98%-os KÜLÖNADÓ-ról

Az alábbi eljárási rend nyújthat segítséget azoknak, akik úgy döntenek, hogy a különadójukat visszaigénylik.

Az eljárási rend és az indokok röviden:

A III/1499/2013. AB határozat alapján a bíróságok / jogalkalmazó hatóságok kötelesek a különadót kiszabó határozat jogellenességét megállapítani. Az Alkotmánybíróság határozata az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény (a továbbiakban: „Egptv.”) különadóra vonatkozó rendelkezésére mondott ki alkalmazási tilalmat.

A döntés szerint a 98%-os különadó nemzetközi szerződésbe, uniós jogba, Alaptörvénybe ütközik.

Álláspontunk szerint az Alaptörvény hivatkozott rendelkezése alapján az Egptv. 98%-os különadóra vonatkozó rendelkezései – az EJEB hivatkozott számú ítéleteiben foglaltak alapján – nemzetközi szerződésbe ütköznek, ebből következően annak vele szemben történő alkalmazása Alaptörvény ellenes, ebből következően jogellenesnek minősül. E körben utalni kívánunk továbbá az 1969-es Bécsi Egyezmény vonatkozó rendelkezéseire is, valamint arra, hogy az EJEE-ben részes államok – így Magyarország is – kötelesek a hivatkozott nemzetközi szerződés betartására. Az 1969-es Bécsi Egyezmény – amely a nemzetközi szerződésekre irányadó alapvető szabályokat tartalmazza – 26. cikkében rögzíti a pacta sunt servanda elvét, vagyis „Minden hatályos szerződés kötelezi a részes feleket és a szerződést jóhiszeműen kell végrehajtaniuk”. Tehát a bíróság Ítéletét már csak azért is végre kell hajtania Magyarországnak, mert az Emberi Jogi Egyezményben – amely formáját tekintve egy nemzetközi szerződés – erre kötelezettséget vállalt hazánk. E kötelezettség alól nem lehet kibújni azzal, hogy a vonatkozó magyar szabályozás a magyar alkotmányosság követelményeinek megfelel, mert ez nemzetközi jogi szempontból irreleváns. A Bécsi Egyezmény 27. cikke erről úgy rendelkezik, hogy „Egyetlen részes fél sem hivatkozhat belső jogának rendelkezéseire annak igazolásául, hogy elmulasztotta a szerződést teljesíteni.” Az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. Az Egptv. 98%-os különadóra vonatkozó rendelkezései súlyosan sértik a felperes tulajdonhoz való jogát. Az Egptv. 98%-os különadóra vonatkozó rendelkezéseit az Országgyűlés a „társadalmi igazságosság” és „a közterhekből való arányos részesedés növelése” céljából fogadta el. A felperessel szemben alkalmazott kiegészítő adó mértéke jelentősen eltúlzott, gyakorlatilag „elkobzás mértékű”.

A bíróság a felperes érvelését elfogadva, az Alkotmánybíróság határozatára hivatkozással hatályon kívül helyezte a különadó kiszabását elrendelő határozatoz.

Az Alkotmánybíróság döntése ellenére a különadó nem jár automatikusan vissza. Mindazok, akik érintettek a különadó miatti levonásban a NAV-tól visszaigényelhetik az adózás rendjéről szóló törvény szabályai szerint a különadóként befizetett összeget. A visszaigénylésre 180 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a NAV nem fizeti vissza a különadót (vagy SZJA-val terheli), abban az esetben a másodfokú NAV határozat ellen bírósághoz kell fordulni, és a bíróság állapíthatja meg jogerősen a levonás jogellenességét, azaz a visszafizetési kötelezettséget. A magyar jogszabályok szerint a visszaigénylésben kamat nem követelhető, a kamat tárgyában külön eljárást lehet megindítani.

 A visszaigénylés módja tekintetében még nincs egységes gyakorlat, az önellenőrzés kockázattal járhat. Kockázat szempontjából célravezető az Art. 124/C. § szerinti eljárás, amelyhez a jogsegélyszolgálatunk nyomtatvány biztosításával ad segítséget. A nyomtatványt a www.szoli.org honlapunk jogsegély szolgáltatás menüponton keresztül lehet elkérni.

SZB Jogsegélyszolgálat

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Hozzászólás

You must be logged in to post a comment.