Fő feladatunk a perközösségi munkavégzés!

Tisztelt Perközösségi Bajtársaink!

A Szolgálat és Becsület tagságát a szolgálati nyugdíjak megszüntetésének jogorvoslatára létrehozott perközösség alkotja. A perközösség 3058 fővel zárt. 2012. évtől a perközösségünkbe nincs tagsági felvétel.

Egyesületünk fő tevékenysége továbbra is a perközösségi munkavégzés. Ez a munkavégzés a dr. Bárándy és Társai Ügyvédi Irodával való szoros szakmai együttműködést jelenti. Az Ügyvédi Iroda elsősorban a nemzetközi bírósági jogorvoslati szintekkel összefüggő perképviseleti feladatok ellátását látja el, másodsorban az egyesületünk jogsegély szolgáltatásával összefüggő egyéb jogi kérdésekben és eljárásokban segíti a perközösségünk tagságát.

2012. évtől jól érzékelhetően más hangsúllyal kommunikálunk a jelen www.szoli.eu honlapunkon és áttértünk a belső hírtovábbítási és tájékoztatási módszerekre. Ennek oka az egyesületünk 2012. január végén Budapesten tartott országos továbbképzésén hozott határozatok következetes végrehajtása, amely kimondta az alábbiakat:

– Semmilyen politikai párttal vagy politikai célú mozgalommal nem ápolhat, nem tarthat fenn – még szakmai alapon sem – kapcsolatot a Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom.

– Perközösségi szakmai-jogi terveinket, szervezési teendőinket, bármilyen jogérvényesítési lépéseinket a tagjaink e-mail és telefon (SMS) elérhetőségein kívül nem kommunikálhatjuk. Az egyesületünk és a velünk együttműködő Ügyvédi Iroda által elképzelt, eltervezett vagy végrehajtott jogi és perközösségi szervezési lépések bizalmas információk, több esetben az Ügyvédi Iroda szellemi tulajdonának tekinthetőek, ezért bizalmas anyagokként kell kezelnünk.

– Nyílt felületen, pld. a www.szoli.eu honlapunk hozzászólásaiban semmilyen jogi tanácsot és útmutatást nem tesz a közzé az egyesület elnöksége, sem az Ügyvédi Iroda. A jelen honlapunk hozzászólásaiban szereplő olvasói ötletek, javaslatok és tanácsok szakmai érvényességéért és bármilyen helyénvalóságáért sem az egyesület elnöksége, sem az Ügyvédi Iroda felelősséget nem vállal.

Az egyesületünk jogsegélyszolgálatához küldött tagsági kérdéseket a szbjogsegely@gmail.com e-mail fiókra lehet megküldeni, az onnan személyre visszaküldött válasz lehet csak felelős szakmai tanács, útmutatás vagy javaslat az egyesület elnöksége vagy az Ügyvédi Iroda részéről.

– Az egyesületünk elnöksége az egyesületi rendezvényeket szintén zárt tájékoztatási formában, e-mail és SMS kiértesítő rendszerben kezeli és küldi meg tagjaink részére. Rendezvényeink ideje, helyszíne, fő kérdései, előadóinak és meghívott vendégeinek nevei bizalmas információk, csak tagságunkra tartozik.

– A fenti zártrendszerű perközösségi működésünk és kommunikációnk alap okai közé tartozik még, hogy a szolgálati nyugdíjak megszüntetésének okán az érintett 42 ezer szolgálati nyugdíjas bajtársunk 80-85%-a közömbös maradt. Alapvetően nem tett semmit 2011. április-szeptember hónapokban, amikor erős összefogással és kemény demonstrációs fellépéssel – ahogyan ez az összefogás megtörtént Horvátországban és Lengyelországban – a szolgálati nyugdíjak megszüntetését kimondó parlamenti döntés előtt hathatós nyomást tudtunk volna gyakorolni a politikai döntéshozókra.

Sajnos (csak) néhány ezer szolgálati nyugdíjas nyilvánította ki csupán ilyen formában véleményét, az aktív állományt képviselő szakszervezetek (amelyek ma úgy haldokolnak, hogy legfőbb gondjuk az, hogy tagjaik tagdíját beszedjék valahogy) pedig vélt és valós érdekeik mentén megosztottak voltak. Rapszodikus tárgyalási, tárgyalgatási, ígérgetési és puha, – néha kemény, de szétdarabolt, megosztó, egymást kizáró, egymást megtagadó demonstrációs lépéseik elégtelenek voltak, az aktív rendvédelmi állományt alig lehetett mozgósítani a saját jövőjük érdekében!

