseleti indokok határozták meg.

 Az egyesületbe az alapszabályban foglalt egyéb célokért lehet 2012. évtől belépni, a perközösség időben és taglétszámban lezárt!

_______________________________

Tagsági díj csökkentéséről

A Szolgálat és Becsület 2016. 09. 30. napi közgyűlése az egyesületi tagsági díj összegét 2017. január 01-től évi 2.000,- forintban (azaz kettőezer forintban) határozta meg. A tagdíjat egy összegben a tárgyév március 15. napig kell az egyesület OTP-nél vezetett 11732064-20061320-00000000 számú bankszámlájára befizetni (átutalni).