HÍREK


Az öregségi nyugdíj megállapításáról 2015-ben

Az öregségi nyugdíj megállapítása során számtalan szabályt kell figyelembe venni. Ezeket ismertetem az alábbi összefoglalómban. A szabályok 2016-ban sem változnak (előre láthatólag), így az 1953-ban született személyek, illetve a nők kedvezményes nyugdíja feltételeit 2016-ban teljesítő hölgyek nyugdíját is ugyanezen elvek és szabályok szerint számítják majd ki. Folytatás a http://drfarkasandras.hu/ honlapon!

Emlékeztető: A Szolgálat és Becsület 2015. 07.28-n rendkívüli közgyűlést tart a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón

A Szolgálat és Becsület 2015. július 28-án 13.00 órai kezdéssel rendkívüli közgyűlést tart az egyesület tagsága részére a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón.

A közgyűlés pontos helyszíne: Hercegszántó, Teaház

Cím: 6525 Hercegszántó Dózsa György utca 8/a 

Fő napirendi pontok:

  1. Az egyesület alapszabályának módosítása hiánypótlási felhívás szerint, a Kecskeméti Törvényszék 2015. 06.18. napi Pk.60.097/2011/18. számú végzésében foglaltak végrehajtása.

(A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvényben foglaltak végrehajtása, az egyesület létesítő okiratának módosítása a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.)

  1. Egyebek

A távolról utazó egyesületi tagjaink részére – előzetes igény alapján- az egyesület elnöksége önköltséges/olcsó szállást rendel/ biztosít Hercegszántón.

A közgyűlésen történő részvételt és az esetleges szállás igényt az szbiroda@gmail.com e-mail címre kérjük írásban jelezni 2015. július 26. nap 24.00 óráig az alábbiak szerint:

IGEN részt veszek a közgyűlésen: …….…………………………………… teljes név, …………………………………..megye………………………………………………..lakcím.

Szállást kérek 2015. július ………/…….. nap éjszakára!

Szolgálat és Becsület elnöksége

Egyesületünk előtt álló feladatok (2015. júliusi emlékeztető)

A szolgálati nyugdíjunk megvonásával kapcsolatosan nemzetközi téren még az alábbi lehetőségeink/feladataink vannak, hogy minden lehetséges segítséget, reményt kihasználjunk sérelmeink orvoslása érdekében:

  1. Az Európai Unió Parlament Petíciós Bizottságnál bent lévő, már 2013. év és 2014. év márciusban tárgyalt, a magyarországi szolgálati nyugdíjak megvonásával összefüggő panaszunk új EU Parlament általi további vizsgálatát kezdeményeztük személyes tárgyalásokkal, Brüsszelben, 2015. március elején. 2015. júliusban egyéni EU parlamenti képviselői indítvány készült az Európai Unió Parlament Petíciós Bizottságnál bent lévő, már 2013. év és 2014. év márciusban tárgyalt, a magyarországi szolgálati nyugdíjak megvonásával összefüggő panaszunkkal kapcsolatosan. Az új EU Parlament által eddig elő nem vett petíciók holtpontról történő kimozdítását csak egyéni képviselői indítvánnyal tudjuk elérni, mely képviselői indítványt az Európai Unió Parlament Petíciós Bizottsága az idei nyári szünetet követően tárgyalja. A képviselői indítványt érdekünkben – ügyünket támogató és egyesületi küldöttségünket többször Brüsszelben fogadó – egy fő külföldi és egy fő magyar EU parlamenti képviselő közösen írta alá /fogalmazta meg. Érdemi válasz, várható ügyintézés ideje 2015. júliushoz képest: 2-4 hónap.
  2. Az EU Parlament előtt lévő petíciónk új EU Bizottság általi ismételt és korrekciós vizsgálatát kezdeményeztük személyes tárgyalásokkal, Brüsszelben, 2015. március elején. Érdemi válasz, várható ügyintézés ideje 2015. júliushoz képest: 2-4 hónap.
  3. A magyarországi szolgálati nyugdíjak megvonásával kapcsolatosan az EU Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság segítségét és közbenjárását kértük, Brüsszelben, 2015. március elején. Érdemi válasz, várható ügyintézés ideje 2015. júliushoz képest : 5-9 hónap.
  4. Az EJEB előtt lévő – befogadott, de még el nem bírált- az ún. FÜV-es és a kettős ellátás tilalmával összefüggő beadványaink sorsáról hivatalos érdeklődő kérdést küldtünk Strasbourgba. Érdemi válasz, várható ügyintézés ideje 2015. júliushoz képest: 2-4 hónap.

SZB elnökség

 

Emlékeztető: 2015. második félévi tagsági díj befizetése

Tisztelettel emlékeztetjük Tagjainkat, Bajtársainkat, hogy  2015. július 15. napja az idei  második félévi tagsági díj befizetési határideje!

