Az aktív állományú fegyveresek sorsa és a volt szolgálati nyugdíjasok sorsa különböző kérdés!

A Szolgálat és Becsület megdöbbenve találkozik az olyan pótcselekvésekkel, melyekben jól láthatóan a mai magyar aktív állományú fegyveres és rendvédelmi dolgozók érdekeinek hangoztatása helyett, a volt szolgálati nyugdíjasok járandóságainak és problémáinak nap, mint nap új jogi értelmezését, nap, mint nap új-féle problémaszintézisét láthatjuk, nap, mint nap újabb és újabb tennivalóinkról értekeznek, dobnak ki és fel, ide-oda írásokat, személyek és egyes érdekvédő szervezetek.

Ez döbbenetes dolog, mert eljutottunk oda e témában, hogy 2011. év tavaszának végén a kétkedők még szidták a Szolgálat és Becsületet, miszerint „nem merik elvenni úgysem a szolgálati nyugdíjakat, kár ezért utcára menni, riogatás az egész!”, mostanra meg beteljesedett a szolgálati nyugdíjasok nyugellátását irigylők óhaja: pánikot idéznek elő a volt szolgálati nyugdíjasok között!

Az 1955. január 01. nap után született, 2012. január 01-től már csak „volt szolgálati nyugdíjasok” a visszamenőleges hatályú és tulajdonuk elleni jogtiprással szemben – becslések szerint mintegy tízezren- a jogi elégtétel törvényes útját választották.

A Szolgálat és Becsület, több mint háromezer fő szolgálati nyugdíjast egységes perközösségben kezel a jogorvoslati úton, valamint a KNOE – saját nyilatkozata szerint ennek a létszámnak a kétszeresét képviseli- , illetve a szakszervezetek ezer fő körüli létszámmal fordultak a nemzetközi bíróságokhoz.

Reálisan szemlélve és remélve, a legkedvezőbb jogorvoslati győzelem is csak a következőket jelentheti, s főleg nem várható semmi érdemi hatása a jelenleg aktív állományú fegyveres bajtársaink jövőjére, mert:

1. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2-3 év múlva legjobb esetben is méltányos kártérítést ítél meg a 2011. december 31. nap előtt szolgálati nyugállományba vonultaknak, a volt szolgálati nyugdíjuk és a szolgálati járandóság közötti, és egyéb bizonyítható anyagi káruk kompenzálására. (Ez semmilyen hatással nem lehet az aktív állományú bajtársainkra, sem azokra a jelenleg már nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásában részesülőkre /=szolgálati járandóság/, akik nem éltek, nem élnek jogorvoslattal!)

2. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2-3 év múlva legjobb esetben is megállapítja a magyar állam jogsértését a volt szolgálati nyugdíjasok nyugdíj tulajdona ellen, s ezzel kimondja, hogy az erre vonatkozó magyar törvény a Közösségi joggal ellenkezik. Ezek után a magyar törvényhozás a Közösségi joggal ellentétes jogszabályát módosítja, s figyelembe kell, hogy vegye a Bíróság(ok)nál felperesként „igazságot kapott” volt szolgálati nyugdíjasok pénzbeli kártérítésén kívüli – állami és törvényhozói- kötelezettségeit is, s olyan új szabályozást fogadhat csak el, mely visszamenőleges nem nyúlhat bele a nyugdíj-tulajdonba. Ez csak azt jelentheti, hogy azoknak a szolgálati nyugdíjasoknak (felperesek), akiknél a nemzetközi bíróság megállapította az alperes (magyar állam) részéről a jogsértést: részükre törvényben garantáltan – a korábbi szolgálati nyugdíjuknak megfelelő összegű és jogalapú-  sajátjogú nyugdíjat állapít meg a magyar törvényhozás.

Ez pedig nem lehet más, mint öregségi nyugdíjfolyósítás, tekintettel arra, hogy 2012. január 01-től nincs Magyarországon szolgálati nyugdíj!

Ugyanazon elbírálás alá kell, hogy essen a korábban törvényesen megállapított szolgálati nyugdíj, – függetlenül, hogy ki, mikor született-  mint az 1954-ben és előtte születettek szolgálati nyugdíjai. Azaz, öregségi nyugdíjat kell folyósítani az 1955-ben és utána született, 2011. december 31-ig szolgálati nyugdíjjogosultságot megszerzett személyeknek. Ez, ami legjobb esetben kihozható a magyar államot  elmarasztaló ítéletekből!

(Az e pontban leírtak tehát semmi hatással nem lesznek az aktív állományú bajtársainkra, sőt várhatóan azokra a jelenleg már nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásában részesülőkre sem /=szolgálati járandóság/, akik nem éltek, nem élnek jogorvoslattal!)

3. A mai ellenzéki pártok szakpolitikusai világosan fogalmaztak: a 2012. január 01-én megszüntetett szolgálati nyugdíjak mintájára történő újbóli szolgálati nyugdíj biztosítása, új törvénnyel, politikailag esélytelen feltételezés a jövőben. Noha, személy szerint a nevezett szakpolitikusok a fegyveres és rendvédelmi dolgozók kedvező nyugellátási rendszerét újból megteremtenék, ugyanolyan kedvezményekkel, mint 2012. január 01. nap előtt volt, de a frakció tagok döntő többsége ezt biztosan nem szavazná meg. (Tehát politikai akarat szintjén sem látszik, hogy a jelenlegi aktív állományú bajtársainknak legyen egy kedvező szolgálati nyugdíjba vonulási lehetősége a jövőben!)

