HÍREK


Egyesületi közgyűlés Hercegszántón

A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom egyesület 2018. május 25-n (pénteken) 13.00 órai kezdéssel közgyűlést tart az egyesület tagsága részére a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón.

A közgyűlés pontos helyszíne: Hercegszántó, Teaház

Cím: 6525 Hercegszántó Dózsa György utca 8/a

Az egyesületünk elnöksége nevében tisztelettel meghívom az egyesületünk minden egyes tagját a 2018. 05. 25. napi közgyűlés 13.00-16.00 óráig tartó napirendi pontjaira, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 2018. 05. 25. napi 14.00 órától 17.00 óráig tartó program pontjaira.

Közgyűlési napirendi pontok: közgyűlési tájékoztató, 2017. évi beszámoló, 2018. évi tervezés, egyebek.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideje: 2018. 05. 25. 14.00 óra

A megismételt közgyűlés határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül.

Közgyűlésre utazás: egyénileg és irányonként, helyileg szervezve csoportosan, az utazási költségek a közgyűlésre utazó tagot terhelik teljes egészében.

A közgyűlésen történő személyes részvételi szándékot az szbiroda@gmail.com elektronikus elérhetőségünkre kérjük megadni – 2018. május 20-ig-  az alábbi tartalommal:

x……………y…………… SZB tag (…………………………………………-.megye, ……………………………………város/község …………………………..utca/ út/ közterület……………..szám alatti lakos) az egyesület 2018. 05. 25. napi közgyűlésén részt veszek.

Szolgálat és Becsület elnöksége

 

Több embert érint: külföldi munkavégzés – egy sikeres perünk 2014-ben – ítélet szövege

Az ítélet lényege – idézet a szövegből:

„ Fentiekből következik az is, hogy felperes az ausztriai munkaviszonyból származó jövedelméből Magyarországon nem volt köteles nyugdíjjárulékot fizetni, ily módon az ausztriai jövedelem nem képezte ,,nyugdíjjárulék alapját” Magyarországon ” Fentiek alapján a felperes ausztriai munkaviszonya, illetve az abból származó jövedelme nem minősül a Tny, 83/B § (1) bekezdésében meghatározott jogviszonynak, illetőleg jövedelemnek, így a Tny 83/B § (1) bekezdésében meghatározott éves keretösszeg számításakor figyelmen kívül kell hagyni. Helytelenül értelmezte tehát az alperes, illetve a másodfokú határozatot hozó szerv a jogszabályokat a bíróság álláspontja szerint, amikor a felperes ausztriai munkaviszonyából származó, Magyarországon nyugdíjjárulék alapját nem képező jövedelme alapján rendelkezett a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetéséről.”

Teljes szöveg: 

ítélet 2014 (1)

2018. évi egyesületi tagdíjról

A Szolgálat és Becsület alapszabálya szerint a 2018. évi egyesületi tagdíjbefizetés határideje 2018. 03. 15. nap.

Az évi tagdíj összege: 2.000,- forint (azaz kettőezer forint).

Kérjük a tagdíjat egy összegben, az egyesület OTP-nél vezetett 11732064-20061320-00000000 számú bankszámlájára befizetni (átutalni)!

Egyéb információ: 

  • Folyamatban lévő ügyünk: az Európai Unió Bíróságánál (Luxembourg) lévő beadványunk. Ezt a beadványt a szolgálati nyugdíjunk 2012. 01.01-től történő megszüntetése tárgyában adtunk be 2017. évben, annak utána, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága, majd  a EU Parlament Petíciós Bizottsága az ide vonatkozó panaszunkat érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

Köszönettel: SZB elnökség

Nemzeti ünnepünk, március 15.

Nemzeti ünnepünk, március 15.

Elkeserítő számok: a nyugdíjasok több mint fele nem vagy alig tud megélni

A magyar nyugdíjasok többségének egyetlen bevételi forrása az állami ellátás.

A nyugdíjasok 53 százaléka egyáltalán nem, vagy csak komoly lemondások árán képes megélni a nyugdíjából – derül ki a Publicus Intézet felméréséből, amely a Vasárnapi Hírek eheti számában jelent meg. Tovább a hvg.hu cikkére!

Fontos adat a magyar nyugdíjakról – az összkép siralmas

Sok mutatóban a magyar nyugdíjak leszerepelnek nemzetközi összehasonlításban. Rossz a vásárlóértékük és nominálisan is alacsonyak, ráadásul nagyon rosszak az átlagos értékek. De egy dologban ott vannak az európai élmezőnyben.

Tovább a www.napi.hu cikkére!