A nyugdíjas igazolványok visszavonásáról…

A Szolgálat és Becsület elnökségét számos bajtársunk – még egyesületen kívüli is – keresi meg a  belügyminiszter 53/2012. (XII. 18.) BM utasítása kapcsán, mely szabályozza a szolgálati járandóságban részesülők esetében, hogy a jelenlegi nyugdíjas igazolványaink legkésőbb 2013. 03.31-ig érvényesek.

Sok telefonhívás és egyéb formátumú üzenet érkezik az elnökséghez, melyek döntő részben arról szólnak, hogy nem kell foglalkozni az igazolványok cseréjével, továbbá tömegesen tagadjuk meg annak leadását, jelentsük ki azt, hogy elveszítettük a nyugdíjas igazolványunkat, nyilvánosan égessük el a nyugdíjas igazolványokat, ne menjünk el a volt szolgálati helyeink humán (személyügyi) részlegeihez fényképezkedni, ne vegyünk részt az új igazolvány elkészítésében, ne adjuk egyetértésünket azonosító adataink tárolására, stb.

A felvetett javaslatokkal és tanácsokkal kapcsolatosan az alábbiak teszi közzé a Szolgálat és Becsület országos elnöksége:

 1. A belügyminiszter 53/2012. (XII. 18.) BM utasítása az állami irányítás egyéb jogi eszközei közé tartozik, amelyet a hatáskörrel felruházott szerv bocsájtott ki, illeszkedik a jogforrási hierarchiába, megfelelő módon közzé tették és megfelel az előírt általános és speciális eljárási szabályoknak. Így a nevezett BM utasítás végrehajtatása és végrehajtása a törvényes rend volt fenntartójának és betartójának, jelen esetben általában (már) csupán  betartójának – szolgálati járandóságosnak vagy nyugdíjasnak-  állampolgári kötelessége!
 2. A jogállami keretek között nem tehet senki különbséget egyetlen érvényes és hatályos magyar jogszabály vagy az állami irányítás egyéb eszközei között (miniszteri utasítás) aszerint, hogy az tetszik, nem tetszik: végrehajtjuk, vagy nem akarjuk végrehajtani!
 3. A sérelmesnek talált jogszabályok ellen lehetnek erkölcsi kifogásaink és érveink, sőt hazai vagy nemzetközi jogorvoslatért is folyamodhatunk, illetve a sérelmezett normák visszavonására a demokratikus jogállami keretek között demonstrációt – aki teheti munkabeszüntetést- szervezhetünk, tiltakozhatunk sajtóban és közterületen is, de amíg  a jelen esetben hivatkozott BM utasítást az illetékes szerv vissza nem vonja, azt magasabb jogi szabályozás (jogszabály) teljesen vagy részben meg nem változtatja, érvényteleníti: addig azt végre kell hajtatni és hajtani.
 4. Senki ne gondolja, hogy a hivatkozott utasítás végrehajtásának elmaradását nem fogják szankcionálni. Egyesületünk ügyvédi értelmezést kért és belügyi információt keresett a problémával kapcsolatosan. 2013. március 31. nap után nem arról van szó, hogy a szolgálati járandóságban részesülőnek a most érvényes nyugdíjas igazolványa semmit sem ér: nem tud bejutni a volt szolgálati helyére egy a szolgálati járandóságosoknak és nyugdíjasoknak rendezett találkozóra, ahol ingyen kap egy tál babgulyást (vagy önköltségi áron befizethet egy paprikásra)! Hanem arról van szó, hogy nem tudja igénybe venni estlegesen majd a (maradék) szociális és kegyeleti szolgáltatásokat, de leginkább arról is szól a meggondolatlan engedetlenség kérdése, hogy a nem igazolható indokú mulasztást tevők esetében (akik nem cserélik le az igazolványukat, és ezt talán még tömegesen is teszik) a szolgálati járandóságát nem folyósítják meghatározott ideig (a nyugdíjfolyósítónak átküldött névsorral egyszerűen megoldható). Senki ne jogászkodjon arról, hogy ezt most nem találja szankcióként leírt formában. Nyugodjon meg mindenki: az Alaptörvényre és más törvényekre hivatkozva, azokba egyik pénteki országgyűlési napon (vagy  kormányértekezlet után) módosításként beiktathatják, azonnal lesz szankció!
