Januári FÜV-es roham a NYUFIG-nál

2012. január 12. nap délután kezdődött a Teve utcai rendőrpalota szomszédságában fekvő Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon a volt fegyveres és rendvédelmi, úgynevezett FÜV-el szolgálati nyugdíjba helyezettek rohama. Azzal a céllal, hogy érvényt szerezzenek – vagy legalábbis megkíséreljék- a szolgálattal összefüggő egészségügyi károsodásukat figyelmen kívül hagyó 16%-os „hatod- dézsma” megszüntetését, amely a szolgálati járandóságot terheli 2012. január 01-től.

A Szolgálat és Becsület figyelemmel kíséri – egy rövid ideje-  ezt a napi 300-400 fős, egész héten, egész napon át tartó csapatmozgást. A FÜV-esek megindulását az okozta, hogy a szakmailag nagyon rosszul előkészített és rosszindulattal kommunikált, sokáig lebegtetett 2011. évi CLXVII. törvény – amely a szolgálati nyugdíjak megszüntetéséről is döntött- olyan szabályozást tartalmaz, mely rögzíti, hogy:

 „Nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege, ha – a szolgálati viszony megszüntetésére egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt került sor és az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegét a jogviszony megszüntetésekor a Hszt. 180. §-a vagy a Hjt. 201. §-a alapján minősítő határozattal megállapították,”.

Azonban nyilvánvaló ma már, hogy a Hszt. alá tartózók esetében döntő részben elmulasztották (a Hjt. alá tartozók kis részénél szintén) egykoron a kötelező minősítéseket, így joghátrányt szenvedtek azok a volt fegyveres és rendvédelmi dolgozók, akik ez év januártól szolgálati járandóságot kapnak, de hivatásos szolgálatukból azért mentették fel őket korábban, mert egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanságuk miatt nem tudták ellátni szolgálati feladatukat, beosztásukat.

Ugyan nyomós a törvényi szöveg, hogy a szolgálati jogviszony megszüntetésekor a Hszt. 180. §-a vagy a Hjt. 201. §-a alapján minősítő határozattal kell rendelkezni ahhoz, hogy a szolgálati járandóságra rakott 16% szja-nak megfelelő csökkentést – „a hatod- dézsmát”- elkerülje az érintett, de ez nem nagyon érdekli a FÜV határozattal rendelkezőket.

A NYUFIG ügyintézők becslései szerint eddig 3500 ember adta be a kérelmét és csatolta hozzá a FÜV határozatának a másolatát, hogy 30 napos ügyintézési határidőn belül választ kapjanak arra, hogy a 16%-os mértékű elvonás alól mentesül-e a szolgálati járandóságuk.

A NYUFIG-hoz  vidékről érkezők általában személygépkocsival érkeznek, 3-5 fő FÜV-es bajtárs fog össze ilyen módon. Az egyéni kérelem nyomtatványt a NYUFIG biztosítja a helyszínen, ahová be kell írni a személyes adatokat, így a nyugdíjtörzsszámot, lakcímet stb.-t. A kérelem nem hivatalos szabvány dokumentum, levélben történő ügyintézéskor lényegretörő tartalommal, röviden, formai megkötöttség nélkül elkészíthető a kérelem.

Az ügyintézők készségesek, rendesek, ismerik a problémát, az ügyintézési sorszámhúzáskor már segítséget kap az ideérkező. Ajánlatos másolt dokumentumokkal érkezni (FÜV határozattal és a nyugdíjhatározat dokumentummal), hogy ne kelljen az időt húzni és az ügyintézést terhelni helyszíni másolatok készítésével.

Durván 23 ezer főt érint ez a FÜV-es probléma, ha mindenki megpróbálkozik a fent leírt ügyintézéssel, akkor néhány hétig még eltart a kérelmek befogadása. Természetesen nem csak személyesen, hanem levélben is lehet ilyen ügyeket intézni.

A Szolgálat és Becsület álláspontja ezzel kapcsolatosan az, hogy egyértelműen mulasztásos törvénysértést követettek el azok a hivatalos személyek, a törvényben megnevezettek, akik elmulasztották a kötelező minősítéseket az akkor FÜV-el szolgálati nyugállományba helyezettek esetében. Természetesen így a jogorvoslati lehetőséget sem biztosították az érintetteknek, amely súlyos törvénysértés.

