26 hozzászólás

 1. Morfolgo
  2013-04-14 @ 22:03

  Én katona voltam. Az ezredfordulón kiadott statisztika akkor, az átlagos életkorát egy tisztnek és tiszthelyettesnek 58 évre adta meg.
  Nem hinném, hogy a stressz eltűnt volna, így valószínűleg ez az adat ma is igaz.
  10 évvel ezelőtt sok száz éles robbanószerkezettel foglalkoztam amelyek közül nem egy bármikor felrobbanhatott volna. Mivel 20 évvel ezelőtt már kaptam egy szilánkot, mely ma is bennem van, a feleségem és akkor kicsi gyerekeim sok álmatlan éjszakát éltek át, mert féltek attól, hogy egy hosszú túlórás nap után nem én csengetek, hanem a parancsnokom a rossz hírrel (fel kellett készítenem őket erre is). Az Ő idegességükért nem kaptak semmi ellenszolgáltatást, hiszen ez a katonacsaládok életéhez hozzátartozott. A “láblógatás” és “kádár-huszárok” kijelentés őket is becsmérli nem csak minket.
  Sajnos az elmúlt 7 évben és is 4 bajtársamtól vettem végleg búcsút, csak egy volt köztük 63 éves, a többi mind 60 év alatt volt.

 2. istván
  2012-12-05 @ 18:45

  a birák ügyét leudták zavarni 47 nap alatt rendkivül érdekes, úgy hogy utánnuk adták be 8 hónappal, és milyen meg lepó az eredmény , biztos a miénk is az lesz….

 3. Novák János
  2012-11-13 @ 17:18

  Elnézést kérek ha valakit megbántottam az előző (törölt) hozzászólásommal, de úgy látom, hogy valakinek nagyon fájt az igazság, hogy egyszerűen kitörölték a lényegében teljes valóságtartalommal bíró HSZ-emet.

  Igen, össze kell fogni a vezetőségnek és nem egymás ellen rivalizálni… és félretájékoztatással hülyiteni itt embereket… Vannak akik ütik a vasat… És ezt nem önös érdekből teszi, hanem mert ez a cél. Tessék melléállni, ha külön nem megy!!!

  Ez az eset kisértetiesen hasonlit az anno ruházati peremre, amikor egész addig, amig nem állt már nyerésre az ügy, senki oda se szagolt a szakszervezet részéről, aztán utána meg amikor már bekapcsolódott az egyik jogi képviselő, akkor már az egészet úgy adták elő, hogy az FRSZ megnyerte a pert a munkáltatóval szemben. 🙂 Mosoly…

  Szóval a nagyon eltalált hozzászolásommal ismételten mondom, hogy nem akartam megbántani sem a vezetőséget, sem a moderátort, sem senkit, de tegyétek már félre az önös érdekeket és fogjatok össze a többi egyesülettel és tessék közösen harcolni, mert a cél az egy. És ebben nem lehet ellentét. Ha mégis lenne, akkor már most elkönyvelhetjük, hogy megint eléri a célját a kormány.

  Fényezni nem kell egyik egyesületet sem. ÖSSZEFOGÁS! Ez a kulcsszó.

  • Halmos Edit
   2012-11-14 @ 00:05

   Bajtársam!

   Most csak kérdezek.

   Ki rivalizál kivel? Ki mondja magáról, hogy ő az első?

   Ki üti a vasat? Aki hét hónappal később lépi meg a petícióval azt, amit a SZB ?

   Mi nem megy nekünk külön? Ki mellé kellene odaállni, mert nekik meg megy ? Kitől,mitől, honnan, miről vagyunk lemaradva ??????

   Milyen önös érdekekről beszélsz? Milyen félretájékoztatásról?

   Ha valaki meglehetős hangerővel állít magáról valamit honlapon és nagy képernyőn, az neked többet nyom a latban, mint amit másvalaki csendesen csak neked mond, ír, dokumentál fényképpel, ügyiratszámmal ?

   A nagyon eltalált, lényegében tejes valóságtartalommal bíró hozzászólásod olvastán utolsó kérdésem: te hol focizol, és melyik bolygón élsz ?

   • szolgalat1
    2012-11-14 @ 09:03

    Tisztelt és Kedves Hozzászólók, Bajtársaink!

    Az SZB elnökség köszöni a megindult, megnövekedett hozzászólásokat és a véleményeket a “petíciós” cikkel kapcsolatosan! Különösen jól esik látni, hogy a témához névvel és teljes arccal hozzászólók értik az SZB elnökség szándékát, azt támogatják és segítik a cikk eredeti, jobbító szándékának teljesülését.
    Ténylegesen csak az lehetett szándéka és kötelessége az egyesület elnökségének, hogy a magyarországi korhatár alatti szolgálati nyugdíjak megszüntetése okán a Petíciós Bizottság és az Európai Parlament biztosi hivatalánál történtek némi pontosítása, precízebb bemutatása oldjon bizonyos félrehallásokat.
    Az SZB vezetése részéről senki nem akarja más munkáját, mások eredményeit lemásolni, vitatni, esetleg befolyásolni. Az azonban engedtessék meg, hogy az SZB eddigi munkáját, dokumentumokkal is bizonyítható eljárás kezdeményezéseit és az egész érintett probléma egyesületünk esetében 3000 főt érintő részleteit (egyébként pedig csak a volt 57 év alatti szolgálati nyugdíjasok esetében durván 42.000 főt érintő) és fontos állomásait, ha kell pontosítsuk vagy világítsuk meg az alábbi vázlat mentén:

