Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója a szolgálati járandóságban részesülők esetében a családi kedvezmény igénybevételéről

Van-e lehetőség családi kedvezmény igénybevételére szolgálati járandóság folyósítása esetén?

2012-től a szolgálati járandóságot személyi jövedelemadóval megegyező (16%) összeggel csökkentett mértékben folyósítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, de ez nem a személyi jövedelemadó levonását jelenti, így azzal szemben sem adókedvezmény, sem adóalap csökkentő kedvezmény (pl. családi kedvezmény) nem érvényesíthető.

 Mikor vehető igénybe a családi kedvezmény?

Amennyiben az ellátásban részesülő magánszemély eltartott gyermekre, vagy gyermekekre tekintettel családi kedvezményre jogosult, de ezt a kedvezményt ő vagy a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa az adóbevallásában nem tudta, vagy csak részben tudta igénybe venni, a fel nem használt részt külön kérelem alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól lehet kérni, mely összeget a folyósító szerv egy összegben fogja kiutalni a jogosult részére. A benyújtandó kérelemhez mellékelni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) családi kedvezményről kiállított igazolását.

 Mikortól igényelhető az igazolás a NAV-tól?

Az igazolások 2013. június 30-át követően igényelhetők. Bővebb felvilágosítás a NAV ügyfélszolgálatain kérhető.

Az igazolást kérvényezni kell?

Igen, a kérelemnek tartalmaznia kell

 • az ellátásban részesülő természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és adóazonosító jelét,
 • az ellátásban részesülővel közös háztartásban élő házastárs, élettárs természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és adóazonosító jelét, valamint
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 29/A. § (4) bekezdése szerinti kedvezményezett eltartottak (a továbbiakban: kedvezményezett eltartott) természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és – ha adóazonosító jellel rendelkeznek – adóazonosító jelét.

Mit kell csatolni a kérelemhez?

A kérelemhez csatolni kell az ellátásban részesülővel közös háztartásban élő házastárs, élettárs közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását az adótitok kiadásához.

 Mit tartalmaz a NAV igazolása?

 A NAV igazolása a következőket tartalmazza:

 • az ellátásban részesülő személy természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét,
 • a kérelemben az ellátásban részesülővel közös háztartásban élő házastársként, élettársként feltüntetett személy természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét,
 • az igénylő személyek személyi jövedelemadóról szóló bevallásában kedvezményezett eltartottként megjelölt személyek természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, illetve a várandósságról szóló nyilatkozat tényét, valamint
 • az igénylő személyek által az adóévben igénybe vett családi kedvezmény összegét.

 A kedvezményezett eltartottakról mely szervtől kell igényelni az igazolást?

A családi pótlékot folyósító szerv az ellátásban részesülőnek vagy vele közös háztartásban élő házastársának, élettársának – az adóévet követően benyújtott – kérelmére igazolást állít ki a családi pótlék adóévi jogosultságáról.

Mit tartalmaz a családi pótlékot folyósító szerv igazolása?

A családi pótlékot folyósító szerv igazolása a következőket tartalmazza:

 • az ellátásban részesülő, illetve vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
 • azoknak a kedvezményezett eltartottaknak a természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akik után az ellátásban részesülő vagy vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa az adóévben családi pótlékban részesült, valamint azoknak a hónapoknak a számát, amelyekben az egyes kedvezményezett eltartottak után az adóévben családi pótlékot folyósítottak, továbbá
 • azoknak az Szja. tv. 29/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti eltartottaknak a természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akiket a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából az adóévben figyelembe vettek, valamint azoknak a hónapoknak a számát, amelyekben az egyes eltartottakat a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából az adóévben figyelembe vették.

 Hova kell benyújtani a családi kedvezménnyel igényelhető összeg folyósításáról szóló kérelmet, és mi annak a módja?

 Az igényelhető összeg folyósítása iránti kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) által e célra rendszeresített, és az ONYF honlapján közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani.

 Mit tartalmaz az adatlap, illetve az elektronikus űrlap?

 Az adatlap és az elektronikus űrlap az alábbiakat tartalmazza:

 • az ellátásban részesülő, vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa és az eltartottak természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
 • a nyilatkozatot a családi kedvezmény jogcíméről,
 • a nyilatkozatot a családi kedvezmény feltételeinek való megfelelésről, és
 • a vonatkozó jogszabály alapján igényelt összeget.

 Kell-e valamit csatolni a kérelemhez?

 Igen, a kérelemhez csatolni kell

 • az állami adóhatóság igazolását,
 • családi pótlékra jogosult személyről a családi pótlékot folyósító szerv igazolását, és
 • a magzatról a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig) a várandósságról kiállított orvosi igazolást.

