Áldott húsvéti ünnepeket!

HÚSVÉTI GONDOLATOK : FÉLELEM HELYETT ÖRÖM

Olvasandó: Máté evangéliuma 28,1-8

Szinte magam előtt látom, ahogy az asszonyok kimentek az első hús¬vét reggelén a sírhoz. Szívükben félelem, aggodalom, vajon ki hengeríti el a nagy kö¬vet? Aztán meglátják, hogy a kő nincs a sír száján. Aztán hallják a bizonyságtételt, hogy ne keressék a holtak között az élőt, mert nincs itt, hanem feltámadott. Majd az angyali biztatásra vissza futnak a városba és örvendező hírmondókká lesznek.
Képzeljük most el, hogy mi vagyunk azok, akik az első húsvét reggelén oda mennek Jézus sírjához! Engedjük, hogy az angyal nekünk is szóljon, nekünk is mutassa meg az üres sírt, a mi szemünket is nyissa meg, és nekünk is adjon igazi húsvéti örömöt! Érezzük meg, hogy Jézus miérettünk: érted, értem is szenvedett és halt meg azon az első nagypénteken és támadt fel az első húsvét reggelén.

Ebben az időszakban szinte átérezzük a tanítványok, az asszonyok fájdalmát, gyászát, és látjuk szomorúságukat a veszteség miatt, amely érte őket. Szinte fülünkbe cseng elkeseredett szavuk, ahogy megosztják egymással gondolataikat.
Csodálatos tudni azt, hogy Jézus Krisztus nem hagyja ebben a kilátástalannak tűnő helyzetben az övéit, melléjük szegődik, odaáll és vigasztalást nyújt.
Milyen jó az, hogy a mai ember is ilyen fontos Krisztus számára, hogy ma is odaáll azok mellé, akiknek félelemmel, szomorúsággal van tele a szíve.
Megszólítja az embert, a földre csüggesztett tekintetet felemeli és megmutatja számára, hogy van kiút a kilátástalanságból, a félelmekből, és a gyászból. Örvendetes, hogy nem hiábavaló a reménység.
Húsvét ünnepén érezzük át, lássuk meg munkáját az életünkben. Milyen jó, hogy nem kell megállnunk a nagypénteknél, hogy van húsvét és ennek köszönhetően megtalálhatjuk a választ az életünk legfontosabb kérdéseire. Nagypéntek és húsvét elválaszthatatlanul egybetartozik. A kereszt és a feltámadás együtt teszi Jézust Krisztussá, Szabadítóvá. „Nagypéntek húsvét nélkül abszolút csőd. Húsvét nagypéntek nélkül pogány theofánia” írja Ravasz László. A feltámadás hitelesíti a keresztet.
Kedves Olvasó!
Engedd, hogy a Feltámadott Krisztus az életed minden útján melléd álljon, veled menjen, hogy mindenkor legyen benned erő, hajlandóság a hitünkről, a húsvéti örömünkről szóval és cselekedetekkel bizonyságot tenni.
Az első húsvétkor az asszonyoknak el kellett menni a tanítványokhoz, a Jézust megtagadó Péterhez és többiekhez, és elmondani, hogy menjenek Galileába, majd ott meglátják Jézust.
Mit jelent ma ez a buzdítás, hogy menjetek el, és meglátjátok Jézust?
Isten azt akarja, hogy ne csak a templomokban ünnepeljünk, ne csak a gyülekezet közösségében legyen valóság, hogy feltámadott Urunk van, hanem mindenütt.
Menjetek el – vigyétek a jóhírt, Jézus feltámadásának jóhírét!
Vigyétek el a szívetekben! Vigyétek a családotokba! Vigyétek a betegekhez! Vigyétek el a baj¬ban levők közé! Vigyétek oda, ahol az emberek sírnak! Vigyétek oda, ahol re¬ménytelenség van!
Meglátjátok őt! Jézust ma is meg lehet látni. Ahol engedik, hogy ő munkálkodjon, ott ő jelen van és meglátjuk őt Lelke által, szeretete által, az ő erejével. Ahogy feltámadása után kézzelfoghatóan megjelent tanítványainak, úgy lesz ezen a húsvéti ünnepen közöttünk.
Hogyan várod ezt a húsvétot? Az ige mind¬nyájunkat megszólít, azt aki erőtlen a hitében, azt megerősíti. Aki erős a hitében, azt még erősebbé teszi. Mindnyájunkat buzdít és erősít. Az első húsvétkor az as¬szonyok még félve futottak haza. Nekünk nem kell félni. A húsvét híre, a feltá¬madás híre, az az igazi örömhír. Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott! Így legyen áldott és örvendező a mi ünnepünk!

Hella Ferenc
református lelkipásztor

Felvirradt ismét Húsvétnak ünnepe,

A feltámadásnak dicső szép ünnepe.

Mikor mennyei kéz nyitotta meg a sírt,

fényes angyalok hirdettek örömhírt.

Nincs már itt az Úr,

Bizonnyal föltámadt,

Csüggedő szívekből szálljon el a bánat.

Az öröm ünnepén, hogy felfrissüljetek,

Egy kevés vízzel öntözlek titeket.

Újuljon meg tőle testetek, lelketek,

Hit- Remény- Szeretet lakozzék bennetek.

 

Jó reggelt azoknak, akik itt lakoznak,

Verset mondanék, ha meghallgatnának.

Jézus feltámadott, nagy örvendezéssel

Áldják hát az Istent hangos énekléssel.

Áldom és is ezért, mert ma húsvét napja

Virradt mireánk, áldott szent órája.

Most jöttünk Krisztus kicsiny mezejébõl

Az illatozó rózsák virágos kertjébõl.

Azt kívánom most, még sokáig éljenek,

Sok boldog húsvétot vígan megérjenek.

Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek,

Mind földön, mind mennyben boldogok legyenek.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Hozzászólás

You must be logged in to post a comment.