Emberi jogok napja, avagy: „Veszélyes dolog, ha az embernek igaza van valamiben, amiben a hivatalos szervek tévednek. (Voltaire)

Az emberi jogok napját 1950-ben szavazta meg az ENSZ Közgyűlése. Az emberi jogok napja december 10-n van, annak tiszteletére, hogy 1948. december 10-n fogadták el az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát.

Az Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről (Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata) betartásának felügyeletére létrehozott bíróság az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB).

Az EJEB nem az Európai Unió bírósága, és főleg nem EU szerv, nem tartozik sem az Európai Parlament, sem az Európai Bizottság hatáskörébe. Az EJEB az Európa Tanács által létrehozott bíróság, amelynek feladata az Emberi Jogok Európai Egyezménye betartásának a felügyelete. Az Európa Tanács egy regionális nemzetközi szervezet, székhelye Strasbourg. A Tanács egyik legjelentősebb egyezményének 47 ország részese, így az Európai Unión kívül többek között pld. Törökország, Oroszország, Szerbia, Moldova, Azerbajdzsán, Örményország és Ukrajna is. Magyarország 1990. november 06. nap óta tagja az Európa Tanácsnak, így az EJEB eljárások részese is egyben.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága kizárólag az Emberi Jogok Európai Egyezménye betartásának a felügyeletével foglalkozik. Így nem az EJEB hatásköre az Európai Uniós Szerződésekben és az EU másodlagos joganyagban foglalt uniós jog esetleges megsértésének a vizsgálata! Ez utóbbiak az EU három fő intézményének, az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Tanácsának és az Európai Bizottságnak a lehetősége, s végül  az Európai Unió Bíróságának a hatásköre.

Egyesületünk közel 3000 fős tagsága 2011. december 27-n, majd néhány tíz fő tagunk 2012. január első napjaiban nyújtott be egyénenként panaszt az EJEB-re a magyarországi szolgálati nyugdíjak visszamenőleges törvényi megszüntetése okán. Mindkét időpontban történt panaszokat a Bíróság egytől-egyig befogadta.

2012. júniusban minden egyes ügyszámmal rendelkező tagunk bővített perkérelméhez szükséges iratokat, mellékleteket papíralapon kivittük az EJEB Hivatalhoz és Strasbourgban személyesen átadtuk az előírt angol nyelvű elektronikus kimutatásokkal együtt. AZ EJEB 7 tagú Kamara 2013. május hónapban egyesületünk két tagjának panaszát pilot-eljárás keretében a magyar kormány részére kommunikálta. Ezt követően a magyar kormány válaszolt az EJEB kérdéseire 2013. szeptember 11-én, majd a magyar kormány válaszaira az egyesületünk jogi képviselője ellen-észrevételt fogalmazott meg 2013. október 24-n, s megküldte azt az EJEB részére.

Jelenleg az EJEB-n a 7 tagú Kamara előtt van az ellen-észrevételezésünk.

Azt várjuk, hogy az ellen-észrevétel után, maximum még egy kormány-panaszos észrevételezési lehetőség biztosítása után, érdemben a Kamara döntést (ítéletet) hoz. Hozzáértők szerint ez legkorábban 2014. május körül várható. A döntésen kívül a Kamara még jóváhagyhatja a felek között létrejött megegyezést (ez lehet a békés rendezés esete), ez utóbbi lehetőség azonnal végleges és végrehajtható lehetne.

A Kamara ítéletével szemben a két fél három hónapon belül fellebbezéssel a Nagykamarához fordulhat.

A Nagykamara a fellebbezett ügyekben másodfokon hoz döntést.

A döntés (ítélet) akkor lesz végleges, ha a Nagykamara ítéletet hoz vagy a három hónapos fellebbezési határidő eredménytelenül telik el. A véglegesség (jogerő) azt vonja maga után, hogy az államnak az ítéletet végre kell hajtania.

