Strasbourgi ügyeinkről: 2014. február van, mi történik most?

E héten az Emberi Jogok Európai Bíróságától angol nyelvű levél érkezett a jogi képviselőnkhöz a kormány 2013. 09. 11 napi észrevételeit követően, a 2013. 10. 24. napon az EJEB-nek megküldött ellen-észrevételezésünk bírósági elemzése után. A levél jogi képviselőnknek szól, az ügyünkkel összefüggő nemzetközi jogi eljárás további tartalmi és formai egyeztetéséről ad tájékoztatást. A levéllel összefüggő ügyvédi munkavégzést követően szükségszerűen adunk ki tájékoztatást a jelen honlapunkon.

2014. február 16-n megállapíthatjuk, hogy az EJEB-hez benyújtott panaszunkat az illetékes nemzetközi bíróság továbbra is pilot-eljárás keretében vizsgálja, mint a bepanaszolt felet (magyar államot), mint pedig a panaszt benyújtót (SZB pilot-eljárásban résztvevő tagjainkat) immár harmadik körben – írásos formában- hallgatja meg.  

Az előttünk álló 3 hónapon belül – továbbra is- reálisan nem várjuk az egyezménysértésre vonatkozó panaszaink számunkra kedvező vagy kedvezőtlen elbírálását, azok első bírósági szinten történő lezárását. Az EJEB-nél érdemi szinten, és az elvárható ügyintézési határidőn belül folyik a panaszunk kivizsgálása. Azt azonban el kell fogadnunk, hogy elsősorban olyan tulajdonjog sérelmi panasszal fordultunk a Bírósághoz, amely jogsérelmünket magyar alkotmányi és egyéb törvényi szinteken úgy készítették elő, majd úgy hajtották végre, hogy annak mind nemzeti, mind pedig EJEB szintű jogi megkérdőjelezése példátlan feladatot jelent.

A Bíróság kötelessége mind két felet alaposan meghallgatni, a tényeket értékelni, a döntést úgy kell meghoznia, hogy az Egyezményt érintő országok jogalkotási és joggyakorlati szintjén az állandó, kötelező és végrehatható legyen, főleg a jövőre vonatkozóan gátolja meg az ilyen tárgyú sérelmeket!

Igen sok érdeklődő bajtársunk sokszor kér telefonos tájékoztatást az egyesület vezetőségétől a strasbourgi ügyeink állásáról folyamatosan, még többen hiányolják az elektronikus leveleinket és papíralapú újságunkat e kérdésben. Az egyesületünk vezetősége a tagjaink egyesületbe történő belépésekor (belépési nyilatkozat egyik oldala) szerződés keretében kötelességet vállalt arra, hogy az ügy érdemi történéseiről tájékoztatást ad.

 A EJEB-nél lévő ügyünk érdemi szintjei a következőek:

 1. A panaszok beadása
 2. A panaszok ügyszámmal történő befogadása
 3. A panaszok bármilyen kiegészítése, hiánypótlás, adatközlés
 4. A pilot-eljárás megindulása
 5. A pilot-eljárásban érintettek kiértesítése, az eljáráshoz szükséges adatok, iratok bekérése
 6. A pilot-eljárás indoklással vagy indoklás nélküli azonnali megszüntetése
 7. A pilot-eljárás befejezése végzéssel
 8. A panaszosok értesítése a nem jogerős végzésről
 9. A panaszosok értesítése a jogerős végzésről és az azzal összefüggő feladatokról

Panaszaink ügyintézése során, eddig az elmúlt kettő évben, az érdemi szintek közül az 1-5. pontokig jutottunk el, a hátralévő időszakban a 6-9 pont következhet (minden reményünk megvan arra, hogy a 6. pont kimarad!).

Igen sok kritikai megjegyzés érkezik az elnökséghez, hogy pld. „a Hagyó M. és hasonló ügyek esetében tud a Bíróság gyors lenni és tud gyorsan dönteni, egy-egy ember ügyében!” „Akkor tízezrek ügyében miért nem tud ilyen ügyes lenni?”

