EU Parlament Petíciós Bizottság elnökének 2017. 06. 29-n kelt levele: a petíciónk újbóli vizsgálata nem indokolt!

Cecilia Wikström elnök, az Európai Parlament Petíciós Bizottság elnöke – a Brüsszel RD/cd (IPOL-COM-PETI D (2017) 26920) számú levelében arról ír, hogy a 0474/2012. számú petíciónk újbóli vizsgálatát nem indokolja a 2017. áprilisban kelt levelünkben megnevezett indokolás. 

Emlékeztetőül: 

Egyesületünk 2017.04.07-n levelet intézett az Európai Parlament Petíciós Bizottságához, annak utána, hogy az Európai Unió Bírósága Hivatalához fordultunk 2016.12.01-n „intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset”tárgyú beadvánnyal.

A Petíciós Bizottságot tájékoztattuk ismételten, immár az Európai Unió Bíróságánál (Luxembourg) tett lépésünkről is, melyben sérelmeztük a 0474/2012. számú petíciónk elutasítását, s egyben jeleztük, hogy „intézményi mulasztás megállapítása iránti kereset” hivatalos megindítása elkerülhetetlen, amennyiben újra nem vizsgálja a Petíciós Bizottság a 0474/2012. számú petíciónkat.

Megjegyzés a levélhez: 

1, Cecilia Wikström, Petíciós Bizottsági elnökének a jelen legfrissebb levele kimondja, hogy nem vizsgálja újra a panaszunkat a Petíciós Bizottság.  Így szabad az út a hivatalos bírósági eljárás előtt.

2, A levelünkben egyébként semmiféle összefüggésben nem kifogásoltuk Andor László biztos személyét és biztosi szakmaiságát, csupán azt jeleztük, hogy a Petíciós Bizottság az Európai Bizottság lejárt mandátumú biztosának (tartalmilag téves) állásfoglalására hivatkozott, s nem vette a fáradságot, hogy egy hivatalban lévő biztos állásfoglalását kérje ki. Továbbra is fenntartjuk a véleményünket, hogy a  0474/2012. sz. petíciónkat az Európai Parlament Petíciós Bizottsága úgy zárta le, hogy az EP Petíciós Bizottsága érdemben nem indokolta a döntését (érdemben nem vizsgálta), továbbá a petíciót lezáró határozatban az Európai Bizottság lejárt mandátumú biztosának (tartalmilag téves) állásfoglalására hivatkozott.

Ebben a kérdésben azonban már az Európai Unió Bírósága fog dönteni.

3, S lám megint visszaköszön az EU Parlament Petíciós Bizottság levelében, a sokszor hallott, s számunkra meghökkentő mondattöredék: “…miszerint a tagállami nyugdíjrendszerek működtetése nem tartozik az Európai Unió, így többek között az Európai Bíróság hatáskörébe.” Ez az állítás tényleg igaz, ezt eddig egyesületünk egyetlen egy fórumon sem kívánta cáfolni!

Azonban az biztosan nem Uniós-norma és EU jog-harmonizált eljárás, hogy visszamenőleges hatállyal, szerzett jogokat, tulajdonjogot sért egy EU tagország. Biztosan nemzeti hatáskör a nyugdíjrendszer működtetése, de ez a jog nem sérthet más alapjogokat. Megfelelő átmeneti időszakkal, a már megszerzett jogok meghagyása mellett egy új szolgálati nyugdíjrendszer bevezetése, a szolgálati nyugdíjrendszer reformja nemzeti ügy! Azonban 2011. évben nem ez történt, nem nyugdíjrendszer-reform  történt, hanem a szolgálati nyugdíjasok jogainak a sárba tiprása!

SZB elnökség

Both comments and pings are currently closed.