2012. januártól szolgálati járandóságban részesülő őstermelőknek…

2012. január 01-től a korhatár előtti ellátásban és szolgálati járandóságban részesülő a társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazásában nem minősül saját jogú nyugdíjasnak. A 2011. évi CLXVII. törvény módosítja a Tbj-ben a saját jogú nyugdíjas fogalmát.

A korhatár előtti ellátásban és szolgálati járandóságban részesülő mezőgazdasági őstermelő jövőre biztosítottnak minősül és ennek megfelelően járulékfizetés terheli.

A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság mellett az érintett szabadon folytathat keresőtevékenységet, de szünetel az ellátása, ha az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát. Amennyiben a korhatár előtti öregségi nyugdíj, szolgálati nyugdíj 2008. január 1. előtt került megállapításra, a rendelkezés alkalmazása során csak a 2012. június 30-át követően szerzett jövedelmeket kell figyelembe venni.

2012. évtől nem biztosított és továbbra sem kell járulékot fizetnie az őstermelői tevékenységet közös őstermelői igazolvány alapján folytató kiskorú személynek, valamint a gazdálkodó család kiskorú  tagjának sem, (ők a Tbj. rendelkezései szerint jogosultak egészségügyi szolgáltatásra). Ha azonban betöltik a nagykorúságot és továbbra is folytatják az őstermelői tevékenységet biztosítottak és járulék fizetésére kötelezettek lesznek akkor is, ha egyébként nappali tagozatos tanulók, hallgatók.

Az a kiskorú őstermelő, aki nem közös, hanem egyéni őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, viszont kiskorúként is biztosított és járulékfizetésre kötelezett akkor is, ha egyébként nappali tagozatos tanuló.

Nem biztosított és nem kell járulékot fizetnie őstermelőként annak sem, aki egyéb jogcímen biztosított, pl: az őstermelés folytatásával egyidejűleg munkaviszonyban áll, társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja, vagy egyéni vállalkozó.

Nem lehet azonban figyelembe venni, illetve az őstermelői járulékfizetéstől eltekinteni abban az esetben, ha az őstermelő a Tbj. szerinti un. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében biztosított.

Nem biztosított és nem kell járulékot fizetnie a saját jogú nyugdíjas (öregségi nyugdíjas) őstermelőnek, valamint annak az özvegyi nyugdíjban részesülő őstermelőnek, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Nem minősül sajátjogú nyugdíjasnak, így  biztosított és járulékfizető  az a mezőgazdasági őstermelő, aki rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban részesül (ezek az ellátások – bár a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja – csak nyugdíjszerű ellátások). Idetartozik 2012-től a korhatár előtti ellátásban és a szolgálati járandóságban részesülő is.

A mezőgazdasági őstermelő biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége az őstermelői igazolványban feltüntetett időponttól az igazolvány visszaadása napjáig, gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig áll fenn. Megszűnik a biztosítás akkor is, ha a mezőgazdasági őstermelő kilép a családi gazdaságból, vagy a közös őstermelésből. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott és a Tbj. szerint őstermelőnek minősülő mezőgazdasági őstermelő biztosítási kötelezettsége a nyilvántartásba vétel napjától, a nyilvántartásból való törlés napjáig áll fenn.

                                                  Szerk: Szolgálat és Becsület

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Hozzászólás

You must be logged in to post a comment.