Egyesületi,-érdek,- és perképviseleti közösségünkhöz történő csatlakozási szándéknyilatkozat lehetősége

Előzetes szándéknyilatkozat a szandeknyilatkozat1@gmail.com címre küldhető!

Az előzetes szándéknyilatkozat nem jelent belépést az egyesületbe, de még csak nem is feltétele a belépésnek, csupán információt ad a jelentkező belépési szándékáról. Ez az állomás nyugodtan kihagyható, s egyből a papíralapú belépési lehetőséggel lehet kezdeni az egyesületbe történő belépést, amely alapfeltétele a szolgálati nyugdíjjal összefüggő pertársaságban való részvételnek. Az egyesületbe belépni, s így a pertársasághoz kapcsolódni, papíralapú nyomtatványokon lehet a tagdíj befizetésével együtt. A tagdíj 6.000,- Ft félévente.

Az előzetes szándéknyilatkozat egy védett információs kapocs, az egyesületünk rendezvényeiről és életéről tudunk gyors információt adni ezen a csatornán.

Mozgalmunkat kereső bajtársaink ajánlata alapján egy önálló e-mail címet teszünk közzé, ahol a mozgalmunk céljaival, különösen a jogi képviselet anyagi és szervezési megteremtésével egyetértők, csatlakozni szándékozó tagok előzetes szándék nyilatkozatot tehetnek nevük, lakhelyük (megye megjelöléssel) és elérhetőségeik megadásával, hogy mozgalmi önkénteseink 2011. szeptember-decemberi időszakban személyesen meg tudják keresni bajtársainkat a belépési nyilatkozatainkkal és a pertársítások/perközösségi feladatokra vonatkozó dokumentumainkkal.

Senki ne kapkodjon, időben és pontosan ott leszünk, amikor szükséges!

Ehhez belátás szerint lehet tenni szándéknyilatkozatot, amelyet az adatvédelmi törvények alapján tárolunk és gyűjtünk. A szándéknyilatkozat nem kötött formához és tartalomhoz, de a megadott személyes adatai kezeléséhez mindenki adjon egyszerű felhatalmazást, elektronikus formában mely így szólhat: „ a jelen e-mail-an szereplő/elküldött személyes adataim kezeléshez hozzájárulok!” A szándéknyilatkozatot a szandeknyilatkozat1@gmail.com címre kérjük!

__________________________________

Önkéntes szervezőinkkel megyei és kistérségi (járási) szinteken személyesen kívánunk találkozni a mozgalmunkhoz csatlakozni kívánó szolgálati nyugdíjasokkal és a perközösségünket választani akaró bajtársainkkal.

Nem kívánunk tömeg-érdekképviseletté válni, ahová tagdíjat utalnak a tagok, belépési nyilatkozattal az alapszabály elolvasása után, de nem látnak garanciákat az ügyeik évekre szóló végig vitelére.

A tagsági csatlakozás havi 1.000,- forint, félévente 6.000,- Ft/fő tagdíjfizetéssel jár (banki utalási lehetőséggel), amely kisebb részben a szervezet törvényes működésének (pld. banki számlavezetés, könyvelés, könyvvizsgálat stb.) biztosítását, másrészt a jogsegélyszolgálat és a peres ügyeket képviselő ügyvédi iroda díjazását hivatott szolgálni.

A mozgalmunkhoz belépő tagjaink tehát személyesen találkoznak önkéntes szervezőinkkel, illetve megyei/járási szinteken szervezet gyűléseinken megjelenő képviselőinkkel. E munkához továbbra is kérjük, hogy mozgalmunknál jelentkezzenek önkéntes szervező és segítő bajtársaink!

A személyes találkozások során lehetőség lesz tagsági belépésekre, majd később, a szolgálati nyugdíjasokra vonatkozó törvények hatálybalépése után a perközösséggel/pertársításokkal összefüggő jogi keresetek és csatolmányok, minták átvételére, továbbá a Mozgalmunk és Tagjai közötti olyan megállapodásra, melyben mind két fél vállalja az együttműködést a perek jogerős bírósági végzéséig vagy megszüntetéséig. Ez nem jelentheti az önkéntes tagsági viszony létesítésének vagy megszüntetésének, ide vonatkozó tagsági jogok demokratikus lehetőségeinek csorbulását, csupán olyan írásbeli megállapodást jelenthet, mely az esetleges tagsági viszony megszűnését követően ( pld. elhalálozik a tag, nem tud tagsági díjat fizetni, mert számláját zárolják, kilép a szervezetből stb.) a perek végig vitele, annak anyagi fedezete biztosított legyen és lehessen.

Sőt, a tag elhalálozása esetén az örökösök jogainak a képviselete ez ügyben szintén biztosítható legyen, például jogvédelmi biztosítással. A biztosítások előkészítését mozgalmunk egy alkusz céggel megkezdte, mert tudjuk már az életből, hogy 45-60 év közötti nyugdíjasaink közül hetente temetünk el valakit, aki néhány órája még makk egészségesnek látszott esetleg, s nem tudjuk kit, mikor szólítanak el a Hadak Útjára… Az ő(k) sárba tiport jogait is képviselnünk kell majd, hisz földönfutóvá válhat a családja…csak becsülni tudjuk, hogy hány szolgálati nyugdíjas bajtársunk hirtelen halálát okozza ez a pszichoszomatikus terror, ami körülöttünk van, …és talán az áldozatok között melyikünk lesz, Én vagy TE ? Abban reménykedünk, hogy megússzuk…

A perek végig vitelére szóló megállapodás olyan garancia, mely alap a bármikor kérhető korrekt és alapos elszámolásokhoz, az ügyek befejezéséhez. Védelem az ígérgetések, az üres zsebbel, mindent bevállaló szakszervezetek, jogász- garmadával jövő ajánlatai ellen. Ez garancia továbbá a jogos reklamációk és követelések érvényesítésére a Szolgálat és Becsület Mozgalommal szemben a tagsági jogok területén.

Azok a bajtársak, akik nem tudják személyesen megkeresni önkéntes szervezőinket, ők papíralapú postázási lehetőséget vegyenek igénybe. A Belépési Nyilatkozat és Meghatalmazás-t kitöltve a Szolgálat és Becsület 6400. Kiskunhalas, Köztársaság u. 13. szám posta címre várjuk!

Szolgálat és Becsület