 5. Az egyesület elnöksége és a segítő ügyvédeink kérése, hogy a jelképesnek látszó, de annál mélyebb erkölcsi igazságtalanságot mutató, sőt érzelmi felháborodás keltő BM utasítást jó magyar törvénytisztelő állampolgárként minden érintett hajtsa végre! Ha nem tudja, akkor időben indokolja meg, kérjen segítséget! Nem ad felmentést az utasítás végrehajtása alól, hogy folyamatban lévő jogvitánk van bíróságon a magyar állammal szemben, de az sem, hogy egy–két év múlva vissza kell vonniuk a szolgálati járandóságos igazolványokat, mert akik egyszer nyugdíjasok voltak: a nemzetközi bíróságok döntése után újra azok lesznek! Nem mondhatjuk, hogy az igazolványok elkészítésének elbliccelésével megtakarítást okozunk az államnak! A BM utasítás végrehajtására nem lehet és nem szabad törvénytelen és erkölcstelen kifogást találni, kreálni: aktív bajtársaink munkáját nehezíteni! A nyugdíjas igazolványok leadása előtt ajánlott egy másolatot készíteni az igazolvány mindkét oldaláról, saját kezűleg hitelesíteni, dátumozni, betenni az otthoni dossziénkba, még akkor is, ha a kilyukasztott régi nyugdíjas igazolványunkat emlékben meg is tarthatjuk (akár)….
 6. A szolgálati nyugdíjunk elleni tulajdonjog sérelmet okozó és visszamenőleges hatályú törvénykezés, továbbá az életkor és munkavégzés alapján történő negatív diszkriminációs törvénykezés, hazai jogorvoslathoz és tisztességes eljáráshoz való jogokat sértő normák érvényesítése, végül a nemzetközi alapjogokat, egyezményeket és normákat sértő a saját jogú nyugdíjak közé tartozó szolgálati nyugdíjak megszüntetése 2012. január 01-től.   E sérelmek miatt az egyesületünk minden egyes tagja az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult jogorvoslatért, továbbá az Európai Parlament, az Európai Bizottság előtt van a petíciónk, amely panaszunk kivizsgáló tárgyalását ez év februárjára várjuk.
 7. Nem lehetünk XXI. századi géprombolók vagy forrófejűek, hogy ott és akkor elégedetlenkedjünk, amikor már túl vagyunk azon az időszakon, amikor a 42.300 fő 57 év alatti szolgálati nyugdíjas és a 600.000 fő többi magyar korhatár alatti nyugdíjas (rokkantak, bányászok, vegyészek stb.) és a 57-62-65 év közötti, tízezer fős nyugdíjas bajtársaink együtt meneteltek volna: együtt megakadályozhattuk volna ezt a szégyenteljes jogfosztást! Együtt tudtunk volna 2011. nyarán és őszén olyat tenni, mint a néhány héttel ezelőtt látott, tízen-húszon éveikben járó gyermekeink, a diákok! Akkor, 2011-ben nem értük el a jogfosztó törvények és abból következő végrehajtási rendeletek, BM utasítás megszületését: akkor most ne gyerekeskedjen senki, dacoskodással, ügyünket és személyes ügyét előre nem vivő magatartással! Senki ne mutogasson reánk Strasbourgban vagy Brüsszelben Budapestről, hogy: törvénytelenségre biztatjuk bajtársainkat, nem emelünk szót a törvényesség betartása mellett akkor, amikor mi a törvényesség és jogaink kikényszerítésért utazunk ezer mérföldeket, s ott olvassuk fel a jogfosztóink bűneit -sokszor-  az EU képviselők előtt, amikor ezer számra írjuk a bírósági keresetek, amikor összességében 75-100 milliárd Ft méltányos kártérítést kérünk a jogtalanságokért a sérelmezett jogfosztó törvények eltörlésének követelésével együtt!
 8. Az érvényes és hatályos hazai és nemzetközi jogszabályokat, normákat kell követnünk és követelnünk!  Jogkövetőknek kell lennünk a sérelmünkben is, hisz a jog útján állva követelünk igazságot a jogsértőkkel szemben! Törvényességet, jogot, tisztességet, méltányos kártérítést, nemzetközi alapjogokat sértő törvények eltörlését hirdeteti és követeli a Szolgálat és Becsület!

