HÍREK


A Szolgálat és Becsület 2016. 09. 30-án közgyűlést tart a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón

Tisztelt Bajtársak!

A Szolgálat és Becsület 2016. szeptember 30-án 13.00 órai kezdéssel közgyűlést tart az egyesület tagsága részére a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón.

A közgyűlés pontos helyszíne: Hercegszántó, Teaház

Cím: 6525 Hercegszántó Dózsa György utca 8/a

Az egyesületünk elnöksége nevében tisztelettel meghívom az egyesületünk minden egyes tagját a 2016. 09. 30. napi közgyűlés 13.00-16.00 óráig tartó napirendi pontjaira, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 2016. 09. 30. napi 14.00 órától 17.00 óráig tartó program pontjaira.

Közgyűlési napirendi pontok: közgyűlési tájékoztató, tagdíj összegének csökkentésével (évi 2.000,- Ft-ra),- és az új Ptk. szabályai szerint az ügyvezetéssel összefüggő alapszabályi pontok módosítása, tisztségviselő választás,  határozatok, egyebek.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideje: 2016. 09. 30. 14.00 óra

A megismételt közgyűlés határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül.

Közgyűlésre utazás: egyénileg és irányonként, helyileg szervezve csoportosan, az utazási költségek a közgyűlésre utazó tagot terhelik teljes egészében.

A közgyűlésen történő személyes részvételi szándékot az szbiroda@gmail.com elektronikus elérhetőségünkre kérjük megadni – 2016. szeptember 25-ig-  az alábbi tartalommal:

x……………y…………… SZB tag (…………………………………………-.megye, ……………………………………város/község …………………………..utca/ út/ közterület……………..szám alatti lakos) az egyesület 2016. 09. 30. napi közgyűlésén részt veszek.

Szolgálat és Becsület elnöksége

Emlékeztető: 2016. második félévi tagsági díj befizetése

Tisztelettel emlékeztetjük Tagjainkat, Bajtársainkat, hogy 2016. július  15. napja az idei második félévi tagsági díj befizetési határideje.

A közgyűlésünk által megállapított tagdíj összege 3.000,- Ft/félév, melyet kérünk az egyesületünk 11732064-20061320 OTP bankszámlájára utalni, a megjegyzés rovatban a következők (akár rövidített) feltüntetésével: név, lakcím, 2016. II.  félévi tagdíj.

Köszönjük a pontosságot és az együttműködést!

Az egyesületünk a 2016.05.27-n, Hercegszántón megtartott közgyűlésünk határozatai szerint végzi tovább érdekvédelmi tevékenységét.

Szolgálat és Becsület elnökség

Strasbourgi EJEB Hivatal levele a 9564/16 számú kérelemhez

Az alábbi levelet kapta egyesületünk Strasbourgból, az EJEB Hivatal magyar osztályvezetőjétől a 9564/16. ügyszámú kérelemre.

A nevezett kérelmet K.A. egyesületi tagunk és bajtársunk nevében adtuk be, annak utána, hogy az összes hazai jogorvoslati lehetőség kihasználásra került Magyarországon.

A hivatkozott EJEB  kérelem célja az volt, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága állapítsa meg  Magyarország jogsértését az „Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről, 13. Cikk, Hatékony jogorvoslathoz való jog” megsértése tárgyában, illetve az “Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről, Hetedik Kiegészítő jegyzőkönyv, 4. Cikk, Kétszeres eljárás alá vonás vagy büntetés tilalmának megsértése” miatt, végül kötelezze a Tisztelt Bíróság Magyarországot 15.000,- EUR összegű igazságos elégtétel megfizetésére.

Gazdaság: Egyre több a magyar nyugdíjat kapó ukrán nyugdíjas …

Évente több mint 10 milliárdot költ a kormány azokra az ukrán nyugdíjasokra, akik Magyarországról kapnak nyugdíjt. Ehhez csak egy magyarországi lakcím kell, 2010 óta pedig megháromszorozódott a magyar nyugdíjat kapó ukránok száma. Tovább  a hvg. hu cikkére!

