Külföldi munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

A szolgálati járandóságban részesülő személy keresőtevékenységére a 2011. évi CLXVII. Törvény (a továbbiakban: T.) 11.§(1) bekezdése alapján a Tny. 83/B.§(1) és (2) bekezdéseit kell alkalmazni.

Tekintettel arra, hogy a T.1.§ ab) és ac) pontjai alapján a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén az EGT-államban, a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy estén a szerződő államban végzett munkavégzés is biztosítási jogviszonynak számít, a korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő személy EGT-államban, valamint a szociálpolitikai (szociálisbiztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó szerződő államban szerzett jövedelme alapján is szüneteltetni kell az ellátás folyósítását, ha a jövedelem túllépte a jogszabályban meghatározott keretösszeget.

A külföldön szerzett jövedelmeket a jogosult nyilatkozata (és bejelentés) alapján lehet figyelembe venni Magyarországon jelenleg, illetve az EU tagállamok közötti adó ellenőrzési és nyilvántartási információs hálózat alapján lehetséges kontrollálni 2013. január 01-től.

Az 1997. évi LXXXI. törvény 83./B. § rendelkezéseit- annak ellenére, hogy nem minősülnek nyugdíjasnak- alkalmazni kell a korhatár előtti ellátásban, a szolgálati járandóságban, az átmenetei bányászjáradékban, valamint a balettművészeti életjáradékban részesülő személyekre is.

Az éves keresethatár a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér- minimálbér- összegének tizennyolcszorosa, ez 2013-ban 98.000 forint x 18 = 1.764.000,- Ft. Ha a kereset meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig, de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a szolgálati járandóságot szüneteltetni kell. Ha a keretösszeg túllépésére decemberben kerül sor, a decemberi szolgálati járandóságot kell visszafizetni.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Hozzászólás

You must be logged in to post a comment.