 Hogyan határozzák meg a családi kedvezmény összegét?

A kedvezmény összegét az Szja. tv. 29/A. §-ának és 29/B. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy ez az összeg nem lehet magasabb az ellátásból számított személyi jövedelemadónak az adóévre számított teljes összegénél.

Mikortól utalják a megállapított összeget, és ki folyósítja?

A családi kedvezményről szóló kérelemről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság dönt. Az ellátásban részesülőnek a megállapított összeget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat végrehajthatóvá válásától számított tíz munkanapon belül folyósítja.

 

Jogszabályok:

 1997. évi LXXXI. törvény

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

2011. évi CLXVII. törvény

1996. évi XLIII. törvény

2001. évi XCV. törvény

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

11 hozzászólás: “Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója a szolgálati járandóságban részesülők esetében a családi kedvezmény igénybevételéről”

 1. Orosz Péter szerint:

  “Kádár Huszárok!”

  Örüljetek (örüljek), hogy nem valamelyik büntetőintézetbe kerültetek (kerültem), három napos gyorsított bírósági eljárás keretében.

 2. Pesuth Mária szerint:

  Pintér milliárdosnak csak gratulálni tudok a gonoszságáért!! Ilyen aljas jogszabályt alkalmazni a volt katonákra, rendvédelmi dolgozókra erre szavakat nem lehet találni!!!!

 3. BB szerint:

  Kedves Ezredes! Hát nem érted? Te nem adót fizetsz bakker, hanem a mindenkori szja-val csökkentett szolgálati járandóságban részesülsz! Új fogalom ! Veszed az adást? Neked hiába van RTF-ed, ilyet biztos nem tudtál volna kitalálni. Látod ennyit tesz a narancs fogyasztás. Ha utol akarod érni a nagy vezírt, kezdj a gyümölcs beszerzésbe, mert lemaradsz. Látod mit tesz az emberi aggyal a bevitel, a másik típusú agyra másképp hat. Addig is kitartás, sajnos ki kell várnunk mi lesz ennek az egésznek a vége. Türelem.

 4. Ezredes szerint:

  Itt egy videó – aki véletlen nem látta – a FITYESZ újabb hazugságáról! 03.30 perctől 04.30 percig ( http://videotar.mtv.hu/Videok/2013/02/17/20/MTV_Hirado_2013_februar_17_19_30.aspx ) Vagy hogyan is van ez? Esetleg csak én nem értem,mert kevés hozzá az RTF!?

 5. gerle szerint:

  Én egyedül nevelem a fiamat, tehát nincs élettársam, sem férjem. Én család vagyok a fiammal, aki tanul??? Szolgálati járandóságot kapok, tehát minusz 16 %-ot. Én érvényesíthetem az adókedvezményt, ha nem dolgozom máshol? csak járadékos vagyok? Tudja ezt valaki???

 6. förhénc szerint:

  Egy éve még , a mindenkori személyi jövedelemadó mértékével csökkentve , kerül kifizetésre a járulék , erről szóltak a törvények , ha jól emlékszem.
  Minden évben kicsit belénk marnak , de sok kárt okozhattunk nekik.
  amire ezt a sok igazolást beszerzi valaki új változások lesznek az igénylésben

 7. kasz szerint:

  Szerintem a mi kárunkra történő jogszabály alkotás,már a megtébolyodott elmék harca! Ilyeneket normális ember nem talál ki! Ez tuti!

 8. Nagy Zoltán szerint:

  Inkább cenzúráztam a véleményemet…..

 9. BB szerint:

  Ehhez az egészhez csak gratulálni tudunk a fent kitaláltakhoz, mert végül is nem vonnak adót, akkor mi a bánat a neve valójában. Milyen kategória lehet az a megfogalmazás, hogy a mindenkori adóval csökkentett mértékű folyósítás, közgazdasági, költségvetési, adó szabályok szerint? Remélem ezt fogja a kormány igazolni a világon mindenhol, hogy nem vonnak adót a nem nyugdíjból, a szolgálati járandóságból, kihasználták a szép színes magyar nyelvet. Feltalálták a mindenkori adóval csökkentett folyósítás fogalmát, mint új kifizetési formát. Ehhez legalább két egyetem kellett az adófizetők pénzéből.Hurrá!

  • orbánviktor szerint:

   És vigyázzatok, mert bármikor megadóztathatjuk a szolgálati járandóságot!
   Csak egy pontot kell törölni a szja. törvény mellékletéből és így újabb 16 % kerül levonásra.
   Tehát csak rendesen viselkedjetek !!! :-), :-((((

Hozzászólás

You must be logged in to post a comment.