Ezek után nyilvánvaló, hogy csak bírósági úton tudunk igazságot szerezni, amely út során teljesen mindegy, hogy mit ír a sajtó a szolgálati járandóságon élőkről, ki-mit mond itthon és külföldön.

A nemzetközi bíróságok függetlenül döntenek, s nem fogja őket érdekelni semmilyen párt vagy társadalmi szervezett felkészült véleménye, vagy hazugsággal teli ígérgetése, álszakmai álláspontja, fizetett bértollnokainak firkálmányai, megélhetési érdekvédőinek visszataszító kapálódzásai, a TV stúdiókban történő nagy “druzsba” (érsd: barátság) magamutogatásaik,… majd ugyanott a másik héten egymás kiutálását nézhetjük végig…

Közben a szolgálati nyugdíjasok nagyobb részének 10-40 ezer forintot vettek ki a zsebéből – egyelőre “csak” ennyit – 2012. január hónaptól. Ennek visszapótlására sok bajtársunk vállal újra valamilyen munkát, hogy el tudja tartani családját. Biztonsági őrként, gépkocsivezetőként, s ki tudja milyen fel nem sorolható, akár megalázó, sokszor csicskamunkát is elvállal megtört gerinccel sok szolgálati járadékos bajtársunk, hogy számláit ki tudja fizetni…

Mert az életnek mennie kell, s ritka az olyan szolgálati járadékos, aki a jóba született bele. Jó beosztásban volt, szolgálati lakást kapott, azt megvette potom összegekért, aztán vagy eladta többszörösen, s vett egy másikat, vagy most is abban lakik. Amelyet az állam (Kádár-rendszerbeli állam) eredetileg azért vett, épített szolgálati lakásokként, hogy a mai fegyveres és rendvédelmi (fiatal) tiszt és tiszthelyettes lakjon benne, úgy indulásként néhány évig, míg erőt gyűjt…

Aztán sok olyan szolgálati járadékos van, aki nem kapott félévente, évente jutalmat… Elvált, mert beosztása és munkája a családját sem kímélte, stb…

Ezek a bajtársaink nem válogathatnak, nem finnyáskodhatnak egy civil cég őrbódéjában való kuksolások során, vagy egy bankfiók bejáratában biztonsági őri egyenruhában élő céltáblaként járkálva, vagy anyagbeszerzőként egy cégnél, hajnalban indulva, hóban, fagyban, ködben…

A sárga csekk nagyúr, a szolgálati járandóság pedig csökkenő és bizonytalan valami. Hogy mi az utóbbi? Egyszerű a válasz: erkölcsi és anyagi megalázás, csapás.

Tehát van gond, van félelem. Vannak már kilátástalan sorsú bajtársaink tucat számra, akik baját nem akarja megoldani sem a mai magyar politikai közélet, sem a magyar sajtó nem kezeli szolidaritással. Úgy néz ki, azokat meg főleg nem érdekli, akiket fegyverrel szolgáltak a most bajba jutott, bajba juttatott bajtársaink…

Ezért a Szolgálat és Becsület nem vesz részt sem honlapján, sem egyéb kommunikációs felületein az ilyen “közéletben”, hanem teszi a dolgát, amelyért tagjai megalapították és fenntartják: bíróságokon mondatjuk ki jogfosztottságunkat! Állítsák vissza jogainkat és fizessenek a károkozók kártérítést!

Szolgálat és Becsület elnöksége

You can leave a response, or trackback from your own site.

18 hozzászólás: “Fő feladatunk a perközösségi munkavégzés!”

 1. sajani szerint:

  Tisztelt SZB! Érdeklődnék az új szoli.org oldalhoz mikor kapunk belépéshez jelszót vagy már kaptunk mert még nem tudok róla.

 2. HK65 szerint:

  Tisztelt Szolgálat és Becsület elnöksége!

  Kérdésem, hogy a szbjogsegely@gmail.com e-mail fiók már működik-e?

  Február 26-án küldtem levelet erre az e-mail címre, de választ még nem kaptam.

  A további munkához én is kívánok jó egészséget, sok erőt és maximális kitartást!