Nem tisztje az egyesület elnökségének a Bíróságot vagy bármely természetes személyt minősíteni. Azonban az már józan paraszti ésszel is látható, hogy a 6 hónapos előzetes letartóztatásban lévő ember ügye egyszerűbb.  Ez igaz mind a bizonyításra, mint pedig a tények elemzésére az ilyen típusú egyezménysértések esetében.

Gondoljuk át: az egy cellában lévő rabok száma és a cella hasznos területének (nm) összevetése a fogda/cella naplók alapján, valamint a fürdető jegyzőkönyvek másolati bekérése, s annak megállapítása, hogy félév alatt hányszor fürödhetett a fogvatartott, más, mint egy magyar Alkotmány, HSZT, Nyugdíjtörvény és mennyi más agyafúrtan megváltoztatott jogi szabályzó összevetése a hatályos nemzetközi Egyezményekkel. Míg az első probléma (Hagyó M.) fő/négyzetméter, nap/fürdési lehetőség biztosítása: meg van a négyzetméter, vagy nincs meg?- ez a kérdés! Meg van-e az Egyezményekben és Ajánlásokban előírt napi/heti fürdési lehetőség, hol a fürdetési napló! Igen nem volt meg, kész!

A mi panaszunk nem ilyen egyszerű, s nem ez a szint!

A másik kritikai megjegyzés a magyarországi bírák kényszernyugdíjazásának gyors Európa Bizottság által kezdeményezett és sikeres megoldása, valamint a magyar médiatörvény és vallási,- lelkiismereti törvényekkel kapcsolatos nagyon gyors EU-s közbelépés összevetése a mi tulajdonjog sérelmünkkel: mondván, hogy ezekben lehetett sietni, a mi ügyünk meg húzódhat évekig…!

Egyébként ezek nem EJEB-s ügyek (habár a bírák az EJEB-hez is fordultak- ügyük nincs befejezve itt!), hanem EU Bizottsági és EU Parlamenti ügyek ezek!

Nos, a mi ügyünk nem tartozik az igazságszolgáltatás pártatlansága, a sajtószabadság, a lelkiismereti,- és vallásszabadság jól látható és azonnali Európai Bizottsági beavatkozást igénylő sérelmek közé. Mert így döntöttek, s ezt az Európai Bizottság meg is indokolta.

De ez más téma, ez már EU-s téma, és a Petíciós Bizottsághoz is tartozó tárgy, nem EJEB ügy! Erről hamarosan és részletesen adunk tájékoztatást, ugyanis 2014. március közepére vagyunk hivatalosak az EU Parlamenthez a közel egy évvel ezelőtti Bizottsági/EU Parlamenti meghallgatásunk után.

Összegzés: EJEB-s ügyeink haladnak, ki kell várnunk a döntést, bíznunk kell ügyünk igazságában és az ügyvédeink felkészültségében!

Ehhez erőt, egészséget kívánunk kedves bajtársainknak!

2014.02.16.

               Szolgálat és Becsület elnöksége

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

43 hozzászólás: “Strasbourgi ügyeinkről: 2014. február van, mi történik most?”

 1. jogfosztott szerint:

  Gratulálok a sikeres cenzori munkához amivel sikerült kitörölniük a történelmi tényeket ecsetelő hozzászólásom.
  Úgy látom itt egyeseknek egy újabb Mohács kell az eszmélés érdekében.
  Az EJEB-ről pedig csak annyit, hogy ott 2015 előtt jogerős érdemi döntés nem várható. Jelenleg a választás sokkal aktuálisabb mint egy egy év múlva bekövetkező esemény. Miből gondolom, hogy érdemi döntésre csak 2015-ben számíthatunk. Felléptem az EJEB honlapjára. A honlap tanúsága szerint Baka András (aki egyébként egy évtizeden keresztül az EJEB bírája volt)indítványát az EJEB a magyar kormány részére 2012 novemberében kommunikálta és a bíróság ez ügyben a mai napig nem hozott döntést. A mi ügyünket az EJEB a kormány részére csak 6 hónappal később 2013 májusában kommunikálta. Ezen adatok alapján nagy összegben mernék fogadni, hogy az ügyünkben 2015 előtt érdemi jogerős döntés biztosan nem lesz.