Szolgálat és Becsület elnöksége

You can leave a response, or trackback from your own site.

25 hozzászólás: “A nyugdíjas igazolványok visszavonásáról…”

 1. Mariann szerint:

  Tisztelt Szolgálat és Becsület!

  Alaposan végigolvasva írásukat és a hozzászólásokat, úgy gondoltam, hogy kérdéseimmel közvetlenül fordulok Önökhöz, hiszen Önök rendelkeznek jogászi segítséggel, belügyi információkkal.
  Megértve, hogy Önök – ahogy írásukból is egyértelműen kitűnik – csak óvni próbálnak bennünket vázolva, hogy az igazolványok leadásának megtagadása/elfelejtése stb. szankciókkal jár(hat), de már többen felvetették jogos aggodalommal/felháborodással, hogy ez bizonyos esetekben nem problémamentes.

  Az elsődleges kérdés, hogy rendelkezik-e valamiféle jogszabály a végrehajtásról? A BM értesíti-e az érintetteket, vagy nekünk ismernünk kell a hatályos vonatkozó jogszabályokat (ne felejtsük el sok kolléga nem olvassa az Önök honlapját és nem hiszem hogy a BM utasításokkal ébrednének, akkor ők honnan értesülnek kötelezettségükről?)

  Van kolléga, aki elköltözött volt szolgálati helye vonzáskörzetéből (ahogy olvastam, van aki külföldre). Természetesen nem lehetetlen megtalálni valakit (elvégre még van személynyilvántartó)de ha feltételezzük, hogy a BM értesít, akkor az elsődleges értesítés a személyügyi szolgálat által ismert utolsó lakcím, ami nem feltétlenül azonos a jelenlegivel. (értesítés – ismeretlen helyre költözött – személynyilvántartó – új cím – ismételt értesítés —- ez mind idő, tehát nem fog beleférni a jsz-ban előírt határidőbe. Következmény?)

  Költségek: rendelkezik-e valamiféle jogszabály arról, ha már nem a volt szolgálati helyem vonzáskörzetében élek, akkor leadhatom-e az igazolványt jelenlegi lakóhelyemhez legközelebbi Főkapitányságon, kiállíthatják-e ott az újat? Ha nem, megtérítik-e a költségeket?

  Számomra a következő lényeges kérdés: Köteles vagyok-e csináltatni/átenni az új “járulékos” igazolványt? ha úgy döntök, jelenleg nem kívánok élni azokkal a “juttatásokkal” amelyre feljogosít?! Ha kötelező mi írja elő?

  A félreértések elkerülése végett: nem bojkottálni kívánom az igazolvány leadását, de felmerülnek olyan, a végrehajtást nehezítő kérdések amelyekre a jogszabály megjelenése óta nincs válasz. (Én még úgy tanultam/dolgoztam, hogy a jogszabályhoz a végrehajtási utasítást is mellékelték)

  (Csak nagyon csöndben és apróbetűvel szeretném megkérdeni: ha nem értesítenek -mert mondjuk nem kötelező- akkor akik nem adják le / veszik fel az újat, azoktól “engedetlenség jogcímen” elveszik a járandóságot? Így akarnak alapot teremteni az elvonásra?