    1. Volt-e az Európai Parlament Petíciós Bizottsága előtt ide vonatkozó petíció tárgyalása 2012. november 06-07-n?
    Válasz: nem volt! (Ez támasztja alá a Bizottság tervezett napirendje, elfogadott napirendje és a hivatkozott ülés eredeti és magyarul is tolmácsolt net TV-s felvétele)

    2. Volt-e jelen az Európai Parlament Petíciós Bizottsága ülésén a magyarországi szolgálati nyugdíjak (korhatár alatti nyugdíjak) tárgyában beadott petíciójával kapcsolatos 2012. novemberi ülésén magyar petíciót beadó személy ( vagy jogi személy képviselő)?
    Válasz: nem volt, hiszen nem is volt magyar petíció tárgyalása! (Egyébként a Petíciós Bizottság egyes tagjaival bizottsági ülésen kívül egyesével vagy nem hivatalosan néhányukkal előzetes egyeztetés alapján EU állampolgár természetesen találkozhat, de az nem a petíció tárgyalása, nem a Petíciós Bizottság ülésén történő részvétel!)

    3. Történt-e olyan, hogy a Petíciós Bizottság vagy annak magyar tagja úgy értékelt egy újabb magyar petíciót, hogy az e témában korábban benyújtottnál jobb és alkalmasabb a megtárgyalásra?
    Válasz: Tabajdi Csaba EU képviselő SZB-nek írt levele alapján csak az mondható el, hogy ilyen minősítést az újabb magyar petíciót beadni készülő magyar társadalmi szervezet képviselője mondott! (Hiszen a beadott petíciót iktatni kell előbb, azt elbírására be kell fogadni, majd a hivatalos száma alapján hivatalos bizottsági napirendbe kell tenni, azt hivatalosan tárgyalni kel, stb. Ilyen eddig nem történt,az SZB hivatalosan iktatott petíciója előtt is – csak a 2012. beadású petíciók között- még sorszámban is 110 db áll/vár megtárgyalásra időrendi adatok szerint is!)

    4. Hozott-e az Európai Parlament bármely bizottsága olyan döntést, álláspontot a magyarországi megszüntetett szolgálati nyugdíjak (és korhatáralatti/ korkedvezményes nyugdíjak) ügyében, hogy az: “nem sért Uniós jogot, nem sérti a közösségi jog azaz az ACQUIS COMMUNAUTAIRE alapelveit”?
    Válasz: Tekintettel arra, hogy az SZB erre vonatkozó beadványát még nem is vizsgálta az Európai Parlament Jogérvényesülési Főigazgatósága, továbbá a mai magyar kormány nem hord egy ilyen EU állásfoglalást vagy döntést véres kardként a médiában, de még egyéb média felületeken sem láthatunk ilyet, sőt még egyetlen egy EU fórum vagy bizottság/biztos ilyet nem tett közzé, így jogosan kell vélelmeznünk, hogy nincs ilyen hivatalos döntés, állásfoglalás sem!

    Mindezek fontos kérdések, ha ha valami nem történt meg, ha valami nem úgy történt, ha valaki nem ott volt vagy nem az hangzott el bizonyos véleményként, vagy vélemény szintű valamely megállapításként, az nem kelthet olyan látszatot, vélelmet, hogy a magyarországi korkedvezményes nyugdíjak megszüntetésével kapcsolatos petíció, bármely kereset, beadvány jogalapjáról van hivatalos döntés, érdemi új jogi érvet állapított meg egy bizottság vagy van számunkra kedvezőtlen állásfoglalás…. Ezek “nem mindegy” kérdések, nem egyéni erőfeszítések média hírei szintjét ütik meg, hanem szívünkbe markoló, mardosó vagy lelkünket kicsit megnyugtató, esetleg reményt keltő kérések szoktak lenni! Azt se felejtsük el, hogy csak az SZB-ben átlag hat hetente hal meg egy egyesületi tag ( általában infarktusban!), ennyire fontosak ezek a kérdések és megválaszolásaik!