Az egyesületünkkel együttműködő ügyvédi iroda alapos vizsgálatba kezdett ez ügyben is. Az egyesületünk munkatervébe nem véletlenül került be ez a probléma is, mint bíróságra kerülő ügy. Az nem vitás, hogy bíróságon köt ki az ügy, de hogy Magyarországon indul meg, vagy külföldön, most még nem tudjuk.

A magyarországi perek indításához némi segítséget adhat a NYUFIG-tól visszaérkező válasz, ezért ezek a próbálkozások nem hasztalanok, sőt biztatóak is lehetnek, de a jogalap összeállítása és elemzése e hónapban biztosan eltart az ügyévédi irodánknál.

Különösen azért, mert sok esetben évekkel ezelőtti ügyekről van szó, a törvényi jogorvoslati határidők (fellebbezési lehetőségek) túllépésre kerültek, szükségesé válhat egy újabb orvos szakértői vizsgálat is. A probléma megoldásának első lépésében pedig “valójában” nem valószínű, hogy a NYUFIG az illetékes, hanem  akár a tartós szolgálatképtelenség beállása, majd a FÜV határozatok kimondásának az időszaka, illetve a minősítéssel lehetővé nem tett “fellebbezési időszak szereplőinél” és felelőseinél kell kereskedni. Egyébként ezt a problémát– ha most észnél vannak az illetékesek- az illetékes minisztériumok és a kormány valamilyen szabályzóval utólag rendezi, vagy rendezésre kitalál valamit…saját érdekében is!

Azonban a FÜV-esek mellett szól a megkérdőjelezhetetlen jóhiszeműségük, a betegségük kialakulása és rosszabbodása egyértelműen arra az időszakra esett, amikor szolgálati feladatokat láttak el – a sorsszerűség persze közbeszólhat – és az, hogy a minősítések végrehajtása egyértelműen a fegyveres és rendvédelmi szerv és a törvényben nevesítettek körének a munkakötelessége volt.

A Szolgálat és Becsület az első bírósági szintre tartozó ilyen ügyeket összevontan kívánja kezelni – a strasbourgi perekhez hasonlóan- , az egyénileg indított kérelmek és a NYUFIG-hoz személyesen beadott kérelmek visszaérkezését figyelemmel kíséri egyesületünk, várjuk tagjaink tapasztalatait és kézhez kapott leveleiket, amelyeket majd az illetékes megyei és régiós tisztségviselőkhöz kell leadni, az erre a feladatra kiadásra kerülő, későbbi végrehajtási tervünk útmutatásai szerint.

A Szolgálat és Becsület kéri tagságát, hogy minden jogi lépésnél és indításnál vegyék azt figyelembe, hogy nem volt még ilyen jellegű ügy a Hidegháború óta, sem Magyarországon, sem Európában, hogy visszamenőleges hatállyal tulajdont vegyenek el a szolgálati nyugdíjasoktól.

Így a szakmailag erős és kidolgozott jogalap nagyon fontos az ügyek jogorvoslata szempontjából. Az elnagyolt és spontán bíróságokra járás eredménytelenséget és súlyos pénzügyi kiadásokat jelenthet, továbbá a remélt gyorsaság helyett az ügyek befulladását okozza, majd hosszabb távon a kifulladását eredményezi.

Ez a bírósági szakaszra igaz, tehát a NYUFIG-nál (Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) – Budapest, cím: 1139 Budapest XIII. Váci út 73.) benyújtott kérelmek és a majd következő fellebbezések még a bírósági szakasz előttiek, így jelzésértékűek a törvényalkotónak, segítheti némileg tisztázni a FÜV-esekre vonatkozó szándékot, s az állam a felelősségét is mérlegelheti, hisz nem kétséges: nem sokára alperes lesz, s reményeink szerint fizetni fog ezért a károkozásért is, amennyiben elmulasztja e probléma gyors rendezését!

 Szolgálat és Becsület

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

18 hozzászólás: “Januári FÜV-es roham a NYUFIG-nál”

 1. Tibor szerint:

  Én az után szeretnék érdeklődni,hogy a FÜV határozatomban 40% a munkaképesség csökkenés fokozat.A 40%-ból 30% az Üzemi baleseti munka képesség csökkenés ami szerepel a határozatban.Ebben az esetben is szükségem van a FÜV bizottság újabb határozatára?