  Tisztelettel várom az általam/általunk maximálisan elismert Szolgálat és Becsület válaszát!

 2. Kovács Péter szerint:

  Üdvözlöm!
  Valóban megérdemelne egy cikket, gondolom sokan vannak úgy mint Én. Jelenleg volt szolgálati helyemtől 300 km.re lakom. Megértem és elfogadom, hogy a régit bevonják, de:
  Le tudom-e adni a régit a lakóhelyem szerint illetékes RK.-n?
  Nem tartok igényt az újra, lehetőség vagy kötelező az elkészítése?
  Ha igen az utazáshoz hozzájárul, és ha igen milyen módon és feltételekkel a volt munkáltatóm?
  Megtisztelő válaszát előre is köszönöm

 3. Homer szerint:

  Üdv minden sorstársnak!
  Az a szomorú, hogy nem a 16% a legfájdalmasabb. Nem a minimálbér másfélszerese….
  A múltat akarjuk elvenni?
  Ez a műanyag lap már még kinek fáj!
  De akkor ne adjanak másikat…

 4. Motoros III szerint:

  Tisztelt Mariann!

  Nagyon tetszik az írásod, teljes mértékben egyetértek Veled!
  Szeretném megjegyezni, hogy nálunk az a módi, hogy a volt nyugdíjas – most járadékos – rendőr be sem léphet a rendőrség épületébe, csak indokolt esetben és kísérettel. Tehát a nyugdíjas igazolvány nem ér semmit! Egyébként nincs miért bemennem a volt szolgálati helyemre, mivel az állomány fele volt határőr, a másik fele pedig nagyon fiatal, Őket nem ismerem!
  Én Budapestre nem fogok menni se kórházba, se sportolni, ha meg kell halnom, itt van nekem pl. Orosháza Kórház. A nyugdíjas igazolványomat természetesen én is leadom, de ezért nem szándékozom 45 km-t utazni Békéscsabára, (oda-vissza, már 90 km.) borítékba teszem és beküldöm a Főkapitányságra. Minek nekem egy esetleges “járadékos” igazolvány? Mire jogosít? Még annyit sem ér mint a nyugdíjas igazolvány.

  Köszönöm, ha elolvastátok az írásomat, várom az észrevételeket!

 5. Mariann szerint:

  Tisztelt Fórumozók!

  Annak ellenére, hogy az egész igazolvány leadást egy megalázó, ostoba és felesleges procedúrának tartom, természetesen végrehajtom, de ha valaki tudna válaszolni a kérdéseimre megköszönném, mivel a jogszabályt ugyan átfutottam, de nem találtam a végrehajtásra vonatkozó utalást!

  1. Írásban értesítenek a leadás időpontjáról, fényképeszkedés stb. ? (Január vége és rá kellene kapcsolni ha március 31-ig végezni akarnak, vagy odacsődülünk?)

  2. Kötelező az új igazolvány csináltatása/átvétele? (Ha jól értelmeztem, a Rendőrségi objektumokba biztosít belépést, az ÁEK – Honvéd kórházba történő ellátásra továbbá a rendőrségi sportlétesítmények használatára jogosít.)

  Nos én nem voltam, és nem is szándékozok a volt szolgálati helyemre bemenni, a Budapesti Vágóhíd utcai sportobjektumba sem járok, az ÁEK-be meg nagyon sok ellátást területi alapon vehetek igénybe Pest megyei lévén. Nem tudom hogy az országban van-e további rendőrségi sportlétesítmény vagy külön orvosi ellátás a rendőröknek, de nem hiszem hogy pld. Debrecenből egy volt rendőr az ÁEK-be járna orvoshoz, vagy ideutazna uszodába.
  Tehát összegezve: “beidéznek” az időpontra, muszáj-e átvenni vagy elé ha postán feladom a régit, aztán csináljanak vele amit gondolok…

  Csak egy halk vélemény: az erre fordított összeget inkább osztanák szét a rendőrségi árvák vagy a szegények között, -több haszna lenne- mivel a jelenlegi igazolványunk semmiféle kedvezmény igénybevételére nem jogosít, azzal visszaélni nem lehet, tehát kíváncsi lennék a csere jogpolitikai indokára.