    Végezetül: Nem kér senkit az SZB arra, hogy virtuális szekértáborok létrehozásával hadakozzon bárki is az igazáért e kérdésben, mert az nem itt dől el, s nem tipikus magyar közgondolkodás mezsgyéjén születik meg. Fontos az összefogás, de csak úgy valósulhat meg, ha mások munkáját is megbecsüljük. Ilyen az, ha a korábban tett erőfeszítéseket egy későbbi újabb erőfeszítés nem lebecsüli, nem tagadja, hanem kiegészíti azt, a korábbival egyeztet. Vegyük tudomásul, hogy problémánkról az EU-t (annak illetékes bizottságait) 2012. március óta több magyar EU képviselő, több magyar civil szervezet, több magyar rendőr szakszervezet írásban vagy személyesen tájékoztatta (az SZB után- sőt segítségünket is kérték, a rendőr érdekvédők közül az FRSZ, a RSZV és a TMRSZ már 2011. őszén fordult ezen fórumokhoz – a törvény megszületése előtt- , majd 2012 tavaszán -később- ismét!) Messze nem egyedüli harcosokról van szó, nem az az igazi pásztor akinek a kolompja a leghangosabb, s ezért utána kell menni…Ezzel az SZB elnökség lezártnak tekinti figyelemfelhívó és pontosító cikkét. A többi érintett harcostársunknak és társadalmi szervezetnek mai napig él az SZB felhívása, 2011. nyarán tett fogadalma: együtt kell működnünk, valós szövetséget kell létrehozni jogilag és szakmai indokok alapján, közös érdekeink mentén, a korkedvezményes nyugdíjak magyarországi eltörlésének sérelme miatt! Társadalmi szervezetek szövetségét hozzunk létre a biztos együttműködés érdekében…de mindenképpen együtt, együtt kell beszélni és érvelni, “pontosan, szépen” !

    Tisztelettel és Békével: Szolgálat és Becsület elnöksége

 4. seres
  2012-11-12 @ 19:57

  Tisztelt Bajtársak.
  Végig olvasva a kommenteket nem lettem nyugodtabb. Jól kiokosítottátok egymást,végül mindenki nagy egyetértést mutatva jól lezártuk a semmit.
  Nem véletlenül vagyok tagja és szervezője az egyesületnek,de nem vagyok elvakult.Sok ismerősöm van KNOÉ-nál és akikről nem esik szó a HOSZ katonák jogaiért perközösségben is.Ammondó vagyok ,félre kell tenni a vélt vagy valós sérelmeket és a közös fellépést, megjelenést kell elérni az elnökségnek.
  A KNOÉ lapja is nyilvános ,amit ott lehet olvasni abból csak a vak nem látja hogy az EP.bizottsága ,Tabajdival és Andorral megerősítve húzza az időt,hogy ez szándékos vagy sem lehet találgatni.DE ne mondják azt Tabajdi jelenlétében hogy nem tudnak az ügyről novemberben!!!!!
  Minek vannak ott a magyar képviselők???
  Lehet indulatos vagyok, de én így látom a helyzetet.
  Tisztelettel Serfőző Péter

  • Halmos Edit
   2012-11-13 @ 13:51

   Tisztelt Bajtársak!

   Idestova eltelt egy év. Nyugtalanok vagyunk. A tartalékunk ( ha volt ) és az erőnk fogyatkozik.

   kj66 Bajtárssal ellentétben nálam többször volt és van gödör,és vannak kétségeim is. Hullámzik a dolog, ahogy az életem változik, és az érzelmeim hullámzanak.

   Az elnökség megítélése szerint a SZB tagságának kb. 10 %-a nem akar passzívan ülni és várni, várni, várni. Szeretnének, szeretnétek rész vállalni a közéletben, akár a politikában is.Gyanakszom, hogy nem csak helyi, hanem országos szinten is.

   Hol,kik mellett? Mert megvan köztünk minden szélső és középső érték, oldal, ezt magam is tudom, tapasztalom. Nem kellene keverni a dolgokat – keverik azt mások helyettünk is.

   Hadd tegyen ki-ki belátása, politikai meggyőződése szerint, és közben hadd lehessünk együtt egyesületi, direkt politizálás nélkül abban a helyzetben, ami mindünket – tekintet nélkül az előző meggyőződéseinkre- közösen sújt.

   Ha a közgyűlés vagy más fórumunk mást döntene erről, el fogom fogadni. Mert az is nyilvánvaló, hogy van, nagyon is van politikai súlya és éle az ügyünknek – mégis jobb szeretnék ” egy ügyű ” lenni. (Illetve azt szeretném, ha ez az egy ügyem, ügyünk sem lenne, mert szerencsésen megoldódott. )

   Látszik, egyre nyilvánvalóbban, hogy szeretnénk összefogást is, legalább saját berkeinken belül. Ez nagyon optimális, kívánatos. Igen, nagyon jó lenne.

   Ahogyan azt írtam, emlékeim szerint 2011. júliusának közepén volt ilyen , az összefogást előkészítendő ( ? ) találkozó a KNOE, a FRDESZ, a SZB és talán mások részvételével. Hogy ott mi történt, azt nem tudom. Ha valaki igen, tegye közzé!

   Bizonnyal van oka annak, hogy ez a helyzet alakult ki.

   Egy okban biztos vagyok : technikailag van egy ideális-optimális taglétszám, amely a kezelhetőséget, a jól koordinálhatóságot, a beláthatóságot szolgálja.

   És most a kétségeimről. Miért lenne az jó nekem, nekünk, ha vérrel-vassal összeerőltetjük egymást, és olyan közösséggel vagyunk együtt, akiknek az ügyvédjei azt mondják, nem volt jogvesztő határidő június vége az EJEB- hez beadandó anyagok tekintetében ? Mire jó, ha egy másik közösséggel szimbiózisba lépünk, amelynek a vezetője azt mondja, taktikai okból beszél némileg mellé egy kereskedelmi televízió adásában? Azt szeretem, ha egyenesen, érthetően, pontosan, tényeket közölve beszél mindenki és mindenhol. Az a politika, hogy itt kicsit így, ott kicsit úgy, akár a saját tagságomat is meglepve egyik – másik kijelentésemmel, számomra nem megfelelő.