  Végezetül idézek időközben elhunyt MESTEREM 2010 évi újévi köszöntőjéből:
  “Az elmúlt évben, csakúgy mint tavalyelőtt a világon mindenhol változtak az elnökök vagy a miniszterelnökök. Politikusokat, cégvezetőket, magas beosztású embereket cseréltek le. Egyesek választási ígéretei, csakúgy mint mások számára az előléptetésért tett ígéretek ellentétekbe, elutasításba és mindenféle akadályba ütköznek és többnyire nem is tartják meg ezeket. Ilyen körülmények között jobb azokra a kollégákra támaszkodni, akiknek hasonló az érdeklődési körük és akikben megbízhatunk. Így lehetővé válik , hogy megszabaduljunk a régi szokásainktól és egyesíthetjük erőinket, hogy konstruktívan az alkotás felé forduljunk. Azonban nagyon könnyű elbukni azáltal, hogy megpróbáljuk siettetni a dolgokat. Minél nagyobb a tervezett fejlesztés/változás, annál erősebbek a mellékhatások és a kapott reakciók. Fontos tehát céljaink kitűzésénél mértéket tartani és körültekintéssel haladni feléjük”

 3. Vaszil szerint:

  Igen én is voltam egy pár felvonuláson. Mert azok voltak, nem pedig tüntetések.!!
  Pedig voltunk egy páran akik tovább mentek volna egy szimpla vonulgatásnál.
  Valóban elképesztő az a közöny, amivel irántunk viseltetik a civil társadalom és média, -mondjuk az utóbbin nem csodálkozom-
  ám még jobban megdöbbent az, ahogy a sajátjaink aktív és nyugdíjas kollégáink viselkednek. És pontosan ennek a hozzáállásnak lehetett az a következménye, hogy minden mondvacsinált ürüggyel elbocsátottak embereket és/vagy meghurcolták őket.
  Ha egyszerre mordultunk volna föl akkor teljesen máshogy alakul ez a téma.
  Ebben, hogy így alakult, nagyon nagy felelőssége volt a parancsnoki tiszti gárdának. SZÉGYELLJÉTEK MAGATOKAT megalkuvó á…..k.
  Mondom ezt úgy hogy tudom, hogy sok tiszt is kint volt a meneten, és sajnos tudok nem egyről, akit felfüggesztettek, elküldtek, zaklattak- ezen ügyhöz való csatlakozása miatt.
  Az igazi hatalommal rendelkező főtisztek pedig csak el….ák a saját állományukat és az egész rendvédelmet.
  Ger…..en s….ik.
  De még az ő ár….k sem lett volna elég, ha mi összetartunk, és aki otthon kapálgatott, meg csinálta a munkáját kijött volna ,és végre valahára tett volna valamit magáért és a családjáért is!!

  Én nagyon bízom a per számunkra pozitív kimenetelében, és ha így lesz, akkor minden rendben van.

  Ha viszont netán nem lenne kedvező a döntés, /SICC/ akkor előveszem régi, ámbátor egyáltalában nem Dakota indián mondásomat miszerint…” Ha az igazságod védelmében elfogyott minden érved, ne szólj semmit…csak üss!! “

 4. bob saba szerint:

  Egyetértek az elnökséggel lehetőség lett volna többen eljönni a demonstrációkra(az elején még ingyenes utazást is biztosítottak). Én voltam vagy négy alkalommal de túlságosan békések voltunk.Következményeket tudjuk:előzetes letartóztatás
  ,áthelyezés,felmondás. Ezért kell bíznunk a perközösségben.
  Hálás köszönet az elnökségnek és minden segítőnek az eddig elvégzett munkáért.Jó erőt,egészséget kívánok mindannyiuknak!

 5. hangokoskodó szerint:

  Tisztelt volt kollégák, bajtársak én is hagy szóljak hozzá az előzőekhez amivel nagyon egyet értek.Minden társadalomban vannak csoportok, a csoportokon belül kisebb közösségek amikben valamilyen céllal az emberek össze tartoznak.A történelmi tanulmányaink során sok forradalom, szabadságharc pl. az elnyomott munkásság soraiból ki indult kis csoportokból indult meg aki először csak páran voltak, és ezt követően mindig bővül a szimpatizánsok táborával.Itt egy nagyon fontos tény hogy aki elkezdte a munkát és évekig harcolt a csoportot ért sérelmek miatt ugyan olyan jutalmaz kapott amikor a jogsértés megszünt aki az utolsó pár napban csatlakozott az adott egységhez. A egyesületünk azért fantasztikus mivel együtt kezdtük el a lezárt létszámmal és együtt is kell befejezni, akár lesz eredmény akár nem de elmondhatjuk, hogy megpróbáltuk a jogfosztottságot megszüntetni.Had fejezzem be az írásom azzal, hogy csodáltam egy II. világháborús könyvben a koncentrációs táborban élő foglyok egy csoportbeli elemét. Loptak, csaltak,azért hogy a haláltábort túl éljék, és aki össze fogott annak nagyobb volt az esélye a túlélésre annak ellenére , hogy tudták a lebukás egyenlő a halállal.Azok aki bele törődtek a sorsukba azokat “Muzulmánoknak ” hívták és nem törődött velük senki és igen kevesen élték túl. Hát remélem, hogy mi is ilyen kitartással harcolunk törvényes keretek között és politika mentesen.Gratulálok a vezetőségnek, jó hozzátok tartozni.

