Archive for március, 2018

Több embert érint: külföldi munkavégzés – egy sikeres perünk 2014-ben – ítélet szövege

Az ítélet lényege – idézet a szövegből: „ Fentiekből következik az is, hogy felperes az ausztriai munkaviszonyból származó jövedelméből Magyarországon nem volt köteles nyugdíjjárulékot fizetni, ily módon az ausztriai jövedelem nem képezte ,,nyugdíjjárulék alapját” Magyarországon ” Fentiek alapján a felperes ausztriai munkaviszonya, illetve az abból származó jövedelme nem minősül a Tny, 83/B § (1) bekezdésében […]

2018. évi egyesületi tagdíjról

A Szolgálat és Becsület alapszabálya szerint a 2018. évi egyesületi tagdíjbefizetés határideje 2018. 03. 15. nap. Az évi tagdíj összege: 2.000,- forint (azaz kettőezer forint). Kérjük a tagdíjat egy összegben, az egyesület OTP-nél vezetett 11732064-20061320-00000000 számú bankszámlájára befizetni (átutalni)! Egyéb információ:  Folyamatban lévő ügyünk: az Európai Unió Bíróságánál (Luxembourg) lévő beadványunk. Ezt a beadványt a szolgálati nyugdíjunk 2012. […]

Nemzeti ünnepünk, március 15.

Nemzeti ünnepünk, március 15.