A Szolgálat és Becsület sajnálja és elítéli, hogy az aktív állományú bajtársaink érdekeit nyíltan felvállalók, több esteben csak hirdetők, jogi lehetőségeit törvényi eszközökkel csökkentette le a hatalom Magyarországon. 

Azonban a Szolgálat és Becsület kéri a valódi érdekvédőket, hogy a maradék eszközeiknek, illetve az aktív állományú bajtársaink egyéni lehetőségeinek közösségi erővé kovácsolásával ismételten vegyék kezükbe a valódi érdekérvényesítést.

Térjenek vissza az aktív állomány életterébe, aktív állományú tisztségviselők ki,- és megválasztásával, az illetmények, bér,- és béren kívüli juttatások, a szolgálati munkakörülmények javítása legyen a fő közösségi, szervezési és jogi kérdés, feladat és jövőkép. Tegyék munkájuk alapján világossá, hogy ma Magyarországon az aktív állományú fegyveres és rendvédelmi állomány és családjaik gondjai rendkívül súlyosak! 

Befejezésül a Szolgálat és Becsület kérése a szolgálati járandóságban részesülőkre vonatkozó törvények, rendeletek, utasítások és jogi értelmezések közösségi oldalakon, honlapokon, fórumokon, hozzászólásokban történő értelmezésével, jól értesültségben szenvedők írásaival, nemzetközi jogban, adó és tb. jogban, munka jogban kevéssé jártas „segítők” tájékoztató írásaival kapcsolatosan:

1. Sokan még úgy gondolják, hogy olyan jogállamban élünk, ahol a jog továbbra is biztos igazodó pont, alap, amelyre életünket és tetteinket tervezhetjük! Ez ma már nem így van!

2. Mindenki tartóztassa meg magát a jogértelmezés területén, mert három személy jogértelmezését (üggyel kapcsolatos jogértelmezését) lehet elfogadni hitelesen az egész világon: első a bíró, második az ügyvéd, harmadik az ügyész (természetesen mindegyik a saját „területén”, „saját perében”), ez a három személy jogértelmezése a lényeges és elfogadható! Mindenki más csak tanácsot kérhet!

3. Példálózva, egy eset: ha a törvény azt írja, hogy a Hszt 180.§-a szerinti minősítés a feltétele a szolgálati járandóság 16%-os csökkentése alóli mentesülésnek, akkor milyen jogon irkál valaki olyat közösségi oldalon, hogy minden „FÜV-es” mentes a 16% levonása alól?

Másik példa: ha a törvény már hatályos, s kiolvasható belőle az aktuális szabály, akkor miért kell olyanokat terjeszteni, hogy a szolgálati járandóság mellett a közszférában nem lehet dolgozni! Ez nyilvánvalóan egy korábbi tervezetben volt, de most nincs ilyen, akkor minek kell írogatni ilyeneket?

4. A Szolgálat és Becsület elnöksége folyamatosan megküldi a tagsága kérdéseit a dr. Bárándy és Társai Ügyvédi Irodának. Több napos, néha hetes viszontválasz jön a kérdésre. Miért van ez így?

Hát gondolkodjanak a közösségi oldalakon csípőből írogató „jogtudorok”!

A jogi állásfoglalások felelősséget jelentenek, nincs korábbi példa és nemzetközi jogi tapasztalat pld. a szolgálati nyugdíj megvonásával kapcsolatosan, a szolgálati járandóságra vonatkozó szabályzók jogi értelmezése most történik! Mert olyan csapnivalóra sikerültek a törvényalkotói szándékra épülő szabályzók szövegei, hogy sok estben értelmezhetetlenek a jogi szakembereknek is! Például a NAV tájékoztatási osztályok általános érvényű tájékoztatói ellenmondásosak, a NYUFI állásfoglalások sokszor túl általánosak, s ők is tanulják a szolgálati járandóságra vonatkozó értelmezéseket!

Ma senki sem lehet okos ezekben a kérdésekben, persze lehet „szépeket és jókat” írogatni nick neveken, hogy az én könyvelőm ezt így tudja, azzal beszéltem, s ezt mondta, a harmadik nem jól mondta, ez így van, stb…

Azon is gondolkodjon el minden érintett, hogy kiknek érdeke továbbra is az egymásnak ellentmondó, ilyen-olyan hanta-bandával történő traktálás a szolgálati járandóságra kényszerítettek között? Mi célja lehet az ezerféle csúsztatott, félre alakított információnak, amely árad a neten a szolgálati járandóságról?

Válasz jól látszik:

A zavarkeltés, a további pánik okozása, a lelki kimerítés, a jogi ügyek összezavarása nemzetközi szinten, az alkalmatlan és hozzá nem értő sarlatánok útjának a biztosítása, egyszóval az utolsó jogi esélyünk és reményünk aláásása!

Szolgálat és Becsület

You can leave a response, or trackback from your own site.

2 hozzászólás: “Az aktív állományú fegyveresek sorsa és a volt szolgálati nyugdíjasok sorsa különböző kérdés!”

  1. Balázs István szerint:

    bocs 280-ra

  2. Balázs István szerint:

    nagyon sok kollégával beszéltem , be adták a füv felül vizsgálatot a HSZT 280-ra , mivel szolgálati balesetük voltm amiböl maradandó egészség károsodát szenvedtek, mind el utasitásra került

Hozzászólás

You must be logged in to post a comment.