Európai Parlament Petíciós Bizottság titkárságának levele: 2014.03.20-n ismételten tárgyalják a panaszunkat

images
0474/2012 számú petíció (Kérjük ezt a hivatkozási számot valamennyi levelezésben feltüntetni!)
Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom képviselője

Tisztelt Uram!

Ezennel tájékoztatom, hogy az Ön által benyújtott petíció szerepel a Petíciós Bizottság 20.03. 2014 -i brüsszeli ülésének napirendtervezetében. Petíciója a tervek szerint körülbelül 09:10 -kor kerül sorra.

Örömmel közölhetem, hogy a bizottsági eljárást a következő hivatkozásra kattintva az Európai Parlament internetes közvetítésén keresztül nyomon követheti: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=HU&body=PETI; erre élőben, vagy a rá következő naptól kezdve felvételről van lehetőség.

Amennyiben azonban személyesen kíván részt venni az ülésen, kérem, legkésőbb 05.03.2014,-ig tájékoztasson bennünket e szándékáról vagy az erre az e-mailre adott válaszban, megadva nevét, születési dátumát és állampolgárságát, valamint személyazonosító okmányának (útlevél, gépjárművezetői engedély, személyi igazolvány stb.) számát. Az utóbbit az Európai Parlament épületeibe történő belépésre jogosító belépőkártyája átvételekor be kell mutatnia.

Ezt követően megküldjük önnek a szükséges – az ülés napján az Európai Parlamentbe történő belépésre vonatkozó – információkat is.

Kérjük, ne feledkezzék meg arról, hogy a petíciót benyújtó személyek felszólalására engedélyezett időtartam a bizottság elnökének döntésétől függ, de semmi esetre sem haladhatja meg az öt percet. A petíció benyújtóját általában felkérik, hogy álláspontját azelőtt adja elő, mielőtt az Európai Bizottság ismertetné véleményét. Ezután a képviselők megvitatják a petíciót, majd ezt követően határozat formájában megfogalmazzák válaszukat.

Amennyiben fel kíván szólalni, vagy további dokumentumokat szeretne ismertetni, segítségünkre lenne, ha ezt már korábban megküldené a bizottság titkárságának annak érdekében, hogy ezek bekerüljenek az ügyiratba, és a tolmácsok rendelkezésére álljanak.

A mellékletben megtalálja az Európai Bizottság által az Ön petíciójával kapcsolatban a képviselők részére írott közleményt.

Kérjük, szíveskedjék valamennyi további levelezést lehetőleg angol nyelven a peti-secretariat@europarl.europa.eu címre küldeni.

 Tisztelettel:

 A titkárság

Petíciós Bizottság

 _____________________________________________________________________________

 Megjegyzés a levélhez: 

1. A 2014.03.20. napi Európai Parlament Petíciós Bizottság által napirendre tűzött petíciónkat 2012. márciusban adtuk be, pontosan 2013. márciusban volt az első meghallgatásunk Brüsszelben – ez a petíció nem keverendő össze az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB) folyamatban lévő panaszunkkal.

2. A továbbiakban szintén nem összekeverendő az Európai Bizottság petíciónkkal kapcsolatos 2013. 02. 27. napi elutasító állásfoglalása az Európai Parlament szakbizottságának, a Petíciós Bizottságnak a petíciónkat napirenden tartó és további vizsgálatokat előirányozó  2013. 03.20 napi határozatával.  

3. Fontos, hogy senki ne keverje össze az Európai Unió Parlamentjét, annak szakbizottságát (Petíciós Bizottság), továbbá az Európai Bizottságot  az Európa Tanács által létrehozott Emberi Jogok Európai Bíróságával (EJEB), ahol perközösségünk/egyesületünk 3000 fő taggal egyénenkénti panasszal élt 2011. december végén, jogi kérdésként kezelve a jogfosztásunkat, s a panaszunk bírósági  szakmai szintű vizsgálata immár a vége felé jár, fél,- háromnegyed éven belüli, jogerős (végleges) bírói döntésre várunk. Az EJEB nem az Európai Unió intézménye! 

Szolgálat és Becsület elnöksége

Both comments and pings are currently closed.