   Láttam ilyesmit eleget a rendőrségnél, a bűnügynél – a szívem ott maradt, mindörökké bűnügyes leszek, de bizony jellemző volt a nagyképűséggel palástolt tudatlanság,felkészületlenség, legendázásnak beállított handabandázás. Elegem volt ebből.

   A szakszervezeti peres közösségekről semmit nem szeretnék mondani.

   Egy perközösségben a fentiekből nem élünk meg. Itt nem lehet hiba, nem lehet pontatlanság, nem lehet fél(re)információ. Elég egy hiba, és süthetjük.

   Legyen együttműködés, legyen bajtársiasság a többiekkel- legyen, legyen! Azt az árat azonban, hogy hátrányom származik a gyengébb felkészültségükből,a tudatlanságukból, az okoskodásukból, nem akarom megfizetni.

   Ha valaki tudja, hogyan kell jó közösséget alkotni együtt a meglévő perközösségekkel, álljon elő vele!

   Máson töröm a fejem nyár óta. Ami valahogy mégis ide tartozik, erre- erről az időszakunkról szól.

   “5. Tagságunk erőnléti és szellemi-mentális felkészültségének szinten tartása és emelése céljából honvédelmi-hagyományőrző sport rendezvényeket, továbbképzési és önképzőköri, szabadegyetemi lehetőségeket kell biztosítani, létrehozni.”

   Nekem nagyon- nagyon tetszett ez a határozati pont januárban. Úgy gondoltam, szívesen vennék részt az efféle ‘ munkálatokban ‘ . Vártam, mi lesz, mi történik.

   Most úgy gondolom, nem várok tovább. A legfontosabb lépéseket megtettük, egyben olyan ponthoz is érünk, ahol a tagság zöme számára eseménytelenség, várakozás, a nyomás fokozódása következik el. Nehéz ülni és várni, kivárni, hogy döntés szülessen. Az első sokkon túl vagyunk, ki így, ki úgy. Tartós nyomásra kell berendezkedni, és ennek a megélésében segíthetünk egymásnak. Pláne, hogy terveztünk is ilyet :-).

   Nem arra gondolok, hogy felejtsük el, amiben vagyunk. Hanem hogy együtt legyünk , de mással foglalkozzunk, ami szintén összeköt bizonyos csoportokat.

   Ezek a gondolatkezdeményeim ( jujujj, nagyon embrionálisak, féltem őket, de szeretnék egy kicsit megnézni a napvilágot) :

   Tudom, hiszen találkoztam velük a Baranta Világkupán, hogy van több Bajtársunk, akik benne élnek a honvédelmi és magyar hagyományok megőrzésében ( Mente Egyesület, http://www.baranatavilagkupa.hu ). Lehetne egy ilyen csoportunk.

   Szerveződhetne egy fegyveres – rendvédelmi szabadegyetem, saját előadókkal, meghívott előadókkal, szakmai tapasztalatokkal, ötletekkel, tervekkel a szakképzésről, az életpályáról, bármiről. Kapcsolódhatnánk másokhoz is. Patronálhatnánk tanulókat az RSZKI-kből, stb.

   Több Bajtársat látok, akik őstermelők, gazdálkodók, neki lehetne egy gazdakört- őstermelői kört szervezni, hadd cseréljenek tapasztalatokat és vetőmagokat, palántákat, kakasokat :-D.

   Tudom, hogy vannak Bajtársak, akikhez a művészet valamilyen formájában közel áll : írnak, zenélnek, festenek, fotóznak, mit tudom én. Lehetne a megnevezés ( ezekkel bajban vagyok, nincs meg a rövid, egyértelmű hívószó mindre ) művészeti önképzőkör, amiben aztán alakíthatnának irodalmi, zenei, stb. ‘ frakciót ‘.

   Gondolnám, hogy vannak sportosak/sportolók, vadászok, horgászok, természetkedvelő túrázók. Lehet, hogy túl széles ez a körbeírt frekvencia :-), de ennek a mentén is alakulhatna valami, és akkor többet tudnánk arról, hogy a bajai vagy a balatoni halászlé finomabb-e :-D. Úgy hiszem, nekik az ” buli” lenne, ha meghívnák egymást a saját vadász- horgászterületükre, és együtt lennének.

   Nehezen tudom körbeírni, ami a szívem ( nem bűnügyes 😛 )csücske lenne. Mentális segítség, alternatív segítség ( ti. nem alkohol, drog, dohányzás) a válságos élethelyzetekben, krízisben, sorsfordulóknál. Kár lenne tagadni, hogy néhányunknak válságos a helyzete, de legalábbis fordult a sorsunk egyet. Nem arra gondolok, hogy jógafoglalkozásokat vagy hangfürdőket ajánlok fel, és nem is arra, hogy érthetetlen okosságokat mondok, mondunk pszichológusul vagy ezo- spiriül :-P. Hétköznapi túlélési tippeket tudok adni, amik nem kerülnek semmibe. És ezen kívül bármit, amire vevők a Bajtársak.