 2. jogfosztott szerint:

  A kormány az EJEB-nek küldött válaszában többek között előadta, hogy azért kellett hozzányúlni a szolgálati nyugdíjunkhoz, mert az kommunista nyugdíj volt. Egy másik sokszor a kormánnyal együtt szavazó parlament párt sláger témája, pedig a kommunista nyugdíjak megvonása.

  • Kiszolgált(atott) tűzoltó szerint:

   Helyesebben: a volt felső vezetők ilyen/olyan címen folyósított nyugdíj kiegészítésének megvonása.”Mezei” bolsevikok nyugdíját soha nem vette célba az általad említett,mindkét oldalról támadott ………… párt.
   A …………..ról csak annyit, hogy Európának kezd elege lenni az “eltérő kultúrájú” bevándorlókból.Legutóbb Svájcnak, de sorolhatnám Olaszországot, Franciaországot, Angliát …
   Ezek mind …….k??Bizonyára.A szabadkőművesek szerint.Remélem, mi nem vagyunk azok.

 3. Parragh Csaba szerint:

  A ……programjának címe: Kimondjuk, megoldjuk 2014. Talán ezt kellene elolvasni és ha már mindenki acsarkodik erről lehet vitatkozni. Bizonyára a többi pártnak is van programja és bizonyára azok akik itt í ….. ellen acsarkodnak olvasták is. Ha megtalálom én is elolvasnám. Egyébként a korhatár elötti nyugdíjról többek között a 48. oldal körül olvashatnak.
  Jogfosztott! Ki is a demokrata? Az aki Nagy Imre temetésén beszédet mondott és most a jogállamiság jónéhány alapelvét felrúgva építi a maga kis világát? Vagy azok akik a jogállamiság alapelveit figyelmen kívül hagyva tömték a zsebüket 40 éven át? Megkérdezték már saját maguktól, hogy vajon mit köszönhetünk a saját politikai csemegéjét sütögető Kó……k? Szerintem nem. Egyik nap még szó sincs a programjukban rólunk aztán másnap hirtelen megváltozik minden miután olvassa a facebookon a nem éppen hízelgő hozzászólásokat! Ugyan már! Le se szarják! De kell a szavazat! Így aztán minden csak nézőpont kérdése.
  Ez a tájékoztatás nem arról szól h kit kell választani és szomorú egyébként, hogy itt kampányolnak különböző pártoknak.
  Ja és, hogy a tájékoztató tartalmával is foglalkozzunk. Én bizony azt gondoltam, hogy április május környékén döntés születik. Ezt a tájékoztatót olvasva viszont kicsit csalódtam. Nem az sugárzik belőle, hogy nekünk áll a zászló. Sajnos!

  • Parragh Csaba szerint:

   ja és ezt most találtam:
   A ….. négy pontból álló intézkedéscsomagot tervez a nyugdíjbiztonság és a nyugdíjak mértékének emelése céljával kormányra kerülése esetén – jelentette be …..Tamás országgyűlési képviselő keddi sajtótájékoztatóján.

   S….. ismertette: pártja eltörölné a szociális hozzájárulási adót, és újból bevezetné a munkaadói nyugdíjjárulékot, amellyel garantálni lehetne, hogy ezeket az összegeket biztosan nyugdíjra fordítsák. Emellett a …………… bevezetné az egyéni számlákat a nyugdíjrendszeren belül, valamint újra lehetővé tenné az előre hozott nyugdíjazást és a korai szolgálati nyugdíjat is.

   S…….hangsúlyozta: ez utóbbi esetében életpályamodellre van szükség, amely biztosítja, hogy az állomány idősebb tagjai tovább dolgozhassanak a szakmában egy kevésbé megterhelő munkakörben. Példaként említette, hogy a mentőknél az 50 évnél idősebb dolgozók adhatnák a diszpécserszolgálatot, a fiatalabbak pedig vonulhatnának.