 6. fireman szerint:

  Winnetou kolléga!
  Sajnos Te valamit félreértettél!
  A kollégák 80-85%-a KÖZÖMBÖS MARADT! Hogy ők miben reménykednek azt nem tudjuk, pont azért mert közömbösök. Akkor kellett volna egy emberként összefogva nagyon-nagyon hangosan tiltakoznunk, mielőtt elfogadták ezt a gyalázatot a Parlamentben!!
  Érthetetlen ez a közöny, nyugati demokráciákban a töredékéért megbénították volna az országot! Sajnos már ehhez késő, maradt az egyetlen hosszú út, amire léptünk.

 7. bodzi szerint:

  Úgy legyen! Bízzunk céljainkban, és az igazságban!

 8. sajani szerint:

  Bajtársak én is egyetértek a célokkal a politikusok cserben hagytak bennünket mindegy hogy melyik oldal jobb vagy bal esetleg közép sajnos sok sorstárs nem hisz a sikerben van aki pénzét is sajnálja kiadni de nekunk tagoknak töretlenül biznunk kell a sikerben….

 9. G I szerint:

  E sorok elolvasása után röviden az a véleményem, hogy EGYETÉRTEK!
  Csak így tovább és hiszek abban, hogy el fogjuk érni a kitűzött céljainkat!
  Büszke vagyok rá, hogy ehhez a perközösséghez tartozom, mivel itt értelmes, hozzáértő emberek vezetnek bennünket.
  A további munkához kívánok sok erőt és maximális kitartást!
  Soha ne adjuk fel!!!

 10. Maharáni szerint:

  Úgy tapasztaltam, hogy a Kertész Imre által leírtak sajnos nagyon is valóságosak. Sokan beletörődve lemondtak az őket is jogosan megillető saját jogú öregségi nyugdíjukról. Ezek között nagyon sok olyan ember van, aki sunyi módon arra vár, hogy majd mi kikaparjuk neki a gesztenyét, és a mi közös harcunk, és anyagi áldozataink gyümölcsét majd ő is élvezheti.
  Egy dolog a lényeg, hogy mi, ebben az egyesületben több mint 3000-en jól döntöttünk. Szemernyi kétségem sincs efelől.
  Az egyesület minden tagjának sok erőt és kitartást kívánok, a vezetőinknek pedig kimeríthetetlen energiát, hogy munkájukat azzal a töretlen erővel tudják folytatni értünk, ahogyan eddig is tették.

  Hálás köszönettel.

 11. Fórizs István szerint:

  Jó érzés ezeket a sorokat olvasni. Ismételten köszönet Mindenkinek a végzett munkáért! Merítsünk erőt, és bízzunk a sikerben!

 12. che guevara szerint:

  NEM!NEM ! SOHA!! Nem szabad feladni!Ha feladjuk,az a VÉG!!Sokan azért adták fel,mert betelt a pohár,elfáradtak az igérgetésektől,politikusi nyilatkozatoktól,civilektől,akik”leköpték”őket,elfáradtak a “Kádár-huszározástól”!! DE,AKI FELADJA,ELBUKIK!!Sok sikert a munkához!!ERŐT,EGÉSZSÉGET!!!!

 13. Vili szerint:

  Sok sikert a munkához, és nagyon igaz amit leírtak !

 14. csgab szerint:

  Szívemből szól az írás, teljes mértékben egyetértek. Köszönöm a kollégáknak a munkájukat, ezentúl is ha kérnek, és tudok, nagyon szivesen fogok segíteni. SOK SIKERT!

 15. t.j. szerint:

  Valóban ez legyen a vezérelv, amit a cikk elején olvastam: “Egyesületünk fő tevékenysége továbbra is a perközösségi munkavégzés.” És ebben a szellemben: “Semmilyen politikai párttal vagy politikai célú mozgalommal nem ápolhat, nem tarthat fenn – még szakmai alapon sem – kapcsolatot a Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom.” Nagyon helyes és úgy gondolom, a tagság zöme épp ezért választotta ezt az egyesületet!
  Kitartást a munkához!!!

Hozzászólás

You must be logged in to post a comment.