 2. sajani szerint:

  Szomorú ebbe a kérdésbe is micsoda kaosz van mint ahogy mindenben…..

 3. baka szerint:

  Rosszul írtam, nem a teljes munkaképesség csökkenésre gondoltam, hanem a megállapított munkaképesség csökkenés össz %-ra, vagy annak egy részére.

  • Mariann szerint:

   Tisztelt Fórumozók!
   Megosztom hosszas kutakodásom eredményét a NYUFIG által kért minősítő határozattal kapcsolatban a személyes példámon keresztül.
   Szóval az én FÜV határozatom kizárólag az összmunkaképesség csökkenésemet írta le annak ellenére hogy 3 szolgálati balesetem is volt, melyekről a munkáltató által írt határozattal rendelkezem (ebben elismerte a balesetet szolgálattal összefüggőként)Tehát a FÜV ezt külön nem véleményezte, nem írta le, hogy az összmunkaképesség csökkenésből hány % a szolgálati balesettel kapcsolatos és mivel a munkáltató e FÜV határozat alapján adja ki a szolg. viszony megszűnéséről készült parancsot, így abban sincs benne.
   Nálam annak ellenére hogy a szolg.- baleset miatt baleseti járulékot kapok!
   Baka!!
   Teljesen egyetértek a kérdéssel engem is ez foglalkoztat, tehát a megállapított %-nak teljesen meg kell-e egyeznie a szolg balesetből adódó %-nak (remélem érthetően fogalmaztam)
   Kutakodásaim eredménye:
   – ezen a honlapon megtalálható egy BV-s kérelme amelyben a munkáltatójához fordult a szolg viszony megszüntetéséről szóló határozat megváltoztatását kérve — az erre íródott válasz is megér egy misét. (munkáltató burkoltan megfenyegette hogy mivel soha nem volt beteg csak a FÜV-nél és ezt követően ment nyugdijba igy egy esetleges birósági tárgyaláson új szakértőt vonnak be, kikérik a OEP-től hogy hányszor járt orvosnál, milyen gyógyszert irtak fel és az ki lett-e váltva..)
   – Ahogy látom aki a nyufighoz fordul annak hiánypótlásra visszaadják, hogy 15 napon belül csatolja a minősitő határozatot vagy megszüntetik az eljárást. (amelynek az a veszélye, hogy tudomásom szerint még egyszer azonos ügyben nem indítható el)
   – Álláspontom szerint a NYUFIG nem illetékes, neki a Tv azt irja elő, hogy ha van minősitő határozat akkor megadja ha nincs akkor nem.
   – és most jön a lényeg, bemásolom az 57/2009 IRM-ÖM-PTNM rendeletet amelyet az alábbiak szerint módosított a 67/2011 (XII.30)BM rendelet:

   “A SZOLGÁLATI KÖTELMEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ BALESET, BETEGSÉG VÉLEMÉNYEZÉSE

   36-38. §86

   38/A. §87 (1) A hivatásos állomány FÜV határozatban megállapított egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt nyugállományba helyezett, szolgálati járandóságra jogosult tagja, amennyiben a jogviszony megszüntetésekor a Hszt. 180. §-a szerinti minősítő határozattal rendelkezett, kérelmezheti az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegének megállapítását.

   (2) A kérelmet a nyugállományba helyezés előtti utolsó szolgálai hely vezetőjéhez írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a hivatásos szolgálati viszonyban töltött idő alatt bekövetkezett, a Hszt. 180. §-a szerinti minősítő határozattal szolgálati kötelmekkel összefüggőnek minősített baleset, betegség rövid leírását, és csatolni kell hozzá a minősítő határozatot.

   (3) Az illetékes rendvédelmi szerv vezetője a kérelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül intézkedik a kérelem és mellékletei, valamint az érintett személy teljes egészségügyi dokumentációja, így különösen egészségügyi törzskönyv, FÜV határozat, orvosszakértői bizottság szakvéleménye, kórházi zárójelentés, szakorvosi vizsgálati eredmény FÜV bizottsághoz történő továbbítására.

   (4) A FÜV bizottság a megküldött dokumentáció alapján a következő döntéseket hozhatja:

   a) „Az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő”,

   b) „Az alkalmatlanság megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel nem összefüggő”.

   (5) A FÜV bizottság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül, jogorvoslati kérelem benyújtása esetén 60 napon belül meghozza a határozatot.

