Emlékezzünk!

Békét, békét a világnak,
De ne zsarnokkénytől,
Békét csupán a szabadság
Fölszentelt kezéből.
Petőfi Sándor

Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.
Kölcsey Ferenc: Emléklapra

…vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem esem; vagy nyomtatási szabadság, vagy a szabadság elnyomása. Ut közép itt nincs! Én a sajtó szabadságára voksolok! – Kossuth Lajos beszéde (sajtószabadságról a Zemplén megyei gyűlésén)

Nem elég mai időkben törvényeket írni, de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszteni.
Széchenyi István

Ezt akartam kérni, de önök fölállottak; s én – leborulok e nemzet nagysága előtt! Csak azt mondom: annyi energiát a kivitelben, mint a mennyi hazafiuságot tapasztaltam a megajánlásban, s Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni!
Kossuth Lajos beszéde (kétszázezer katona megszavazásakor, 1848. július 11.)

Ott hol mondhatja: szabad vagyok,
ott hazáját fogja találni minden ember.
Eötvös József

De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szülőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!
Petőfi Sándor

Ezek a sorok hozzánk is szólnak, ma is érvényesek. Emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharcra és forradalomra! Emlékezzünk főhajtással az első független, felelős magyar kormányra! A márciusi ifjakra, az írókra és a költőkre, a diákokra,  a főnemesekre és a jobbágyokra, a honvédekre és a nemzetőrökre, a hadvezérekre, a magyarokra és a legkülönfélébb nemzetiségűekre, a hazafiakra és a honleányokra, a mártírokra és a túlélőkre! Mindenkire … és magunkra.

 

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Hozzászólás

You must be logged in to post a comment.