   A …… politikus szerint az elmúlt hat évben a nyugdíjrendszert sok hátrányos változás érintette. Ide sorolta a 13. havi nyugdíj eltörlését, a svájci indexállás megszüntetését, a magánnyugdíj-pénztári megtakarítások elvételét, a szolgálati nyugdíjak 16 százalékos, visszamenőleges megadóztatását, a korhatár előtti nyugdíjak átminősítését ellátássá, illetve a munkaadók által fizetett nyugdíjjárulék megszüntetését és adóvá alakítását.

   S…..Tamás szerint ez vezetett oda, hogy mára egyre többen rendkívül alacsony nyugdíjat kapnak a munkavégzésük befejeztével. A …… szerint a jelenlegi folyamat százezrek nagyon gyors elszegényedéséhez vezethet.

  • Morfolgo szerint:

   Kedves Sorstárs!
   Mondád vala: “…Én bizony azt gondoltam, hogy április május környékén döntés születik…..”.
   Valószínűleg elkerülte figyelmedet amit az Elnökség és a jogi képviselőink mindig is hangsúlyoztak: A döntéshozatalnak nagyon szigorú eljárási rendje van, főleg ilyen nagy horderejű ügyben. A döntés 2014 késő őszére várható, mert több kérdés-felelet eljárást le kell folytatni.

 4. Kiszolgált(atott) tűzoltó szerint:

  Kedves Moderátor!
  Elnézésed kérem,a gépemmel lehetett baj, most jelentek meg válaszaim, azt hittem “kimoderáltad”őket.
  Valójában tényleg nem kellene itt acsarkodni, egy hajóban utazunk.
  Mégegyszer elnézésed kérem.

 5. Kiszolgált(atott) tűzoltó szerint:

  Kedves Moderátor!
  Látom,te tényleg egy kádár huszár vagy…
  Sajnállak,nagyot fogsz csalódni.Tömjénezzétek ………………………………valami p…… m……hista.

 6. Zozo szerint:

  A Jobbik programjában ez áll : ” az alaptalan korengedményes
  és rokkantsági ellátásokat felülvizsgáljuk,és átcsoportosítjuk a kisnyugdíjak emelésére” Mit tartanak
  ők alaptalannak????

  • Kiszolgált(atott) tűzoltó szerint:

   Nem a 2010-es programjukat nézted?
   a mostani:
   h……………………..
   „Azonnal megszüntetjük a volt fegyveres testületi tagok ellátását terhelő, jogilag és más szempontból is alaptalan, célzott és speciális adóztatását.”

   Miskolci kampánnyitó rendezvényen elhangzottak:
   …………………………….

   1……………….s beszédében kiemelte, az egykulcsos adó miatt a jövedelmek emelkedésének 80 százaléka a fővárosban csapódott le. Vidéken ennek a hátrányait látta, mert ott a jövedelmek kis mértékben csökkentek. A …..nöke emellett kiemelte, a korkedvezményes nyugdíj bevezetése szükséges, ugyanis nem tartható, hogy 60 éves mentősök, bányászok, rendőrök egy ledolgozott élet után ugyanúgy teljesítsenek és feladataikba rokkanjanak bele.

 7. tóth béla szerint:

  Szerintem a diszkriminációkat kellene hangsúlyozni az Eu felé pl. már a márciusi küldöttség – jogi képviseletünk – részéről:
  – nem szerinti
  – életkor szerinti
  – társadalmi rétegek közötti
  plusz – rámutatni, hogy a korkedvezményes rendszer gyakorlatilag ez év végéig él, de! velünk nagyon siettek . . . (nem irigylem attól a kb. százezer Hölgytől sem a nyugdíjba vonulás ilyetén lehetőségét, viszont ezt is lobbizottnak látom, jó részük “csak be volt jelentve” valami “Jézus szive káeftéhez” az elmúlt tíz-tizenöt évben – amig “Apu termelte” a bevételt a családnak)

 8. Halmos Edit szerint:

  Nem számítottam rá, hogy ez a cikk hozza el honlapunkra a választási kampány nyitányát. Arra végképp nem , hogy ekkora lesz a vehemencia az agitáció terén ide-oda-amoda-mindenhova.

