2018. évi egyesületi tagdíjról

A Szolgálat és Becsület alapszabálya szerint a 2018. évi egyesületi tagdíjbefizetés határideje 2018. 03. 15. nap.

Az évi tagdíj összege: 2.000,- forint (azaz kettőezer forint).

Kérjük a tagdíjat egy összegben, az egyesület OTP-nél vezetett 11732064-20061320-00000000 számú bankszámlájára befizetni (átutalni)!

Egyéb információ: 

  • Folyamatban lévő ügyünk: az Európai Unió Bíróságánál (Luxembourg) lévő beadványunk. Ezt a beadványt a szolgálati nyugdíjunk 2012. 01.01-től történő megszüntetése tárgyában adtunk be 2017. évben, annak utána, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága, majd  a EU Parlament Petíciós Bizottsága az ide vonatkozó panaszunkat érdemi vizsgálat nélkül elutasította. 

Köszönettel: SZB elnökség

Both comments and pings are currently closed.