   (6) A 22. melléklet és a 23. melléklet szerinti határozatot meg kell küldeni a kérelmet benyújtó személynek, az alapellátó orvosnak és a rendvédelmi szerv vezetőjének.

   Tehát ezek szerint a munkáltatóhoz kell fordulni aki elküldi a FÜV-nek és ha ott módosítják nyert ügy!
   Kérdés hogy jogkörében benne lehet-e az első FÜV vélemény felülbírálása????
   Üdvözlettel, remélem segítettem.

 4. Erdődi András szerint:

  Én rendelkezem a törvénynek megfelelő betegség minősítéssel amit kérelemhez csatolva meg küldtem a NYUFI-nak. Válasz: Hiánypótlásként 15 napon belül kűldjem meg a betegsé minősítő határozatot vagy megszüntetik az eljárást. Ki az idióta?

  • Mariann szerint:

   Megkérhetném, hogy pontositsa? Ha jól értem a Nyufig-hoz beküldte a FÜV határozatot amelyben valamilyen %-ban összegészségromlást állapitottak meg Önnél. És mit kér hiánypótlásként a NYUFIG? Milyen határozatot?
   Tisztelettel

   • baka szerint:

    Igaz hogy a kérdés nem nekem jött, de mivel nincs válasz, talán az én válaszom is tud segíteni.

    FÜV határozaton szerepel az össz munkaképesség csökkenés x% ami lehet egy baleset, betegség, avagy több betegségből származó összejött % is.
    Itt szerepel jó esetben a minősítés is //szolgálati kötelmekkel összeföggőnek // vagy //nem összefüggőnek// vagy több betegség, balasetből eredően //részben összefüggőnek // minősítés.
    Lehet, hogy az össz munkaképesség csökkenésnek csak egy rész %-a a szolgálati kötelmekkel összeföggő. Ami lehet külön határozat is, mivel ennek minősítéséhez a munkáltató jegyzőkönyve kell. /valamire alapozni kell a minősítést/

    Ezt a határozatot kéri, kérheti a a NyUFI ami nem biztos hogy azonos a FÜV határozattal ha azon részben nem
    összefüggőnek vagy egészben nem összefüggő volt a minősítés.
    A kérdés az, hogy teljes munkaképesség csökkenésre kell a szolgálati kötelmekkel összefüggő minősítés vagy elég annak bizonyos százalékára?

    Erre keresem a választ én is.

    Talán tudtam segíteni

 5. Sándor Béla szerint:

  Ha valakinek van ilyen nyomtatványa, vagy már megfogalmazott levele akkor legyen olyan kedves szkennelje be és tegye fel egy olyan oldalra ahol a vidékiek is elérhetik, így az postán is feladható lesz. Előre is köszi a segítséget!

 6. ef szerint:

  A kérelemben mire lehet hivatkozni?

 7. Szűcs László szerint:

  Kedves sorstársak!

  A napokban beszéltem a honvédelmi minisztérium pénzügyi számító és nyugdíj megállapító igazgatóság nyugdíj megállapító osztály illetékesével. Elmondása szerint nem kell külön végrehajtási határozat, és értesítés sem a nyugdíjfolyósító intézet részéről, mert a törvényekben és közlönyökben minden egyértelműen le van írva. Bár én csak honvédségi vonalon kutakodtam, de ez érinthet minden rendvédelmist is.

  A másik dolog, ami érdekes lehet, hogy sokunk FÜV véleményén betegség minősítő határozat) szerepel az a mondat, hogy az “KATONAI KÖTELMEKKEL NEM ÖSSZEFÜGGŐNEK MINŐSÜL!”
  feltünő módon így csupa nagybetűvel szerepel a dokumentumon.

  Véleményem szerint ez az állítás így nem állja meg a helyét, tudva azt, hogy milyen egészségromboló körülmények között dolgoztunk akár egy páncélos, építő alakulatnál, vagy akár egy repülőtér fedetlen betonján évtizedeken keresztül.

  Ide vonatkozó információ az egészségkárosodás kockázatának kitett beosztások jegyzéke következő oldalon található, ami ugyebár úgy lett megfogalmazva, hogy az ismert és megélt „pocsék” körülmények nem olvashatóak benne.

  140/1996. (VIII.31.) Korm. számú rendelet 1. számú melléklete

  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600140.KOR

  A határozat ellem akkor 15 napon belül lehetett fellebbezni, de ki foglalkozott akkor ezzel a lehetőséggel.