  Ez a cikk arról szól, hol járunk, hogy állunk, emberi számítások szerint mi következik. Meg arról, hogy sosem hallottam egy bajtársi találkozón sem, hogy az EJEB suhint egyet a varázspálcájával kedden délután, az uzsonna előtt, és kész is, mert ez egy végtelenül egyszerű megítélésű ügy. De olyat sem, hogy rögvest nyissuk ki a szánkat, a sült galambot már útjára indították Strasbourgban.

  Van hozzászóló bajtársunk, aki emlékszik, mi hangzott el a tájékoztatókon,mit olvasunk a honlapunkon az eljárás időtartamáról, stb.-ről mindig. A többiek vajon miért nem ?

  Az EJEB nagyon várt döntése nem ígéret lesz. A pártok a kampányban mindig ígérnek valamit, amit aztán jól nem tartanak be, vagy jól betartanak : nekünk. Az EJEB döntését be kell tartani, akármilyen Kormány lesz is éppen hatalom, akármi is a jele a politikai játszótéren.

  Az pedig, hogy kire szavazunk : magánügy. Mindannyiunk azt teheti ez ügyben, ami az ő legjobb meggyőződése – és ezt nem kell feltétlenül másokra tukmálnia.

  • Pedrovics szerint:

   Teljesen igaza van kedves Edit! Mindenkinek magánügye a szavazás. Mindössze annyit kell mérlegelnie, hogy ki vette el a jussát és ki alázta meg az embert, valamint ki adja vissza és ki rehabilitálja. Innen kezdve nem kell nagy kombináció. Nem kell pártoskodni! 🙂

  • Don Quijote szerint:

   Ez mind igaz, de amikor az alábbi idézetben szereplő ügy rendezése sürgősebb az EU-nak, mint a mi jogainak védelme, ne csodálkozzunk, hogy nő az EU ellenesség és vele együtt erősödi……………..

   “A Magyar Nemzet információja szerint az Európai Bíróság rövidesen ítéletet hoz a szabad pálinkafőzés miatt Magyarország ellen indult kötelezettségszegési eljárás ügyében. Az Európai Bizottság tavaly február 21-én határozott úgy, hogy a luxembourgi bíróság elé idézi Magyarországot a házi pálinkafőzés jövedékiadó-mentessége miatt.”

 9. A magán tulajdon sérelme,ės a nemzetközi jogbiztonság megsértése nem elég indok?
  Nem értem a késedelmet – már régen példát kellett volna statulni.Tudomány tudomány,ha egy sebész ennyit gondolkodna,akkor a beteg meghalna.Mint ahogy előfordul itt is mert nem a fiatalokat alázzák ,és tartják lélek ölő bizonytalanságban.

 10. csavart agy szerint:

  Tisztelt Kiszolgált tűzoltó!

  Ha te olvastad a…… programját akkor tudod, hogy a teljes jogú öregségi nyugdíj jogosultságunk vissza adását nem tervezi, de legalább is feltételekhez köti. Megitélésem szerint ez is felháborító!

  A …………………………..programjaiba van benne egyértelműen a szerzett jogok visszaadási szándéka részünkre.

  Akkor most miről is beszélsz?

 11. Kun Ágnes szerint:

  Számomra az egyesület vezetőinek áldozatos munkája, és az általuk felkért ügyvédi iroda szakszerű és mindenre kiterjedő szaktudása, és hozzáértése egyetlen pillanatra sem volt kétséges. Hiszek abban, hogy előbb vagy utóbb győzni fog az igazságunk ! Ezért amit én semélyesen hozzáadhatok, meg is teszem. Már az induláskor is el lett mondva, hogy két-három évig fog tartani, és ez még a jobbik eset, mivel annyira szerteágazóak a mi ügyeink. Nem azonos státuszokból, nem azonos indokokkal,mentünk nyugdíjba, és szinte egyikünk sem ugyanazt a kárt szenvedte el ! Nem beszélve arról, hogy a pertársaságon kívüli “okosok” beadványai is megnehezítették a helyzetünket. Nagyon várom a fejleményeket, és a további munkához nagyon sok sikert, kitartást, és erőt kívánok az egyesület vezetőinek !