   Kicsit más, és mégis ide tartozhat. Tudom, hogy van köztünk olyan, aki termékekkel kereskedik, biztosításokat köt, stb. Kellene egy adatbázis arról, ki milyen kiegészítő tevékenységet folytat – mármint, ha hajlandó adatot szolgáltatni az egyesületnek erről. És ha úgyis kell vennem azt a dolgot, úgyis szeretnék biztosítást kötni, lakáskasszás megtakarítást tenni, akkor miért ne egy Bajtárssal hozzam össze az ” üzletet” ? Segíthetnénk azt a Bajtársat, és mi biztosak lehetnénk benne, hogy aki ajánl nekünk valamit, az a legjobbat ajánlja, azt, amit magának tenne, kötne, venne.

   Tisztelt Bajtársaim!

   Hosszú voltam, messzire kanyarodtam, és kitettem majd ‘ minden lapomat ;-). Hiszen Bajtársak közt vagyok!

   • Tóth Mariann
    2013-04-13 @ 00:01

    Tisztelt Halmos Edit!
    Nem!Egyedül van!Mindenkinek saját magának kell megharcolni a csatát!Maga rendkívül művelt,tudnia kell irodalmi-történelmi ismereteiből.Bajtársiasság már nem létezik!Ott fogják hagyni az út szélén ha 5 Ft-al többet ígérnek.Veszélyes dolog a mai világban ez a nagy nyíltság,még akkor is ha igaza van!Nép=Bajtárs,Bajtárs=Nép.Egyedül van!Ön körül pedig rengeteg Bajtárs aki vár.És most itt a nevem,az igazi!Nem baj ha nem ért egyet és választ sem várok!Tisztelettel,Tóth Mariann

 5. elcapa
  2012-11-12 @ 17:22

  Tisztelt Bajtársak!
  Szerintem mindenkinek igaza van Halmos Edit minden szavával maximálisan egyetértek ,Janival is mert szerintem is szűkség lenne a SZB vezetőinek lehetőség szerint felvenni a kapcsolatot a KNOÉ vezetőivel. Vigyázni kell arra nehogy a KÖZÖS CÉLUNK rivalizálásba menjen át össze kell fogni először vezetői szinten és ügyünkben nyilvánosság előtt csak közösen szerepelni/TV/. A feladatokat elért eredményeket együtt kell meghatározni illetve nyilvánosságra hozni.Természetesen maximálisan megbízok a SZB vezetőiben ügyvédjeiben.Sajnos most a F-on megindult egy KNOÉ fényezés de ott is mindenkit TŰRELEMRE intettem mert erre van szükségünk, még sajnos hosszú harc előtt állunk/bár ne lenne igazam/.

 6. csefgab
  2012-11-12 @ 15:41

  Tagtársak! Sorstársak!
  Mindegy minek nevezzük magunkat. Szerintem mindenkinek ugyan az az érdeke közülünk, egy cél vezérel bennünket, mégpedig a jogállamiság vissza állítása! Ebben talán minden belefoglaltatik, amit a mi sérelmünkre megváltoztattak. Ezt kell helyreállítani, amiben a most bimbózó “Együtt 2014”-et alkotó egyesületek tudnak segíteni, és amiben őket támogatnunk kell. Nem egymásra kell zúdítanunk elkeseredésünkből keletkezett haragunkat, mérgünket, össze kell fognunk, agitálni kell a baráti társaságokat, ismerősöket.
  El kell mondani akinek csak lehet, hogy ha nem tudná, ővele szemben milyen hátrányos intézkedés történt, az ő számára milyen kedvezőtlen törvényt szavazott meg a “parlament”. Azt is írhattam volna hogy a FIDESZ.
  Javasolom mindenkinek, ne egymást bántsuk, ne fogalmazzunk meg akárkivel szemben is bántó, elmarasztaló gondolatokat. Látatlanban kijelentem: egyik tagtársunk sem érdemel bántó szavakat!
  Kérek mindenkit, gondolja át ezeket a leírt mondatokat, és a továbbiakban e ként cselekedjünk!
  Nagy Tisztelettel!

 7. joe
  2012-11-12 @ 11:07

  Tisztelt hozzászólók.

  Úgy látom , hogy Orbán és csapata ismét sikerrel jár mivel sikerül neki már bennünket is egymás ellen forditani .
  Mindkét egyesület a mi érdekeinkért harcol de nem egymás ellen .
  Az jó lenne ha nem egymás ellen , hanem válvetve együtt harcolnánk,
  Lehet , hogy többre jutnánk.

 8. kj66
  2012-11-12 @ 10:48

  Tisztelt Bajtársak!

  Nem gondoltam volna, hogy az írásaimmal ennyire felkavarom az „állóvizet.”
  Nem ez volt a szándékom!
  Szeretném egyszer és mindenkorra leszögezni, hogy a Mozgalom tagja vagyok, bízom az Elnökségünkben, az ügyvédi irodában.
  NEM KÍVÁNOK ÁTLÉPNI MÁS EGYESÜLETBE!
  Az írásaimban a közös cél elérése érdekében tett eddigi munkára NEM, hanem az esetlegesen megtehető lépésekre, lehetőségekre utaltam.
  A további félreértések elkerülése végett az általam felvetett témáról (összefogás lehetősége) folytatott „vitát” részemről lezártnak tekintem. Nem a bizalom kérdéséről volt szó.