  Köszönettel várom az infókat.

 6. hjhjh szerint:

  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 7. Vaszil szerint:

  Mi van azzal akitől pl: a strandon ellopják /ták/. Ez elég mentő körülmény?

 8. hübele balázs szerint:

  hajrá magyarország. hajrá magyarok. le kell váltani ezt a tetű bandát

 9. BB szerint:

  Ezek után mikorra várhatjuk, hogy a nyugdíjfolyósító nem “nyugdíj folyósítás” címén utalja a cuccot-mint jelenleg, hanem, hogy lássa csak minden szem, szolgálati járandóság néven, mert ha valaki is esetleg folyószámla hitel keretet szeretne, ránézésre elhajtják mint a magzatot. Így ügyesen megoldják a még tengődők dolgait, nyista túllépni a keretet pár forinttal is, oszt annyi. Szép jövő kép!!!

 10. Homer szerint:

  Üdvözletem mindenkinek! Elnézést kérek, csak azt szeretném kérdezni, hogy a kitüntetéseimet és dekrétjeiket is leadhatnám-e, mert azok miatt nem szeretnék másodszor is utazgatni.

 11. Nagy Zoltán szerint:

  Én hálistennek már külföldön élek, de ha a BM kifizeti nekem a Hamburg-Budapest-Hamburg repülőjegyet, nagyon szívesen visszaadom a szolgálati igazolványt és felveszem a járandóságost, úgyse vettem eddig semmi hasznát.

 12. vojvoda szerint:

  Tisztelt,bajtársak!!!

  Teljes mértékben osztom,a Szolgálat és Becsület elnökségének
  megfontolt és hozzánk méltó megnyilatkozását.Azt,hogy miért nem értünk el eredményt 2011.-ben az nem a mi hibánk.Már előre el volt döntve,hogy 2006. őszéért valakiket meg kell büntetni.És hogy miért? Mert a rendőrség az esküjéhez hiven nem engedte,hogy néhány elmebeteg politikus, a saját politikai haszna miatt romba döntse az országot.Én és még sokan mások, minden megmozduláson ott voltam,nekem tiszta a lelkiismeretem.Mindannyiunknak, akiket sujt ez a jogfosztó,alkotmányellenes törvény, legyünk büszkék arra,hogy mi “megcselekedtük amit megkövetelt a haza”.Ne süllyedjünk le, azoknak az embereknek a szellemi és erkölcsi szintjére, akik megszavazták a jogfosztó törvényeket.

 13. Hegyi Gyula szerint:

  Ezzel köszönték meg a becsületes munkánkat .köszönjük meg mi is a 2014 választásokon ennek a kormánynak.

 14. Hegyi Gyula szerint:

  A Hende valószínű életében nem éjszakázott annyit mint mi lövészetek éjszakai lövészetek, ki helyezett gyakorlatok ,vagy más egyéb okból kifolyólag a laktanyában kötelezővé téve az ott tartózkodást.Természetesen ezt a plusz munkát nekünk nem fizették ki.

 15. Hegyi Gyula szerint:

  Gyalázatos ahogy minket szolgálati “Nyugdíjasokat” járulékosakat semmibe vesz ez a kormánynak mondott semmire kellő jog tipró haza áruló csürhe.

 16. Motoros III szerint:

  Szerintem itt elsősorban a volt rendőröket szívatják, nem Benneteket nyugalmazott honvédeket.