 12. Varga József szerint:

  Felháborítónak tartom, hogy a bírák ügyét pár hónap alatt pikk- pakk elintézték, a köznép le van ……Úgy látom kivárás van az EU és Strasbourg felől is ,hogy mi lesz a választásokkal.Megmondom mi lesz.Ha nyer ….al, akkor egyszerűen kötelezik Magyarországot az ügy rendbetételére.Amennyiben a jelenlegi förtelem marad akkor esélyét sem látom a megegyezésnek, sőt további elvonások várhatók.Mondhat az EU akármit hosszú évekbe kerül még az igazságtétel.Hiszen a mostani vagy …… megerősödött új kormány lesöpri a jogokat.

  • Kiszolgált(atott) tűzoltó szerint:

   Nem igazán bízok abban, hogy a ……………visszaállítaná státuszunkat,már hímeznek/hámoznak ezen a téren,ráadásul egyértelmű programjuk sincs, kaotikus az egész felállás,a koncért hörgő kutyafalka képét mutatják.Ne feledd,a szolgálati nyugdíjakkal kapcsolatos hercehurca a ……………mány alatt indult, ha nem rémisztgették volna az állományt a tervezett változásokkal,sokkal kevesebben mentek volna el nyugdíjba, kivárták volna az 50, vagy 55 évet.
   Semmi közöm a J……, de az ő programjukban egyértelműen benne van a korengedményes, korkedvezményes nyugdíjak visszaállítása, másrészt nekem nem úgy tűnik,hogy a ……. a most regnáló kormányt erősítené.A …… éppen olyan kollaboráns,nemzetet kiáruló, korrupt bandának tartja, mint a baloldalt.Az elmúlt 24 év mi9ntha őket igazolná….

   • Mészáros István szerint:

    Az se ártana ha tájékozott lennél,mert a baloldali összefogás programjában benne van a rehebilitáció.A Jobbik meg NE győzzön,inkább akkor nem kell a nyugdíjam visszaadása.

   • jogfosztott szerint:

    Négy ok, amiért nem szabad a ……. szavazni:

    1. A …….leváltására csak akkor lehet esély, ha a legerősebb ellenfelére a demokratikus ellenzék közös jelöltjére szavazunk. Aki a jobbikra szavaz az csökkenti a kormányváltás esélyeit.
    2. Az elmúlt négy év során az Országgyűlésben a ……n gyakran egyetértett a …….. és egy irányba szavaztak.
    3. A …….eszmeisége egy demokrata számára vállalhatatlan és a hatalomra kerülésük tragédia volna az ország számára.
    4. Folyamatos rasszista, UNIO és demokratikus jogállam ellenes megnyilvánulásai mellett kedvenc témája a kommunisták elszámoltatása és a nyugdíjuk elvétele. Ezek szemében még az előző rendszer idején általános iskolába járó MSZP képviselők is kommunisták. ……… hatalomra kerülése esetén az előző rendszer idején a rendvédelemnél dolgozók lennének az elsők, akiket ezek a kommunisták közé sorolnának. ………

    • Kiszolgált(atott) tűzoltó szerint:

     1. A ……………..ás nem a legerősebb kormányváltó erő, nagyon nagy meglepetések lesznek.
     2. A “demok………………illiárdos köztörvényes bűnöző vezetőikkel együtt.
     3. Mitől nem demokrata a ……………………al”?
     4. Valóban szavazott értelmes dolgokra, mint pld. a rezsicsökkentés.
     5. Sajnálatos, hogy az előző és a mostani hatalom kezében levő média agymosása ilyen eredményes a bélyegek rásütésében.Jelenleg a p…………………A többi már leszerepelt demokráciából,a korrupcióból, a választási csalásokból és hadd ne soroljam…
     6. Ismerős taktika,ha valaki a nemzet érdekeit helyezi előtérbe a gl……………….szemita, náci, stb. stb.A nemzet vesztét magában hordó cigány kérdés humánus megoldására, felemelésükr…………………..tégiája.
     7. Demokratikus jogállam??:) Ne már….a mostani??
     Csak a saját ügyünkre vonatkozólag: a parlamentben egyedül
     a j…………….szót érdekünkben.A “baloldali” testvérek ültek, mint … a fűben.
     8. Annyira azért nem hülyék, hogy összemossák a k……………ssel.Volner rendőr volt.Egyébként a nyugdíjkiegészítések megvonását csak a kommunista felső vezetők esetében szorgalmazták,az egyszerű párttagok eszükbe sem jutottak.
     De tényleg ne kampányoljunk itt, mindenki gondolkozzon el, rakja össze a mozaikokat és döntsön.

