HÍREK


A merénylettől az első puskalövésig

Június 28-án eldördült Szarajevóban Gavrilo Princip végzetes lövése, pontban egy hónap elteltével, július 28-án pedig eldördültek az első világháború első lövései. Ez a két dátum örökre beírta magát a történelembe, ám a köztük eltelt harminc nap sem volt eseménytelen. A háborút megelőző hónap eseményeiről dr. Pollmann Ferenccel, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum történészével beszélgettünk. Tovább a honvedelem.hu cikkére!

Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda augusztus 11. nappal kezdődő héten ad ki értékelést az EJEB ügyünkben hozott döntésről

A már sokat emlegetett és több érdekvédelmi szervezet által már értékelt EJEB döntésről a Szolgálat és Becsület jogi képviselője dr. Bárándy Péter ügyvéd úr 2014. augusztus 11. nappal kezdődő héten ad értékelést az egyesületünk tagjainak.

A nevezett értékelés egy képes riportban fog megjelenni, először a honlapunkon.

Az EJEB-től a hétvégén megérkezett 1+11 oldalas átírat felelős értelmezése időigényes, ugyanis  más - közvetlenül - érintett érdekvédelmi szerveztek jogi képviselőjének a hivatalos - kizárólag jogi - álláspontját is meg kell ismerni, konzultálni szükséges a további teendők tekintetében több - e témában dolgozó- jeles belföldi és külföldi jogi szakemberrel is. 

Jogi képviselőnk még nem kapta meg a hivatalos EJEB döntést

A sokat emlegetett EJEB döntésről a jogi képviselőnk még nem kapott hivatalos értesítést.

Amint megérkezik az ügyvédi irodának szóló átirat – s annak tartalmát jogszakmailag értékelik, illetve tennivalók tekintetében határoznak- azonnal képes riportot tesz közzé a Szolgálat és Becsület elnöksége. Addig minden bajtársunktól türelmet kérünk!

Szolgálat és Becsület elnöksége

 

 

EJEB Kamara döntése után: nyugalom! Nyugalom! Nyugalom!

Tisztelt Bajtársak!

Az alábbiakat célszerű hideg fejjel átgondolni a tegnapi EJEB döntés után:

I. Emberi Jogok Európai Egyezménye 44. CIKK:

Végleges ítéletek

1. A Nagykamara ítélete végleges.

2. A Kamara ítélete véglegessé válik,

a) ha a felek közlik, hogy nem kérik az ügynek a Nagykamara elé terjesztését; vagy

b) az ítélet meghozatalát követő három hónap elteltével, amennyiben az ügynek a Nagykamara elé terjesztését nem kérték; vagy

c) ha a Nagykamara kollégiuma elutasítja a 43. Cikk szerint előterjesztett kérelmet.

3. A végleges határozatot közzé kell tenni.

 II. Emberi Jogok Európai Egyezménye 43. CIKK:

Az ügynek a Nagykamara elé terjesztése

1. Kivételes esetekben a Kamara ítéletének meghozatalától számított három hónapon belül az ügyben részes bármely fél kérheti az ügynek a Nagykamara elé terjesztését.

2. A Nagykamara öt bíróból álló kollégiuma határozatával akkor fogadja el ezt a kérelmet, ha az ügy az Egyezmény vagy az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek értelmezését vagy alkalmazását érintő lényeges kérdést, vagy egy egyébként általános jelentőségű lényeges kérdést vet fel.

3. Ha a bírói kollégium elfogadja a kérelmet, a Nagykamara az ügyben ítélettel dönt.

—————————Továbbá néhány gondolat-————————————–:

III. Az EJEB nem EU intézmény, nem EU Bíróság!

IV. Az EJEB végleges határozatát– ügyünkben még ilyen nincs – az Európa Tanács mind a 47 országból álló tagja (az államok) és azok állampolgárai tiszteletben kell, hogy tartsák!

V. Bármely bíróság ítéletét csak az arra jogosultak minősíthetik, kizárólag jogállami keretek között. A véleményezés joga szent, de a vélemények mondanivalója és felhívó jellege, szándéka nem lépheti túl a hatályos magyar törvényekben foglaltakat!

VI. Az EJEB döntése tegnap volt, a jogi képviselőnk csak ez után tud nekilátni a sokat emlegetett ítélet boncolgatásának, a további jogi lehetőségek előkészítésének!

Általunk nem várt, számunkra kedvezőtlen EJEB ítélet

Tisztelt Bajtársak!

Erőt, Egészséget!

Számunkra kedvezőtlen a strasbourgi  EJEB mai ítélete a perközösségünk pilot-ügyeiben.

A sajtóban már nyilvános a mai EJEB döntés, amely a magyarországi szolgálati nyugdíjak 2012. január 01-től történő megszüntetése ügyében indított panaszaink elutasításáról szól.

A  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, amely a perközösségünk jogi képviseletét látja el, még nem kapott hivatalos és eredeti jogi értesítést a pilot-eljárásban résztvevő egyesületi tagjaink panaszainak elutasításáról.

Az EJEB idevonatkozó hivatalosan kézbesített átirata (ítélete) után tudunk hivatalos tájékoztatót adni az elutasítás indokolásáról és az esetleges fellebbezési lehetőségről. A jogi képviselőnk a nevezett EJEB döntés nyilvánosságra hozása óta is folyamatosan konzultál az egyesület vezetőségével,  a hivatalos jogi út még nem ért véget számunkra a mai nappal.

Tény az, hogy egészen más, számunkra kedvező ítéletet vártunk: de, az EJEB döntését sem erkölcsileg, sem jogilag az egyesület elnöksége nem minősítheti! A számunkra mindvégig jogkérdésként kezelt panaszunk természetesen továbbra is jogkérdésként kezelendő részünkről.

Egyelőre várjuk a jogi képviselőnk végleges álláspontját és továbbra is bízzunk a jövőben! Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Szolgálat és Becsület elnöksége

Strasbourg szerint nincs baj a szolgálati nyugdíjakkal – origo.hu cikke

Elutasította a szolgálati nyugdíjak ügyében született három magyar beadványt a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága pénteken.

A bírák egyhangú döntése értelmében a szolgálati nyugdíjak átalakítására vonatkozó magyar jogi szabályozás nem jelent aránytalan terhet az érintetteknek, és nem diszkriminatív.

Az ítélet végleges és megfellebbezhetetlen.

A döntés a Markovics László, Béres László és Augusztin Gábor által beadott panaszokat érinti közvetlenül, ám a bíróság közleményéből kiderül, hogy a pénteki határozat precedens értékű, ezért az emberi jogi bíróság a többi ügyben is ilyen döntést hoz majd.

A közleményből ugyanis kiderül, 2011 és 2012 fordulóján tömegesen érkeztek ezzel kapcsolatos beadványok a törvényszékre; összesen 13 500 panaszos 1260 kérelemmel fordult emiatt Strasbourghoz.

Azt állították, hogy emberi jogaikat sérti, hogy adómentes szolgálati nyugdíjukat ugyanakkora összegű, de jövedelemadó-köteles szolgálati járandóság váltotta fel. A változtatást indokolatlannak és diszkriminatívnak tartották, amely sérti tulajdonhoz való jogukat, ráadásul a döntés ellen jogorvoslattal sem tudtak élni. Hivatkozás: www. origo.hu