  Talán tudtam nektek segíteni a továbblépéssel kapcsolatban ezekkel az információkkal.

  További szép napot kívánva, Pápáról, (ami ugyebár katonai repülőtér lévén, nem minden esetben volt mondható egy egészségmegőrző munkahelynek) tisztelettel: Szűcs László

 8. Miklós Frigyes szerint:

  Tisztelt Kollégák, Bajtársak!

  Én is FÜV határozattal kerültem szolgálati nyugdíjba, még 2007. évben. Azután szeretnék érdeklődnék szintén, hogy egyénileg forduljak-e a NYUFIG-hoz, vagy egyelőre még várjak.
  Szolgálati viszonyomat a Hszt. 53. §. c. pont és az 56. §. (2) bek. a) pont alapján szüntette meg.

 9. Maharáni szerint:

  Én nem merek a Nyufighoz fordulni, bár én is füves vagyok. A FÜV felülvizsgálatát csak én kezdeményezhetem, eddigi ismereteim alapján. Ezzel a kérelemmel kérem a felülvizsgálatot, ahol meg majd megállapítják, hogy fél lábbal nyugodtan lehet szabálysértési előadóként vagy cigányügyi referensként dolgozni. Szerintem ki kell várni, míg a jogalkotó feloldja ezt a kérdést, mert hogy lépnie kell, az biztos.

 10. Kántor Miklós szerint:

  Kollégák, Bajtársak!
  Mi, illetve személy szerint én erről a “lehetőségről” így vidéken még nem hallottam, nem is értem, miért nem! Lehet, hogy csak lehetőség, de meg kell próbálni!! Meg is teszem, de biz én nem utazok,m hanem olyan kérelmet fogok írni a NYUFIG-hoz, hogy csak úgy fog füstölni!

  VISZONT ÉN GONDOLKODTAM AZON, HOGY INDÍTOK EGY PERT A NYUFIG ELLEN,MIVEL 2012.JANUÁRI NYUGDÍJAMAT MINDEN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS NÉLKÜL ÚGY UTALTA, HOGY ANNAK A MEGNEVEZÉSE NYUGDÍJ MARADT, VISZONT KEVESEBB 40.000 FT-AL ANNÁL AMIT KELLETT VOLNA KAPNOM! Ha a NYUFIG-nál senkinek nem jutott eszébe, hogy változtassák meg az utalás jogcímét, akkor milyen alapon utaltak kevesebbet annál ami járna! Tudom sokan járnak hasonló cipőben mint én, hogy gyermektartást kell fizetniük. Szóval a tartásra utalandó pénz összeget esetemben a bíróság nem százalékban , hanem összeg szerüen állapította meg, azonban én nem utalhatok a bíróság jogerős döntése nélkül kevesebbet automatikusan. Tehát a NYUFIG, vagy az Állam, mivel nem közölte velem időben, sőt azóta sem, mennyi lesz és milyen jogcímen kerül utalásra a várható “jövedelmem” hátrányos anyagi helyzetbe sodort, mivel a bíróságon csak per keretében lehet megváltoztatni a gyermekek tartására megítélt összeg nagyságát,ami elhúzódhat hónapokig, addig viszont ugyanúgy kell fizetnem a magasabb összeget. Tehát ezen keresetkiesésem miatt gondolkodom a polgári peren! MIT SZÓLTOK HOZZÁ?

 11. Kovács László szerint:

  Tisztelt Bajtársak!
  A cikkel kapcsolatban egy fontos kérdés merült fel bennem és ebben kérnék segítséget. Én is pszichikailag vagyok lefüzezve, de nem a fenti jogszabály alapján.
  A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom tagjaként azt szeretném tudni, hogy én is menjek a NYUFIG-hez, vagy várjak amíg a Szervezet lép az érdekünkben? Tehát az egyéni felllépés szükséges-e, vagy csak a szervezett, vagy mindkettő?

  • Horváth Gábor szerint:

   Tisztelt kolléga.Én egészségügyileg és pszichikailag vagyok lefüvezve.De én sem s z említett jogszabály alapján.Egészségem sajnos azóta tovább romlott.Te hát én sem tudom,hogy mi a teendő.

 12. ef szerint:

  Melyik NYUFIG -os nyomtatványt kell kitölteni?

Hozzászólás

You must be logged in to post a comment.