 9. Pesuth Mária
  2012-11-11 @ 20:03

  Azt szeretném kérdezni: aki nem hisz az SZB elnökségében, az egyesület ügyvédeinek munkájában az mit keres még itt? Miért nem ment át K. Úr egyesületébe?

 10. Halmos Edit
  2012-11-11 @ 08:30

  Tisztelt csefgab!

  Önhöz/Hozzád hasonlóan bízom benne, hogy azok vannak többen, akik így ítélik meg a helyzetet.

  Letettük a garast ide, és ismét csak arra tudok hivatkozni, hogy vélhetően mindenki gondolkodás után tette le. Akkor pedig egyet tehetünk : minden erőnkkel segítjük az elnökséget, az ügyvédeinket abban, hogy amikor kell, meg tudják tenni a következő lépést.

  Köszönöm a jó szavakat!

 11. maximus
  2012-11-11 @ 08:14

  Bajtársak! Mindenki nyugodjon meg! Ez az ügy elveszithetetlen. Csak idö kérdése. Ha januárban napirendre veszik az ügyet, jövöre akár döntés is születhet. Lásd birok nyugdijazásának ügye. Én csak azt sajnálom, hogy ujabb adok kivetésével teremtik elö a kártéritésünkhöz szükséges pénzt, erröl már törvény is van. Az állampolgárok többsége ismét ugy fog ránk nézni, mint arra a bizonyos véres rongyra.

 12. E.Ferenc
  2012-11-10 @ 21:41

  Én ha felszállok egy buszra, és úgy gondolom, nem arra halad amerre kellene, nem a járó-kelőkhöz kiabálok, hogy szerintük jó felé halad-e a busz, hanem vagy az utastársakat kérdezem meg, de leginkább a buszvezetőhöz fordulok információért, mert ő valószínűleg tudja, hogy miért vezeti abba az irányba a járgányt.

 13. csavart agy
  2012-11-10 @ 17:45

  Tisztelt Bajtársak!

  Csak, hogy értsétek ezt az ügyet nem veszíthetjük el, különben nincs értelme EU. állampolgárnak lenni.Nyerni fogunk! Bízzunk az SZB. vezetésében és az ügyvédeinkben.
  Teljesen mindegy ki mit ír, a célja minden egyesületnek,
  szakszervezetnek ugyanaz.
  Szülessen és éljen az IGAZSÁG!!!

 14. Halmos Edit
  2012-11-10 @ 16:09

  Tisztelt Bajtársam!

  Elég későn, tavaly novemberben csatlakoztam a SZB-hez. Nem tudom a pontos előtörténetet, pláne nem első kézből, de emlékeim szerint volt 2011 nyarának kellős közepén egy találkozó a fent említett ” nagyok “, és olyanok részvételével, akik 2011 őszén aztán kihátráltak a peres ügyek képviseletének megszervezése mögül. Hogy ott mi történt, azt tőlük tessék megkérdezni!

  Azt tudom, hogy miért nem máshol vagyok, hanem épp itt, ebben a közösségben. Bármelyik Bajtársamnak elmondom az indokaimat, de nem ezen a felületen.

  Azt is tudom, bár csak egy darab őszes nő vagyok, hogy a SZB elnökségétől még sosem hallottam a számos találkozó egyikén sem megalapozatlan, handabandázó, pontatlan közléseket, sem más közösség becsmérlését, sem azzal való dicsekvést, hogy miben vagyunk mi az elsők, az egyetlenek. Nem szoktak azzal sem tetszelegni, hogy saját költségen utaznak, és díszkötésbe csomagolnak.

  • kj66
   2012-11-11 @ 12:07

   Tisztelt Bajtársaim!

   Elnézést kérek mindenkitől, aki úgy érzi, hogy az írásommal megbántottam volna.
   Nem ez volt a célom. Ugyan úgy bízom az SZB vezetésében, mint bármelyik bajtársam, aki a Mozgalom tagja, aki ezen a tagi felületen véleményt formál és azt le is írja vagy csak olvassa a bejegyzéseket.
   Az írásom nem a bizalom hiányáról, hanem a közös cél (a nyugdíjas státuszunk visszaszerzése) elérése érdekében megtehető lehetőségekről szólt. Sajnálom, ha az írásom esetleg félreérthetőségekre adott volna okot.

   • Halmos Edit
    2012-11-11 @ 19:58

    Tisztelt kj66!

    Nem hinném, hogy megbántott(ál) bárkit. Engem biztosan nem.

    Kell, hogy beszéljünk egymással, minél többször, minél többen, élőben is. Hogy ha egyikünk a gödör alján van, és alig lát ki onnan, akkor támogathassa az, aki akár csak egy létrafokkal is feljebb áll. Mindőnknek tudnia kell, hogy a bajtársai ott vannak mellette, találtak megoldást arra, amire ő nem, vagy nem találtak, de együtt keresik tovább. A kételyekről is beszéljünk : ne mással, hanem egymással. Ne kint, hanem bent.