A közgyűlésünk által megállapított tagdíj összege 3.000 Ft/ félév, melyet kérünk az egyesületünk 11732064-20061320 OTP bankszámlájára utalni, a megjegyzés rovatban a következők (akár rövidített ) feltüntetésével : név, lakcím, 2015. II.  félévi tagdíj.

Köszönjük a pontosságot és az együttműködést!

Szolgálat és Becsület elnökség

A Szolgálat és Becsület 2015. 07.28-n rendkívüli közgyűlést tart a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón

A Szolgálat és Becsület 2015. július 28-án 13.00 órai kezdéssel rendkívüli közgyűlést tart az egyesület tagsága részére a Bács-Kiskun megyei Hercegszántón.

A közgyűlés pontos helyszíne: Hercegszántó, Teaház

Cím: 6525 Hercegszántó Dózsa György utca 8/a 

Fő napirendi pontok:

  1. Az egyesület alapszabályának módosítása hiánypótlási felhívás szerint, a Kecskeméti Törvényszék 2015. 06.18. napi Pk.60.097/2011/18. számú végzésében foglaltak végrehajtása.

(A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvényben foglaltak végrehajtása, az egyesület létesítő okiratának módosítása a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.)

  1. Egyebek

A távolról utazó egyesületi tagjaink részére – előzetes igény alapján- az egyesület elnöksége önköltséges/olcsó szállást rendel/ biztosít Hercegszántón.

A közgyűlésen történő részvételt és az esetleges szállás igényt az szbiroda@gmail.com e-mail címre kérjük írásban jelezni 2015. július 25. nap 24.00 óráig az alábbiak szerint:

IGEN részt veszek a közgyűlésen: …….…………………………………… teljes név, …………………………………..megye………………………………………………..lakcím.

Szállást kérek 2015. július ………/…….. nap éjszakára!

Szolgálat és Becsület elnöksége

 

Szolgálati járandóság melletti munkavégzés a “civil” életben

Ha a szolgálati járandóság mellett az adott személy; – munkaviszonyban áll, – egyéni vállalkozó, – társas vállalkozó, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes minimálbér

2015. évben a 105.000,- Ft – tizennyolcszorosát, azaz 1.890.000,- Ft-ot,

akkor ezen “keretösszeg” elérését követő hónap első napjától év végéig a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell.Ha az illető decemberben lépi át a keretösszeget, akkor a decemberi szolgálati járandóságát vissza kell fizetni. A szolgálati járandóság szüneteltetés nem kapcsolódik a munkaviszonyhoz, ha valakinek megszűnik a munkaviszonya, de már előtte átlépte az 1.890.000,- Ft-os határt, akkor sem folyósítható év végéig részére a szolgálati járandóság.

Minden szolgálati járandóságban részesülő személynek fokozottan kell figyelnie a “keretösszeg” betartására. Nevezett csak önmagát (vagy könyvelőjét) okolhatja, ha nem eléggé körültekintő.

Én külön választottam a munkaviszonyban dolgozókat és a vállalkozóként dolgozókat:

Mindenkinek saját érdeke, hogyha dolgozik, az ne legyen fekete munka, azt csak munkaszerződés (megbízási jogviszony, stb.) alapján végezze. Még a gondolata se merüljön fel annak, hogy ő munkaszerződés és bejelentés nélkül dolgozik! Ugyanis ennek visszafordíthatatlan következménye van: végleg megszüntetik a szolgálati járandóság folyósítását, a visszaállítására pedig nincs lehetőség!

 Arra érdemes figyelni, hogy nem csak “tettenérés” alapján lehet megállapítani, hogy valaki fekete munkát végez! (Ha például XY személy biztonsági őr valahol, elegendő ha van valamilyen átadás-átvétel, esetleg kamera felvétel, rosszindulatú tanúk, stb. Ez azt jelenti, hogy utólag is rá lehet valakire bizonyítani, hogy fekete munkát végez).

Tanácsom az, hogy senki se kockáztassa a szolgálati járandóságát, csak megkötött szerződéssel a kezében kezdje meg a munkavégzést!

Egyéni és társas vállalkozóként munkavégzés: Az egyéni vállalkozót és társas vállalkozót a könyvelője rendezi. Ez túl bonyolult dolog, hogy néhány sorban leírjam, hiszen teljesen másként kell kezelni, hogyha valaki ügyvezetőként, vagy tulajdonosként vesz részt a munkavégzésben, vagy esetleg “csendestársként” tulajdonos. Aki ezekben a témákban hozzám fordul annak “ismerősként” és “könyvelőként” is segítek. Erre a területre azért specializálódtam, mivel szolgálati járandóságosként rám is, és az általam alapított Sin-Mar Kft-re is vonatkozik.

Ha szolgálati járandóságot kap, és a munkavégzéssel vagy vállalkozással kapcsolatban tanácsra van szüksége, ingyen állok a rendelkezésére, emailben, telefonon vagy személyesen.

írta: Sinka Miklós