Az EJEB-nek küldött ellen-észrevétel, IV. rész

A következőkben az ellen-észrevétel IV. rész, Igazságos elégtétel követelése utolsó címből a fontosnak vélhető részek/pontok kivonati ismertetésére kerül sor (néhány pont). Az ügyvédi bizalmas és kérelmezői személyiségjogi adatokat az idézett szövegből kipontoztuk, a pontok engedhető mennyiségével jeleztük a nem idézhető szavak/mondatok arányát.

(A forrás-dokumentum kizárólag angol nyelvű!)

 IV. rész: Igazságos elégtétel követelése

– nem vagyoni kár

64. pontban:

Az Egyezmény 1. Jegyzőkönyve 1. Cikkében és az Egyezmény 13. és 14. Cikkében rögzített jogai megsértéséből kifolyólag, a Kérelmező követelése 25 000 (huszonötezer euró), mint nem vagyoni jellegű kártérítés.

 – vagyoni kár

65., 66. pontban:

A Kérelmező vagyoni kárt szenvedett el a nyugdíja megszüntetése utáni járandóságának csökkentése és a természetbeni ellátások elveszítése következményeként. A Kérelmező vesztesége a következőképpen oszlik meg:

2012. január 1-én a Kérelmező havi …………Ft szolgálati járandóságot kapott, míg ……………Ft szolgálati nyugdíj illette volna meg. A Kérelmező havi vesztesége ………….(amely …… Ft, mintegy 1 600 euró évenkénti kárt jelent). A Kérelmező 2011-ben ……..forintot kapott (kb. ……..euró) 2012-től a Kérelmező ……………..forintot kap (kb. ……….euró).

Ugyanakkor, a Kérelmező azelőtt szeretné érvényesíteni a követelését, hogy a Bíróság meghozná az ítéletet, mivel a pénzügyi vesztesége hónapról hónapra növekszik.

 67. , 68. pontban:

Továbbá, a Kérelmező hangsúlyozza, hogy a természetbeni ellátások elveszítése nagy mértékben hatott rá, különösen az évenkénti nyolc 50%-os és egy 90%-os közlekedési díj kedvezmény (vonatok és buszok) elveszítése, valamint a múzeumok, fürdők belépődíjából az 50%-os kedvezmény elveszítése szintén nehézséget okozott a Kérelmező számára. A Kérelmező becslései szerint a 2012. január 1. óta ezen a címen 150 000 Ft (kb. 500 euró) összegű veszteség érte.

A Kérelmező megjegyzi, ………………………………………………..hogy………………….. utazása költségei jelenleg szintén sokkal magasabbak, mint korábban voltak. Ez az összeg is, hasonlóan a nyugdíjjal keletkezett veszteségéhez, napról napra növekszik, ezért a Kérelmező azt kívánja, hogy a követelése teljesítése az ítélethozatal előtt történjen meg. A Kérelmező becslése szerint ezen a címen 10 000 Ft/hó veszteség éri.

Költségek és kiadások

 69. pontban:

A Kérelmező a Bírósági eljárás során felmerült jogi költségeinek megtérítését követeli. ………………………………………………………………

A Kérelmező ügyvédjének jogi költségei az alábbiak szerint oszlanak meg:

– ügyvéd – ügyféltalálkozó: ……… óra (ez egy pilot ügy, amely sok időt vesz igénybe)

– az ügyirat, a vonatkozó magyar törvények és az Alkotmánybíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlatának tanulmányozása: ………………. óra

– a Bíróság ítélkezési gyakorlatának tanulmányozása: ……………. óra

– az ügyirat tanulmányozása (különösen a Kormány beadványai): ………… óra

– segítség a benyújtandó Kérelem elkészítésében: ………….. óra

– ellen-beadványok elkészítése: ………….. óra

Összesen: …………….. óra jogi munka, ……………. euró óradíjjal és további 27% ÁFA-val számolva (……………+8 532=……………..euró). Összefoglalva, a Kérelmező követelése ezen a jogcímen …………….. euró.

A Kérelmező rámutat arra, hogy a követelt jogi díjak mértékét a Bíróság elfogadta (lásd inter alia, Vajnai kontra Magyarország, 33629/06. sz. 2008. július 8-i bírósági ítélet §§ 63-65.), és összhangban van a hasonló, összetett emberi jogi kérdéseket felvető ügyekben alkalmazott szokásos jogi költségekkel.

 Budapest, 2013. október 24.

Tisztelettel előterjesztve a Kérelmező nevében:

 

[aláírás]

[Bélyegző szövege:

Bárándy és Társa Ügyvédi Iroda

1137 Budapest, Szent István krt. 18.

Telefon: 329 2393 Fax: 329 2488

Bárándy Péter

ügyvéd

 

Kivonatot szerkesztette: SZB elnökség

 

Both comments and pings are currently closed.