HÍREK


Hercegszántói országos közgyűlésünkről

A Szolgálat és Becsület 2016. 05.27-n megtartotta éves kötelező közgyűlését Hercegszántón.

A közgyűlés elfogadta a beszámolókat és a 2016. évi terveket.

A közgyűlés döntött arról is,  hogy  a magyarországi szolgálati nyugdíj megvonásával kapcsolatos jogsérelmünket továbbra is kommunikálni szükséges hazai és nemzetközi színtereken, illetve az EU Petíciós Bizottság (az új) elutasító határozatának formai és tartalmi hiányosságai/ okai miatt az illetékes bírósághoz kell, hogy forduljon az egyesület a jogi képviselőnk megbízásával. A közgyűlés feladatot szabott az elnökségnek, hogy az EJEB döntés egyéni beadványokra is vonatkozó tájékoztatási kérését ismételje meg Strasbourg irányába, illetve az EJEB/ ET döntéssel összefüggően forduljon a nyugati/EU sajtó nyilvánosságához.

A közgyűlés felhívja az egyesület tagságát a tagsági viszony fenntartásához szükséges egyesületi tagdíj fizetésének fontosságára, illetve rámutat, hogy  ennek elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését vonja maga után.

Az egyesület továbbra is intenzíven végzi érdekvédelmi munkáját.

Habár a 2011. évben nyilvántartott egyesületi tagsági létszámhoz képest az egyesületünk mai létszámereje nagyságrendileg kisebb, de ez nem jelenti az eredeti célunktól történő elfordulást, amely kimondja: anyagi kárpótlást és erkölcsi igazságot kell szolgáltatni  a 2012. január elsején jogfosztott 43 ezer szolgálati nyugdíjasnak és az azóta elhunyt több ezer volt bajtársunk családjának!

A közgyűlés 2016. szeptember 30. nap 13.00 órai kezdetre, Hercegszántóra, rendkívüli közgyűlés megtartását rendeli el.

Szolgálat és Becsület elnöksége

A Szolgálat és Becsület 2016. 05. 27-n közgyűlést tart a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón

Tisztelt Bajtársak!

A Szolgálat és Becsület 2016. május 27-én 13.00 órai kezdéssel közgyűlést tart az egyesület tagsága részére a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón.

A közgyűlés pontos helyszíne: Hercegszántó, Teaház

Cím: 6525 Hercegszántó Dózsa György utca 8/a

Az egyesületünk elnöksége nevében tisztelettel meghívom az egyesületünk minden egyes tagját a 2016. 05. 27. napi közgyűlés 13.00-16.00 óráig tartó napirendi pontjaira, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 2016. 05. 27. napi 14.00 órától 17.00 óráig tartó program pontjaira.

Közgyűlési napirendi pontok: közgyűlési tájékoztató, éves kötelező beszámolók és tervek előterjesztése, megvitatása, határozatok, egyebek.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideje: 2016. 05. 27. 14.00 óra

A megismételt közgyűlés határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül.

Közgyűlésre utazás: egyénileg és irányonként, helyileg szervezve csoportosan, az utazási költségek a közgyűlésre utazó tagot terhelik teljes egészében!

A közgyűlésen történő személyes részvételi szándékot az szbiroda@gmail.com elektronikus elérhetőségünkre kérjük megadni – 2015. május 25-ig-  az alábbi tartalommal:

x……………y…………… SZB tag (…………………………………………-.megye, ……………………………………város/község …………………………..utca/ út/ közterület……………..szám alatti lakos) az egyesület 2016. 05. 27. napi közgyűlésén részt veszek.

Szolgálat és Becsület elnöksége

Bajtársi találkozó volt Békéscsabán 2016.04.14-n

A Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom Békés-megyei tagjai kérdésekkel várták az egyesület elnökségét.

Az egyesületünk előtt álló feladatokról beszélgettünk Békéscsabán.

Szó volt az EU Parlament Petíciós Bizottság legutóbbi záróleveléről és a szükséges további lépésekről.

A békési tagság elvárása is, hogy a Szolgálat és Becsület továbbra is küzdjön az igazunkért: minden lehetséges fórumon!

Szolgálat és Becsület elnöksége

Megbeszélés a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodával 2016.04.13-n

Az EU Parlament Petíciós Bizottság zárólevelének jogi értékelése volt a fő témája  a megbeszélésnek.