Hercegszántói országos közgyűlésünkről

A Szolgálat és Becsület 2016. 05.27-n megtartotta éves kötelező közgyűlését Hercegszántón.

A közgyűlés elfogadta a beszámolókat és a 2016. évi terveket.

A közgyűlés döntött arról is,  hogy  a magyarországi szolgálati nyugdíj megvonásával kapcsolatos jogsérelmünket továbbra is kommunikálni szükséges hazai és nemzetközi színtereken, illetve az EU Petíciós Bizottság (az új) elutasító határozatának formai és tartalmi hiányosságai/ okai miatt az illetékes bírósághoz kell, hogy forduljon az egyesület a jogi képviselőnk megbízásával.

A közgyűlés feladatot szabott az elnökségnek, hogy az EJEB döntés egyéni beadványokra is vonatkozó tájékoztatási kérését ismételje meg Strasbourg irányába, illetve az EJEB/ ET számunkra érthetetlen és jogilag/ szakmailag is minősíthetetlen, kritikán aluli elutasító döntésével összefüggően forduljon a nyugati/ EU sajtó nyilvánosságához.

A közgyűlés felhívja az egyesület tagságát a tagsági viszony fenntartásához szükséges egyesületi tagdíj fizetésének fontosságára, illetve rámutat, hogy ennek elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését vonja maga után.

Az egyesület továbbra is intenzíven végzi érdekvédelmi munkáját.

Habár a 2011. évben nyilvántartott egyesületi tagsági létszámhoz képest az egyesületünk mai létszámereje nagyságrendileg kisebb, de ez nem jelenti az eredeti célunktól történő elfordulást, amely kimondja: anyagi kárpótlást, erkölcsi és jogi igazságot kell szolgáltatni  a 2012. január elsején jogfosztott 43 ezer szolgálati nyugdíjasnak és az azóta elhunyt több ezer volt bajtársunk családjának!

A közgyűlés 2016. szeptember 30. nap 13.00 órai kezdetre, Hercegszántóra, rendkívüli közgyűlés megtartását rendeli el.

Szolgálat és Becsület elnöksége

A Szolgálat és Becsület 2016. 05. 27-n közgyűlést tart a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón

Tisztelt Bajtársak!

A Szolgálat és Becsület 2016. május 27-én 13.00 órai kezdéssel közgyűlést tart az egyesület tagsága részére a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón.

A közgyűlés pontos helyszíne: Hercegszántó, Teaház

Cím: 6525 Hercegszántó Dózsa György utca 8/a

Az egyesületünk elnöksége nevében tisztelettel meghívom az egyesületünk minden egyes tagját a 2016. 05. 27. napi közgyűlés 13.00-16.00 óráig tartó napirendi pontjaira, illetve határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 2016. 05. 27. napi 14.00 órától 17.00 óráig tartó program pontjaira.

Közgyűlési napirendi pontok: közgyűlési tájékoztató, éves kötelező beszámolók és tervek előterjesztése, megvitatása, határozatok, egyebek.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideje: 2016. 05. 27. 14.00 óra

A megismételt közgyűlés határozatképes a megjelentek számára tekintet nélkül.

Közgyűlésre utazás: egyénileg és irányonként, helyileg szervezve csoportosan, az utazási költségek a közgyűlésre utazó tagot terhelik teljes egészében!

A közgyűlésen történő személyes részvételi szándékot az szbiroda@gmail.com elektronikus elérhetőségünkre kérjük megadni – 2015. május 25-ig-  az alábbi tartalommal:

x……………y…………… SZB tag (…………………………………………-.megye, ……………………………………város/község …………………………..utca/ út/ közterület……………..szám alatti lakos) az egyesület 2016. 05. 27. napi közgyűlésén részt veszek.

Szolgálat és Becsület elnöksége