   • Czakó Ferenc szerint:

    Tisztelt kolléga!Nézd már meg légyszives a jobbik 2010-es programját, ugyanis Orbánék onnan vették át a kádár huszárok nyugdíjának az elvételét.

    • Don Quijote szerint:

     A tény, hogy az 57 és 62 év közöttiek részesültek pozitív diszkriminációban,tehát ez a Kádár-huszározás úgy röhejes ahogy van…

     • Don Quijote szerint:

      Még annyit, hogy véleményem szerint ne a kormányváltásra törekedjünk, hanem a demokrácia szellemében a hatalom megosztására! Ha megint valami ellen szavazunk, és nem meggyőződésünk szerint, akkor csöbörből vödörbe esünk.

   • csali szerint:

    “Semmi közöm a …..z, de az ő programjukban egyértelműen benne van a korengedményes, korkedvezményes nyugdíjak visszaállítása”
    Hol?
    A hivatalosan publikált programjuk…………………….. ezt tartalmazza a nyugdíjak vonatkozásában:
    “A nyugdíjrendszer átalakítása: A kötelező magánnyugdíj-rendszert megszüntetjük és visszavezetjük az állami rendszerbe oly módon, hogy az egyéni számlavezetés megmarad. A pártállami időkben vezető tisztséget betöltött személyek nyugdíját, az alaptalan korengedményes és rokkantsági ellátásokat felülvizsgáljuk, és átcsoportosítjuk a kisnyugdíjak emelésére. Javasoljuk szülőtámogatási életjáradék bevezetését, amelynek lényege, hogy a felnőtt gyermekek személyi jövedelemadójuk egy részét közvetlenül a szülők, nevelők részére utalják. A gyermeket nevelő és emellett dolgozó anyák áldozatvállalását az államnak is elismerésben kell részesítenie, ezért az anyáknak nyugdíj korkedvezményt biztosítunk.”
    Szerintem az összes párt programja közül ez a legködösebb. Mit jelent az “alaptalan” kifejezés? (Pl. x év alattiak, xxx,- forint felettiek, stb.) Ez bármi lehet.

    • Csapajev szerint:

     Kampánysóderben soha nincs konkrét megfogalmazás. Azt az általánosan egybites birkáknak írják, akik kéthetente tudnak fordítani a köpönyegen, attól függően, ki szólt hozzájuk utolsóként, kellően szívmelengető szavakkal. Teljesen mindegy, hogy a jellemének jó, vagy undorító oldalát bizgeréli.

    • Kiszolgált(atott) tűzoltó szerint:

     „Azonnal megszüntetjük a volt fegyveres testületi tagok ellátását terhelő, jogilag és más szempontból is alaptalan, célzott és speciális adóztatását.”

     M………………..
     ……………… beszédében kiemelte, az egykulcsos adó miatt a jövedelmek emelkedésének 80 százaléka a fővárosban csapódott le. Vidéken ennek a hátrányait látta, mert ott a jövedelmek kis mértékben csökkentek. A …………….e emellett kiemelte, a korkedvezményes nyugdíj bevezetése szükséges, ugyanis nem tartható, hogy 60 éves mentősök, bányászok, rendőrök egy ledolgozott élet után ugyanúgy teljesítsenek és feladataikba rokkanjanak bele.

    • Kiszolgált(atott) tűzoltó szerint:

     Szerintem te a 2010-es programjukat nézted….
     a mostani:
     ………………………………….
     „Azonnal megszüntetjük a volt fegyveres testületi tagok ellátását terhelő, jogilag és más szempontból is alaptalan, célzott és speciális adóztatását.”