Az ítélet nemcsak Egyezménysértést, de esetünkben igazságos elégtételt (kártérítést) is megállapíthat. A pilot eljárás során az egyesületünk 25.000 EUR nem vagyoni jellegű igazságos elégtételt követel az ügyvédi költségek és a szolgálati nyugdíj helyébe állított rendszeres szociális ellátás 16%-os csökkentése miatti vagyoni kártérítés mellett. Egyesületünk delegációja 2013. december 04-n, Strasbourgban személyesen adta át az EJEB részére az igazságos elégtétel bizonyításához szükséges és a vagyoni kártérítés pontosításhoz szükséges iratokat, mellékleteket, dokumentumokat papíralapon és elektronikus hordozón, az érintett több száz fő tagunktól bekért kiegészítő anyagok alapján.

Az elmarasztalt bepanaszolt félnek (az állam kormányának) az EUR-ban megállapított igazságos elégtételt (nálunk forintban) az ítélet jogerőssé válásától megállapított három hónapon belül meg kell fizetnie a panaszos félnek. A Bíróság összes döntése kötelező és végrehajtandó az Európa Tanács mind a 47 tagállamára vonatkoztatva.

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a feladata az EJEB ítélet végrehajtási helyzetének a felügyelete. A bírósági ítélet késedelmes vagy nemleges végrehajtásáért nemzetközi jogi szankcióik járnak az elmarasztalt állam terhére. Eddig példa nem volt arra, hogy a strasbourgi EJEB döntést ne hajtotta volna végre az egyezmény-részes tagország. Ezt a luxust – EJEB döntés végre nem hajtása- még Oroszország a csecsen háborút követő emberi jogokat sértő atrocitásainak vizsgálatát követően és Törökország a kurdok kisebbségi jogait sértő és egyben EJEB elmarasztalásaik után sem lépték meg, pedig mindkét ország a világ nagyhatalmai közé tartozik, mint gazdaságilag, mint pedig katonailag.

Összefoglalva:

Az emberi jogok napján reménykedve nézünk az EJEB–n lévő ügyeink jövőjét illetően. Ugyanis panaszos kérelmünket időben befogadta az EJEB, az elvárható leggyorsabb ügyintézési időszakot követően, szűk másfél év után pilot-eljárás alá vonta azokat.

Az EJEB immár két fordulót biztosított a panaszos és a bepanaszolt félnek az érdemi válaszokra, s a panasz benyújtását követő 24 hónap elmúltával a 7 tagú Kamara döntési helyzetben van, a bepanaszolt fél pedig békés megegyezési lehetőséggel állhat elő folyamatos határidővel.

Az is biztos, hogy sérelmünket csak nemzetközi szinten orvosolhatják, vagy legalábbis nemzetközi bírósági döntés kényszerítheti ki a teljes reparációnkat – jogi és anyagi – a szolgálati nyugdíjak visszamenőleges megvonása okán!

Senki ne búslakodjon, és ne keverje össze a strasbourgi székhelyű EJEB-t és a luxemburgi székhelyű Európai Unió Bíróságát! S ne keverje össze senki az Európai Uniós Szerződésekben és az EU másodlagos joganyagban foglalt uniós jog megsértésével kapcsolatos kezdeményezésünket az Európai Parlament Petíciós Bizottságánál– ahol folyamatosan többségi a támogatásunk az ügyünkben- s ne sírjon senki sem pesszimistán az Európai Bizottságnál jelenleg megmerevedett álláspontok látszólagos törhetetlensége okán, mert itt, és csak itt nem tört még meg a jég – ez tény- , de olvad, s dolgozunk érte! De ennek semmi köze az EJEB-n lévő ügyeinkhez!

Az emberi jogok napján az emberjogi bíróság fontosságáról írtunk, abból a célból is, hogy az EJEB-n lévő ügyeink tisztánlátása segít bennünket az ésszerű reménykedésben: mert az igazság és az emberi jog a mi oldalunkon áll!

Tehát: fel a fejjel, előre

(A kommentelési lehetőség a kezelhetőség határáig nyitott a jelen: emberi jogok napja témájú cikknél!)

Szolgálat és Becsület elnökség

 

Both comments and pings are currently closed.