    És most szerintem igyunk valamit,gönci barackra szavazok :-D!

    Egészségedre!

    • kj66
     2012-11-12 @ 11:07

     Tisztelt Halmos Edit!

     Köszönöm a támogató szavait. Szerencsére nincs gödör, még csak szakadék sem. Csak egy véleményt írtam le, egy lehetőséget vázoltam fel. Nem a kételyeimről volt szó. A pálinkát nem szeretem, talán valami mást, majd az alkalomhoz illően.

     Jó egészséget!

 15. csefgab
  2012-11-10 @ 15:21

  Tisztelt Halmos Edit!
  Nagyszerűen összeszedett gondolatok, szépen, tárgyilagosan, kronológiai sorrendben, logikusan, megfogalmazott érvek és történések vannak levelében. Akik egyetértenek e gondolatokkal(bízom benne azok vannak többen), azok nevében köszönöm az írást, köszönöm a SZB vezetésének (akik tesznek a tagságért, intézik ügyeinket) a munkájukat. Én a magam nevében teljes mértékben megbízom a vezetésünkben, nem kételkedem hozzáértésükben, biztos vagyok továbbra is abban, hogy jó kezekben van az ügyünk. Köszönet érte!

 16. Halmos Edit
  2012-11-10 @ 10:35

  Tisztelt Bajtársaim !

  Nehéz helyzetben, folyamatos nyomás alatt élünk már egy ideje.

  A jogfosztásunkat a második Orbán- kormány határozta el és hajtotta végre (sosem gondolom, hogy a hazánk teszi ezt velem, velünk) , a XXI. században, rezzenéstelen arccal, erkölcstelen módon, szó-, hit-, és törvényszegően . A halálunkra céliránnyal nem utaznak – az megy nekünk önerőből , halnak a bajtársak -, de a sorsunk rosszra fordulására igen, a hátrányos megkülönböztetésünkre igen, az erkölcsi és gazdasági ellehetetlenítésünkre igen.

  Az történik, amit a perközösségünk ügyvédje előre látott 2011. decemberében. Amikor épp úgy érezzük, hogy valahogyan mégis a víz felett maradt a fejünk az első övön aluli, ‘unortodox’ lehúzás után, amikor azt észleljük, hogy alkalmanként kapunk levegőt, akkor újabb és újabb döntésekkel a víz alá nyomnak: ezt sem lehet, neked azt sem szabad, most ez a lehetőség zárul be előtted, most amaz.

  Ám mindez nem ok arra, hogy elfelejtsük, hogy bajtársak vagyunk : katonák, rendőrök, hivatásos állományúak voltunk, tudunk fegyelmet és titkot tartani. Nem ok arra , hogy úgy tegyünk, mintha toporzékoló óvodások és nem felnőttek lennénk ( az óvodás harcmodort hagyjuk meg másnak, van rá jelentkező ). Nem ok arra, hogy ne higgyünk, ne bízzunk a perközösség ügyvédjeiben, a Szolgálat és Becsület elnökségében, nem ok arra, hogy bedőljünk annak, ha valaki szép szólamokat énekel önmagáról, és egy lépésre van attól a szlogentől, hogy “Csak a FIDESZ.” – mert csak magát látja és láttatja . És nem ok arra, hogy elfogyjon a türelmünk már az út elején.

  Hitetlenkedve látom, hogy bizalmas tagsági levél jelzésű belső iratunk a megjelenés napján olvasható egy honlapon, és a bajtársunk ( ? ) másoktól kér segítséget az információ ” leellenőrzésére”. Nosza, forduljon azonnal a kormányfőhöz, ha szót tud vele érteni, már nyerünk mindannyian.

  Látom és tudom, hogy más perközösségek különféle tartalmú híreire azonnal mozgásba lendülnek a Bajtársak, akkor is, ha azok jogilag tökéletesen megalapozatlanok, és erkölcsileg kifogásolhatóak.

  Amikor eldöntöttük, hogy a Szolgálat és Becsület tagjai leszünk, akkor elköteleztük magunkat az ügyvédeink mellett is. Azt remélem, Ti sem pénzfeldobással döntöttetek arról, hová csatlakoztok : hanem megnéztétek, kik lesznek az ügyvédeink és a vezetőink, informálódtatok másokról és róluk is. És tetszett, amit láttatok. Az ügyvédeink kitűnő szakemberek lévén nem bocsátkoznak találgatásokba, szeretik megvárni a jogszabályok szövegét, és nem mellesleg értik a dolgukat. Egy újabb, ellenünk irányuló galádság tervének hallatán is megnyugszom kissé a tudattól, mert nem egyedül kell viselnem, csak itt három ezer Bajtársam áll mellettem, mert nem nekem kell kiókumlálnom a lehetőségeimet, hiszen ott vannak az ügyvédeink jóval szélesebb látókörrel, mint az enyém.

  Ne hagyjuk, hogy nyomogassák a nyomógombokat rajtunk ! Ne dőljünk be mások önfényező hazugságainak! Ne hagyjuk, hogy játsszanak velünk! És … ne játsszunk egymással ! Nagyon érzékenyek vagyunk, hiszen aki egyszer is átélt már olyat, amiről azt hitte, nem lehetséges, nem történhet meg – az azonnal ugrik a legközelebbi árnyékra is.