     Miskolci kampánnyitó rendezvényen elhangzottak:
     ………………….

     15:28 Sn…….s beszédében kiemelte, az egykulcsos adó miatt a jövedelmek emelkedésének 80 százaléka a fővárosban csapódott le. Vidéken ennek a hátrányait látta, mert ott a jövedelmek kis mértékben csökkentek. A ……..ke emellett kiemelte, a korkedvezményes nyugdíj bevezetése szükséges, ugyanis nem tartható, hogy 60 éves mentősök, bányászok, rendőrök egy ledolgozott élet után ugyanúgy teljesítsenek és feladataikba rokkanjanak bele.

   • Csapajev szerint:

    A …..k is ugyanúgy koncra vár, mint bármelyik oldal.
    Ugyanúgy megjófiúsodnak, mint a ..desz jóskabá idején.

    • Kiszolgált(atott) tűzoltó szerint:

     Nem tudhatjuk.
     Amit tudhatunk, az már mögöttünk van.
     A 24 év összes gazemberkedése.
     Ebben ők nem vettek részt.
     Természetesen én sem tenném tűzbe a kezem miattuk, de a már leszerepelt, életükben még soha rendes munkahelyet nem látott ………………………ire sem.

     • Kujak szerint:

      Ez is két pont LOL
      Azért jó tudni, hogy vannak értelmesen gondolkodók is…

   • János szerint:

    Részlet:Család és népesedéspolitika

    A nyugdíjrendszer átalakítása: A kötelező magánnyugdíj-rendszert megszüntetjük és visszavezetjük az állami rendszerbe oly módon, hogy az egyéni számlavezetés megmarad. A pártállami időkben vezető tisztséget betöltött személyek nyugdíját, az alaptalan korengedményes és rokkantsági ellátásokat felülvizsgáljuk, és átcsoportosítjuk a kisnyugdíjak emelésére. Javasoljuk szülőtámogatási életjáradék bevezetését, amelynek lényege, hogy a felnőtt gyermekek személyi jövedelemadójuk egy részét közvetlenül a szülők, nevelők részére utalják. A gyermeket nevelő és emellett dolgozó anyák áldozatvállalását az államnak is elismerésben kell részesítenie, ezért az anyáknak nyugdíj korkedvezményt biztosítunk.

  • Mészáros István szerint:

   Teljesen igazad van.Nem a jogászainkkal van a baj.Egy ügy nem attól bonyolult,hogy sokan vannak a panaszosok!

 13. Fórizs István szerint:

  Minden elismerésem a SZ&B vezetők, tisztségviselők embert próbáló helytállásáért közös ügyünk sikere érdekében. Bízzunk bennük, és bízzunk a képviseletre felkért jogi iroda munkatársainak szakértelmében! És nem utolsó sorban bízzunk az EJEB politikamentes döntésében! Erőt, egészséget!

 14. Zoltán szerint:

  Türelmesen és bizakodva várunk… Bár maximálisan megértem azokat a bajtársaimat, akik lassanként elveszítik türelmüket, bizalmukat az EJEB-be. Tényleg úgy tűnik, mintha mi nem lennénk fontosak Európának…
  Egy biztos! Részemről pertársaságunk vezetése és ügyvédei maximális bizalmat élveznek! Megpróbálom kivárni, hogy végül is mire jutnak ügyünkben.
  És! Hogy ne csak passzív várakozással töltsem az időt, mindent elkövetek annak érdekébe, hogy ez a tisztességtelen, rosszindulatú és hazug bagás többet ne lehessen olyan helyzetben, hogy árthassanak! ( Tisztelet a kivételnek, mert ismerek pár tisztességes embert is közöttük… ) Jönnek a választások! Bajtársak! Mi is tehetünk, hogy változzon a helyzetünk!Ha csak családtagjainkat, gyermekeinket, azok családtagjait meggyőzzük, hogy menjenek el szavazni és a j…………………..t… Hááát! Már akkor visszaütöttünk! Talán hamarabb visszakaphatjuk státuszunkat, nyugdíjunkat, mintha az Eus bíróságra várnánk csak.

Hozzászólás

You must be logged in to post a comment.