  • Dacos-harcos szerint:

   …tudomásul kellene már végre venni hogy itt nem rendőségi, Bv.-s, tűzoltó stb.katona nyugdíjasról van szó, hanem a rendvédelemben tisztességgel szolgáló, és onnan x okból nyugállományba helyezettek mindegyikéről, szóljon ez a rendelet most éppen akárkikről. Csak az összefogás segíthet, sajnos már igencsak későn, de cselekedni, összefogni sohasem lehet késő…

 17. fireman szerint:

  “együtt megakadályozhattuk volna ezt a szégyenteljes jogfosztást! Együtt tudtunk volna 2011. nyarán és őszén olyat tenni, mint a néhány héttel ezelőtt látott, tízen-húszon éveikben járó gyermekeink, a diákok! Akkor, 2011-ben nem értük el a jogfosztó törvények és abból következő végrehajtási rendeletek, BM utasítás megszületését: akkor most ne gyerekeskedjen senki, dacoskodással, ügyünket és személyes ügyét előre nem vivő magatartással!”

  Na, ezzel maximálisan egyetértek!!! Összefogásból EGYES, így jártunk! Ez a gyávaság rajtunk ragadt!
  Legalább a tanulságot vonja le mindenki, és ha lesz még hasonló alkalom akkor ne a kifogást keressük, hanem vigyünk magunkkal még egy embert!

 18. fefe szerint:

  Ne adj tippeket. De ezek egy emléken kívül nem értek túl sokat eddig sem

 19. bankár szerint:

  ha jól olvasom a bm ut.akkor abban “csak”a volt bm.-intézkedik.gondolom a hende majd ezután fogja a volt honv.-ek sorsát intézni?!.

 20. Baumgartner Ferenc szerint:

  A Tapolcai laktanya megszűnt tájékoztatást kérek hol tudom lecserélni a nyugdíjas igazolványom

 21. Motoros III szerint:

  Mit lehet tudni a szenior állományról? Talán egy évvel ezelőtt érdeklődtem a személyügyi szolgálattól. Akkor azt mondták, hogy még nincs végrehajtási utasítás, majd értesítenek telefonon, azóta sem keresett senki. Tudomásom szerint Békés megyében kb. 2-3 embert vettek vissza, hogy mi alapján történt a kiválasztás azt nem tudom!?
  Aki érdeklődik, mint pl. én is, az fekete listás lesz!

  Üdv.: H.L.

 22. Motoros III szerint:

  A nyugdíjas igazolványainkat mikor kell leadni?
  Küldenek értesítést, vagy március végén önként kell beballagnom és leadnom az igazolványomat?

  Üdv. Mindenkinek.:H.L.

 23. Gergely Ernő szerint:

  Tisztelt Elnökség !

  A leírtakkal kapcsolatosan, azokkal egyetértve egy a BM utasítás egy további vetületére hívnám fel a figyelmet és várnék rá valami választ !

  Feltételezhetően a 42.300 főből nem én vagyok az egyetlen, aki szolgálati nyugdíjba helyezésem után más lakcímre költöztem.
  A tartózkodási helyem és az utolsó szolgálati helyem közötti oda-vissza utazás tavaly tavaszi áron 5-6 ezer forint volt, azóta csak emelkedhetett.
  A fénykép elkészítéséhez utaznom kell, teljes árú menetjeggyel, mert ugyebár a nyugdíjas utazási kedvezmény nem jár 2012 óta.
  Ezzel az utazásra kötelezéssel pénzben kifejezhető kárt okoz nekem a belügyminiszter/Belügyminisztérium. Több száz/ezer ember esetén ez igen jelentős összegre hízik.

  Ki, mikor, milyen formában fogja ezt a kárt megtéríteni ?

  Várom megtisztelő válaszukat !

  Üdvözlettel: Gergely Ernő ny.áll. bv. alez.

Hozzászólás

You must be logged in to post a comment.