HÍREK


A Szolgálat és Becsület 2016. 05. 27-n közgyűlést tart a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón

Tisztelt Bajtársak!

A Szolgálat és Becsület 2016. május 27-én 13.00 órai kezdéssel közgyűlést tart az egyesület tagsága részére a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón.

A közgyűlés pontos helyszíne: Hercegszántó, Teaház

Cím: 6525 Hercegszántó Dózsa György utca 8/a 

Az egyesületünk elnöksége nevében tisztelettel meghívom az egyesületünk minden egyes tagját a 2016. 05. 27. napi közgyűlés 13.00-16.00 óráig tartó napirendi pontjaira, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 2016. 05. 27. napi 14.00 órától 17.00 óráig tartó program pontjaira.

Közgyűlési napirendi pontok: közgyűlési tájékoztató, éves kötelező beszámolók és tervek előterjesztése, megvitatása, határozatok, egyebek.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideje: 2016. 05. 27. 14.00 óra

A megismételt közgyűlés határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül.

Közgyűlésre utazás: egyénileg és irányonként, helyileg szervezve csoportosan, az utazási költségek a közgyűlésre utazó tagot terhelik teljes egészében!

A közgyűlésen történő személyes részvételi szándékot az szbiroda@gmail.com elektronikus elérhetőségünkre kérjük megadni – 2015. május 25-ig-  az alábbi tartalommal:

x……………y…………… SZB tag (…………………………………………-.megye, ……………………………………város/község …………………………..utca/ út/ közterület……………..szám alatti lakos) az egyesület 2016. 05. 27. napi közgyűlésén részt veszek.

Szolgálat és Becsület elnöksége

Bajtársi találkozó volt Békéscsabán 2016.04.14-n

A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom Békés-megyei tagjai kérdésekkel várták az egyesület elnökségét.

Az egyesületünk előtt álló feladatokról beszélgettünk Békéscsabán.

Szó volt az EU Parlament Petíciós Bizottság legutóbbi záróleveléről és a szükséges további lépésekről.

A békési tagság elvárása is, hogy a Szolgálat és Becsület továbbra is küzdjön az igazunkért: minden lehetséges fórumon!

Szolgálat és Becsület elnöksége

Megbeszélés a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodával 2016.04.13-n

Az EU Parlament Petíciós Bizottság zárólevelének jogi értékelése volt a fő témája  a megbeszélésnek.

A már korábbi cikkünkben közzé tett zárólevélben és mellékleteiben jól látszódik, hogy a petíciónkban és a személyes bizottsági meghallgatásokon előadott jogsérelmeinkre nem született kielégítő válasz Brüsszelben. Tekintettel arra, hogy a kezünkben van a nevezett zárólevél, mint egy érvényes határozott: kifogással élünk az erre lehetőséget biztosító EU-s szervnél.

A beadvány a héten kerül elküldésre, s annak érdemi sorsáról (befogadás,- elutasítás, döntés) azonnal hírt adunk.

Tehát a szolgálati nyugdíj sérelmünk ügyét nem adtuk fel, tovább visszük azt, az utolsó lehetőség igénybevételével is!

Szolgálat és Becsület elnöksége

Európai Parlament Petíciós Bizottság zárólevele: a szolgálati nyugdíjjal összefüggő 8 db magyar petíció eredménytelen!

Cecilia Wikström elnök, az Európai Parlament Petíciós Bizottság elnöke a Brüsszel 8GS/cd (IPOL-COM-PETI D (2016) 7171) számú levelében – tájékoztatást adott egyesületünknek, hogy a 0474/2012. számú petíciónkat a bizottság lezárta, figyelembe véve az Európai Bizottság, valamint az Európai Parlament jogi ügyekkel foglalkozó bizottsága által nyújtott írásos tájékoztatást.

1, Az Európai Parlament jogi ügyekkel foglalkozó bizottsága összegzésként megállapította, hogy “Következtetésképpen a petíció benyújtói állításait nem lehet támogatni.”

2, Az Európai Bizottság (a Bizottság részéről Andor László, akkori magyar biztos) összegzésként leírja, hogy a szociális biztonsági rendszerek tagállami szabályozása nem sérti az EU-s jogot, forduljunk az EJEB-hez. 

A Petíciós Bizottság az alábbi azonos tárgyú, 8 db petíció vizsgálatát fejezte be és zárta le, számunkra kedvezőtlen eredménnyel:

Darányi József magyar állampolgár által benyújtott 0267/2012. sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

Katus Károly magyar állampolgár által a „Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom” nevében benyújtott, 1860 aláírást tartalmazó 0474/2012. sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

L. G. T. magyar állampolgár által benyújtott 0479/2012. sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

Fazekas Attila magyar állampolgár által benyújtott 0483/2012. sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

Nyakó Csaba magyar állampolgár által benyújtott 0625/2012. sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

Koczka Flórián magyar állampolgár által benyújtott 0762/2012. sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

Balogh István magyar állampolgár által benyújtott 1144/2012. sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

Kuti László magyar állampolgár által a KNOÉ (Korengedményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete) nevében benyújtott 1261/2012. sz. petíció az új, korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos magyar jogszabályról

 További, angol nyelvű, eredeti iratok az üggyel kapcsolatosan!

Szolgálat és Becsület elnöksége

0474/2012. sz. petíciónkat az EU Parlament Petíciós Bizottsága lezárta

A mai napon, 2016. február 11-n a Petíciós Bizottság titkársága az alábbi – szó szerinti – tartalmú elektronikus levelet küldte a Szolgálat és Becsület egyesület vezetésének:

“Tisztelt Uram!

Köszönettel vettük szíves megkeresését.

Először is engedje meg, hogy elnézését kérjük a hosszas várakozásért. A Petíciós Bizottság  a hozzá benyújtott petíciók megnövekedett mennyisége miatt igen nagy ügyhátralékkal küzdött, melynek ledolgozása záró szakaszába érkezett.

Ennek köszönhetően az Ön petíciójával kapcsolatos lezárólevél előkészítése jelenleg zajlik, annak postázására még ebben a hónapban sor kerül.

Tájékoztatásul: a Petíciós Bizottság az Európai Bizottságtól 2014. tavaszán kapott válasz alapján az Ön petícióját újra megvizsgálta, és az Európai Bizottság válasza alapján azt lezárta.

Tájékoztatásul csatolom az idézett választ.  (Lásd: 1028499HU)

Megértését és türelmét ezúton is köszönjük.

Üdvözlettel:

a Petíciós Bizottság titkársága”

peti-secretariat@europarl.europa.eu
www.europarl.europa.eu

Korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság – második rész

A korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló összefoglalóm első részében az átfogó képet vázoltam, itt a második részben a legfontosabb részletszabályokat foglalom össze. Tovább a teljes cikkre!