A már korábbi cikkünkben közzé tett zárólevélben és mellékleteiben jól látszódik, hogy a petíciónkban és a személyes bizottsági meghallgatásokon előadott jogsérelmeinkre nem született kielégítő válasz Brüsszelben. Tekintettel arra, hogy a kezünkben van a nevezett zárólevél, mint egy érvényes határozott: kifogással élünk az erre lehetőséget biztosító EU-s szervnél.

A beadvány a héten kerül elküldésre, s annak érdemi sorsáról (befogadás,- elutasítás, döntés) azonnal hírt adunk.

Tehát a szolgálati nyugdíj sérelmünk ügyét nem adtuk fel, tovább visszük azt, az utolsó lehetőség igénybevételével is!

Szolgálat és Becsület elnöksége

Európai Parlament Petíciós Bizottság zárólevele: a szolgálati nyugdíjjal összefüggő 8 db magyar petíció eredménytelen!

Cecilia Wikström elnök, az Európai Parlament Petíciós Bizottság elnöke a Brüsszel 8GS/cd (IPOL-COM-PETI D (2016) 7171) számú levelében – tájékoztatást adott egyesületünknek, hogy a 0474/2012. számú petíciónkat a bizottság lezárta, figyelembe véve az Európai Bizottság, valamint az Európai Parlament jogi ügyekkel foglalkozó bizottsága által nyújtott írásos tájékoztatást.

1, Az Európai Parlament jogi ügyekkel foglalkozó bizottsága összegzésként megállapította, hogy “Következtetésképpen a petíció benyújtói állításait nem lehet támogatni.”

2, Az Európai Bizottság (a Bizottság részéről Andor László, akkori magyar biztos) összegzésként leírja, hogy a szociális biztonsági rendszerek tagállami szabályozása nem sérti az EU-s jogot, forduljunk az EJEB-hez. 

A Petíciós Bizottság az alábbi azonos tárgyú, 8 db petíció vizsgálatát fejezte be és zárta le, számunkra kedvezőtlen eredménnyel:

Darányi József magyar állampolgár által benyújtott 0267/2012. sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

Katus Károly magyar állampolgár által a „Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom” nevében benyújtott, 1860 aláírást tartalmazó 0474/2012. sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

L. G. T. magyar állampolgár által benyújtott 0479/2012. sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

Fazekas Attila magyar állampolgár által benyújtott 0483/2012. sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

Nyakó Csaba magyar állampolgár által benyújtott 0625/2012. sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

Koczka Flórián magyar állampolgár által benyújtott 0762/2012. sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

Balogh István magyar állampolgár által benyújtott 1144/2012. sz. petíció a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről

Kuti László magyar állampolgár által a KNOÉ (Korengedményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete) nevében benyújtott 1261/2012. sz. petíció az új, korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos magyar jogszabályról

 További, angol nyelvű, eredeti iratok az üggyel kapcsolatosan!

Szolgálat és Becsület elnöksége

0474/2012. sz. petíciónkat az EU Parlament Petíciós Bizottsága lezárta

A mai napon, 2016. február 11-n a Petíciós Bizottság titkársága az alábbi – szó szerinti – tartalmú elektronikus levelet küldte a Szolgálat és Becsület egyesület vezetésének:

“Tisztelt Uram!

Köszönettel vettük szíves megkeresését.

Először is engedje meg, hogy elnézését kérjük a hosszas várakozásért. A Petíciós Bizottság  a hozzá benyújtott petíciók megnövekedett mennyisége miatt igen nagy ügyhátralékkal küzdött, melynek ledolgozása záró szakaszába érkezett.

Ennek köszönhetően az Ön petíciójával kapcsolatos lezárólevél előkészítése jelenleg zajlik, annak postázására még ebben a hónapban sor kerül.

Tájékoztatásul: a Petíciós Bizottság az Európai Bizottságtól 2014. tavaszán kapott válasz alapján az Ön petícióját újra megvizsgálta, és az Európai Bizottság válasza alapján azt lezárta.

Tájékoztatásul csatolom az idézett választ.  (Lásd: 1028499HU)

Megértését és türelmét ezúton is köszönjük.

Üdvözlettel:

a Petíciós Bizottság titkársága”

peti-secretariat@europarl.europa.eu
www.europarl.europa.eu