  Ne adjuk meg másoknak azt az örömöt, hogy nevetségessé tesszük magunkat, mert azonnal elvesztjük a fejünket, és belső célkeresztbe állítjuk az elnökségünket! Épp elég az nekik kívülről is, és nem felemelő baráti tűzben elesni! Nem az a célunk, hogy fejre álljanak, hanem hogy talpon maradjanak : értünk is!

  Nem változott a Szolgálat és Becsület célja a megalakulástól kezdődően. Nem szándékoztunk direkten politizálni, pártot alapítani ( minden tagunk azt tesz szabad ember módjára ebben a témakörben, amit jónak lát), világot váltani, kukákat borogatni. Egyet akarunk : a jogsérelmünk orvoslását, annak minden ágával-bogával, az utolsó vasig. Minden úgy van, megy, halad, ahogyan azt egy éve megbeszéltük. Olyan gyakran tájékoztat minket az elnökség többféle formában ( honlap, tájékoztató levél elektronikusan, újság, postai levél, közgyűlés, személyes találkozók, bajtársi találkozók ), amilyen gyakran van miről. Az, hogy ebből kit mi érdekel, és mit tesz meg az információért, magáért, az a tag magánügye. Az is, hogy terjed- e az emlékezete a 2012. március végén megkapott tájékoztatóig, vagy a nemrég kiküldött újságunkig.

  Bajtársak!

  Ti el tudjátok azt képzelni, hogy ha van új, más, jobb, szebb, okosabb jogi érv, mint ami eddig volt,eddig látszott, akkor azt a mi ügyvédeink nem veszik észre ? Gondoljuk, hogy dr. Bárándy Péternek félig le van hunyva a szeme, és szunyókálás közben képvisel minket? Vagy hogy bármelyik ügyvéd az irodájából így jár(hat) el velünk? Hogy bármelyik ügyvéd többet tud,mint az ügyvédeink? Annyit épp tudhatnak, de többet nem.

  Lehet rá hivatkozni, és egy politikus talán be is veszi ( vagy nem, mert nagyon is jól tudja, honnan fúj a szél) , hogy új jogi érv merült fel. Örüljünk, hogy fogadták K. urat, az eddig rendben is van, hadd hallatsszon jó messzire minél több hang innen. És nyugodtan legyen az indokok közt az , hogy azzal állt elő: újat fog mondani, olyat, amit csak ő mond, csak ő tudhat. Meggyőződésem, hogy nem tudott újat mondani. Máshogy tudhatta mondani, mint a SZB elnöksége.

  Itt egy dolog számít : januárban foglalkoznak velünk. Azt nem lehet nem érteni, és butaság lenne kifogásolni, hogy vannak előttünk más petíciók 2012-ben, és hogy össze akarnak gyűjteni minden e tárgyban keletkezett petíciót, bármi néven nevezendő beadványt, és a legtöbb oldalról akarják látni a kérdést.

  Szerintem semmiféle új jogi érv nincs : másféle, nevezetesen politikai érvek lehetnek, és kicsit másféle helyzet van, mint márciusban – amit most meg lehet próbálni meglovagolni. Meg is teszik.

  De ez,amiben vagyunk, a mi közös ügyünk jogi természetű. Itt nincs változás, ez a kutya még csak nem is döglött :-P. Amit ezen a fronton kell csinálni, azt teszik az ügyvédeink. A többi emberi, személyes-szeszélyes, átpolitizált, ködös társasjáték, akinek kedve van hozzá, dobjon hatos, és belevághat a körbe a bábujával.

  Hogy ki mit mond kintről ? Remélem, Titeket sem zavar. Hadd legyenek ” elsők”, legyen övék a babér : úgyis a krumplifőzelékben végzi minden háztartásban :-).

  Bajtársaim!

  Ne feledjük, hogy van katonás tartásunk, van méltóságunk, egyesített erőnk, tudunk bízni, hinni, és tudjuk, mi az : bajtársaknak lenni ! Ezt nem tudják elvenni tőlünk !

  • kj66
   2012-11-10 @ 12:46

   Tisztelt Halmos Edit!

   Egyetértek az Ön által leírtakkal. De!!!

   – amikor egy közös ügyről van szó, miért nem látom a közös összefogás halvány esélyét sem a különböző érdekvédelmi csoportok között?
   – miért nincs konszenzus a kettő esetleg három (tízezres nagyságrendű tagságot képviselő) érdekvédelmi képviselet között?
   – rivalizálás? Esetleg más okai vannak?
   – a cél közös. A státuszunk visszaszerzése. Együtt, összefogva, a jogi hátterek összehangolásával, együttes fellépéssel talán sikeresebb lenne a harcunk. Összefogással nagyobb esélyünk lenne. Szétforgácsolva erőinket setleg “elveszhetünk”.

   • kj66
    2012-11-10 @ 12:54

    Elnézést kérek az utolsó mondatban leírt hibáért.

    Helyesen:

    Összefogással nagyobb esélyünk lenne. Szétforgácsolva erőinket “esetleg“ elveszhetünk.

Vélemény, hozzászólás?